Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Барабанов Владислав Сергійович. Динамічне і статистичне моделювання атмосферної циркуляції для Чорноморського регіону : Дис... канд. наук: 04.00.22 - 2007.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Барабанов В.С. Динамічне і статистичне моделювання атмосферної циркуляції для Чорноморського регіону. – Рукопис.

Дисертація на змагання ученого ступеня кандидата фізико-математичних наук за фахом 04.00.22 – геофізика (фізика моря). – Морський гідрофізичний інститут НАН України, м. Севастополь, 2006.

У роботі досліджені мезомасштабні особливості клімату для Чорноморського регіону з використанням лінійної і нелінійної чисельної моделі і статистичних методів. Основна спрямованість дослідження –виявлення фізичних механізмів, відповідальних за формування регіональних особливостей клімату. За даними реаналізу проаналізована структура полючи приводного вітру над Чорним морем, і досліджені механізми її формування. Побудовано лінійну стаціонарну модель атмосферної циркуляції в регіоні, що відтворює прибережні циркуляційні осередки, зв'язані з температурним контрастом на поверхні.

Вивчено проблему регіоналізації оцінок клімату України і Чорного моря. Виконано статистичне моделювання опадів для території України методом канонічного кореляційного аналізу. Виділено значимі зв'язки опадів на Україні з атмосферною циркуляцією в Північній Атлантиці, обумовлені модуляцією інтенсивності і траєкторій циклонів Північно-Атлантичним коливанням.

На основі адаптованої версії нелінійної мезомасштабної моделі отримані середньомісячні полючи метеорологічних параметрів з дозволом 30 км для січнів 1995-2000 р.м. Показано, що на такому дозволі термічний контраст суша-море і гірський рельєф є основними причинами формування мезомасштабних особливостей полів приводного вітру й опадів.

У дисертації вивчені мезомасштабні кліматичні процеси в атмосфері для Чорноморського регіону. На основі лінійного і нелінійного моделювання показано, що термічний контраст між сушею і морем і гірський рельєф формують регіональні особливості полів вітру й опадів. Основні результати дисертації можуть бути сформульовані в наступному виді:

   1. За даними реаналіза за 40-літній період досліджені фізичні механізми, що визначають вітрову циркуляцію Чорного моря. Показано, що сезонна мінливість полючи приводного вітру над Чорним морем визначається в основному температурним контрастом між сушею і морем.

   2. Побудовано лінійну стаціонарну модель атмосферної циркуляції в регіоні, що відтворює прибережні циркуляційні осередки, зв'язані з температурним контрастом на поверхні.

   3. За допомогою канонічного кореляційного аналізу виконане статистичне моделювання місячних аномалій опадів для регіону України і Чорного моря за період 1946-1995р.

   4. За даними реаналіза за зими 1982-1996 років виконана кластерна класифікація синоптичних ситуацій по аномаліях геопотенциала.

   5. На основі адаптованої версії нелінійної мезомасштабної моделі отримані середньомісячні полючи метеорологічних параметрів з дозволом 30 км для січнів 1995-2000 р.м.

   6. Вплив температурного контрасту на поверхні на характер циркуляції атмосфери в прибережних зонах вивчено в ряді чисельних експериментів з використанням різних просторових дозволів, плоского і реалістичного рельєфу, нормальної і підвищеної температури поверхні моря.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины