Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Зігхмі Карім. Мінералогія золотоносних комплексів Туарегського щита (Алжир). : Дис... канд. наук: 04.00.20 - 2007.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Зігхмі Карім. Мінералогія золотоносних комплексів Туарегського щита (Алжир). Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.20 – мінералогія, кристалографія. Криворізький технічний університет, Кривий Ріг, 2006.

Вперше шляхом вивчення рудних і нерудних мінеральних асоціацій золотоносних жил, їх локалізації, внутрішньої будови з залученням даних про петрографічні, петрохімічні, генетичні особливості вміщуючих породних комплексів Туарегського щита зроблено висновок про полігенну метаморфогенно-гідротермальну природу золоторудної мінералізації і її приналежність до утворень золото-кварцової рудної формації. Встановлено, що основні закономірності топомінералогії золоторудних тіл обумовлені їх локалізацією в межах зон тектоно-метасоматичної активізації, репрезентованих мілонітами і ультрамілонітами по метадацитах, метандезитах, метаріолітах і метаріодацитах андезит-ріолітової формації серії фарузій рифею. Золоторудні тіла представлені жилами і прожилками, нерудні мінеральні парагенезиси яких складають кварц, карбонат, серицит, мусковіт і хлорит, а рудні – дві генерації піриту, галеніт, сфалерит і халькопірит. Кварц представлений трьома генераціями, які відрізняються за температурою мінералоутворення: кварц-1 – 285-260оС, кварц-2 – 220-200оС, кварц-3 – 150-100оС. Потенційно золотоносним є кварц другої генерації. Формування мінералів золотовмісних жил відбувалося за схемою: кварц-1> пірит-1 > кварц-2 > пірит-2 > сфалерит > галеніт > золото. Температурні параметри утворення продуктивного кварцу, а також встановлені рудні та нерудні мінеральні парагенезиси золоторудних тіл можуть слугувати мінералогічними пошуковими критеріями.

Результати проведених досліджень зводяться до наступного.

  1. Золоторудна мінералізація в межах Туарегського щита приурочена до зон тектоно-метасоматичної активізації, які контролюються глибинними розломи, що розділяють докембрійські геоблоки першого порядку.

  2. Вміщуючими промислові концентрації золота є породні комплекси, складені мілонітами та ультрамілонітами по метавулканітах андезит-ріолітової формації серії фарузій рифейського віку.

  3. Рудні мінеральні парагенезиси представлені двома генераціями піриту, галенітом, сфалеритом і халькопіритом; нерудні репрезентують три генерації кварцу, карбонат, серицит, мусковіт і хлорит.

  4. Золоторудні тіла представлені жилами, складеними кварцом трьох генерацій, які відрізняються температурами мінералоутворення: кварц-1, який характеризується температурами утворення 285-260оС, кварц-2 – 220-200оС, кварц-3 – 150-100оС.

5. Кварц-2 за своїми температурним особливостями відповідає золотоносному, що може слугувати критерієм при проведенні пошукових робіт, а також може бути використане при розробці схем експлуатації родовища.

6. Мінералоутворення золотовмісних жил відбувалося за схемою: кварц-1> пірит-I > кварц-2 > пірит-2 > сфалерит > галеніт > золото.

7. Золоторудна мінералізація характеризується метаморфогенно-гідротермальним генезисом і належить до золото-кварцової рудної формації.

8. Потенційно перспективними на пошуки корінних родовищ золота є зони тектоно-метасоматичної активізації, які обмежують Західно-Ахаггарський грабен-синклінорій і Центрально-Ахаггарський горст-антиклінорій в межах поширення метавулканітів серії фарузій, перетворених тектонічними процесами в мілоніти і ультрамілоніти; зони контактів гранітоїдів формації малих інтрузій і формації гранітів Таурірт із метавулканітами серій фарузій, ділянки розвитку зеленокам’яних утворень рифею в межах Центрально-Ахаггарського горст-антиклінарію і Східного Ахаггара.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Зигхми К. Некоторые особенности геологического строения щита Ахарраг (Алжир) // Геолого-мінералогічний вісник. – Кривий Ріг. – 2004. – № 2(12). – С.86-90.

2. Зигхми К. Формационная принадлежность золоторудного месторождения Амысмысса Туарегского щита Алжира // Геолого-мінералогічний вісник. – Кривий Ріг. – 2005. – № 1 (13). – С. 48-54

3. Зигхми Карим. Генетические особенности золоторудной минерализации зеленокаменных комплексов Туарегского щита Алжира // Науковий вісник Національного гірничого університету. – Дніпропетровськ. – 2005. – № 9. – С.18-20.

4.Зигхми Карим. Термобарометрические особенности золотоносного кварца зоны Восточно-Инузальского глубинного разлома Туарегского щита Алжира // Збірник наукових праць Національного гірничого університету – Дніпропетровськ. – 2005. – № 23. – С.39-44.

5. Зигхми К. Оценка потенциальной золотоносности докембрийских комплексов Туарегского щита // Геолого-мінералогічний вісник. – Кривий Ріг. – 2005. – № 2 (14). – С. 117-121.

6. Зигхми К. Золоторудная минерализация тектоно-метасоматических зон Туарегского щита Алжира // Геолого-мінералогічний вісник. – Кривий Ріг. – 2006. – № 1 (15). – С. 117-122.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины