Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Жунько Інна Давидівна. Віруси - збудники захворювань винограду на півдні України (діагностика і поширення) : Дис... канд. наук: 03.00.06 - 2006.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Жунько І.Д. Віруси - збудники захворювань винограду на півдні України (діагностика і поширення). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.06 – вірусологія. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2006.

Дисертація присвячена вивченню розповсюдження вірусів винограду на виноградниках півдня України, в посадковому матеріалі, що був інтродукований до України із закордону та розробці тест-систем для проведення полімеразної ланцюгової реакції зі зворотною транскрипцією.

Методами імуноферментного аналізу та полімеразної ланцюгової реакції зі зворотною транскрипцією у 2002 – 2005 роках на виноградниках півдня України та в посадковому матеріалі із Республіки Молдова виявлені та ідентифіковані наступні віруси винограду: коротковузля (2,3 – 18,9 %), мармуровості (16,9 – 30,2 %), скручування листя 1-го серотипу (3,3 – 43,4 %), скручування листя 3-го серотипу (3,3 – 62,3 %), вірус А (69,7 %), вірус В (81,8 %). Дослідження різних сортів винограду на приховане вірусоносійство, дозволили установити високий ступінь зараження вірусними захворюваннями (2,4 – 100 %), пов’язаний із низькою якістю посадкового матеріалу винограду. Установлено зараження не тільки звичайного посадкового матеріалу винограду (4,2 – 40,0 %), але і кущів клонів (0,75 – 13,8 %) імпортного та вітчизняного виробництва.

1. Встановлено розповсюдження вірусних захворювань на виноградниках півдня України та в посадковому матеріалі із Республіки Молдова. Виявлені та ідентифіковані наступні віруси винограду: GFLV (2,3 – 18,9 %), GFkV (16,9 –30,2 %), GLRaV-1 (3,3 – 43,4 %), GLRaV-3 (3,3 – 62,3 %), GVA (69,7 %), GVB (81,8 %).

2. Вперше в Україні метод ЗТ-ПЛР застосовано для діагностики вірусних захворювань винограду. Оптимізовані методики діагностики і тест-системи на основі методу ЗТ-ПЛР запроваджено у систему масового виробництва високоякісного посадкового матеріалу.

3. Дослідження 26 сортів винограду на приховане вірусоносійство, проведене нами впродовж 2002 – 2005 рр. дозволили установити ступінь зараження різних сортів вірусними захворюваннями. У залежності від сорту винограду вірус GFLV виявлявся у 2,4 – 33,3 % рослин, які тестували, GFkV виявлявся у 12,8 – 100 % випадків, GLRaV-1 виявлявся у 5,0 – 100 % обстежених зразків, GLRaV-3 був ідентифікований у 5,0 – 100 % випадків. GVA виявлявся у 16,7 – 58,3 % зразків, а GVB – у 15,2 – 41,7 %. Це є свідченням того, що такий високий ступінь зараження пов’язаний із низькою якістю посадкового матеріалу винограду.

4. Установлено зараження не тільки звичайного посадкового матеріалу винограду (4,2 – 40,0 %), але і кущів клонів (0,75 – 13,8 %) імпортного та вітчизняного виробництва, що свідчить про необхідність сертифікації посадкового матеріалу винограду.

5. Удосконалені методики діагностики вірусів GFLV та GFkV у тканинах винограду на основі ЗТ-ПЛР аналізу. Підібрані Твід (61оС) для праймерів oligoV1/oligoC1, Твід (62оС) для праймерів RD1/RD2 та концентрація йонів Mg++ у реакційній суміші (1,3 мМ).

6. Оптимізовані методики ЗТ-ПЛР для виявлення GLRaV-1 і GLRaV-3. Для CPV/CPC праймерів Твід становила 53 оС, для С547/Н229 праймеров – 56 оС. Концентрація йонів Mg ++ у реакційній суміші була 1,5 мМ.

7. Модифіковані параметри ЗТ-ПЛР для виявлення вірусів комплексу борознистості деревини (GVA, GVB, RSPаV). Оптимальна концентрація йонів Mg++ у реакційній суміші становила 1,5 мМ, Твід для праймерів С995/Н587 та С410/Н28 становила 56 оС. Для пари праймерів 13/14 – 60 оС.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

  1. Жунько И.Д. Применение ИФА для выявления вирусов винограда // Виноградарство и виноделие: Сб. науч. тр. ИВиВ “Магарач”. – Ялта: ИВиВ “Магарач”, 2003. – С. 16–18.

  2. Жунько І.Д. Виявлення вірусу коротковузля винограду за допомогою імуноферментного аналізу та полімеразної ланцюгової реакції // Вісник ОНУ. – 2004. – Т. 9, № 5. – С. 171–176. (Здобувачем проведено оптимізацію методики ЗТ-ПЛР, пробопідготовку та тестування зразків за допомогою ІФА та ЗТ-ПЛР з метою виявлення вірусу GFLV, а також оформлення статті).

  3. Жунько І.Д. Застосування імуноферментного аналізу та полімеразної ланцюгової реакції для виявлення вірусів скручування листя винограду 1-го та 3-го серотипів // Вісник аграрної науки. – 2004. – № 12. – С. 75–76. (Здобувачем проведено пробопідготовку та тестування зразків за допомогою ІФА та ПЛР з метою виявлення вірусів GLRaV-1 і GLRaV-3, а також оформлення статті).

  4. Жунько І.Д., Ліманська Н.В., Мілкус Б.Н., Конуп Л.О. Діагностика вірусу мармуровості винограду за допомогою полімеразної ланцюгової реакції // IV міжнародна конференція “Біоресурси і віруси” (Київ, 27–30 вересня 2004 р.): Тез. доп. – Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, 2004. – С. 77.

  5. Жунько І.Д., Ліманська Н.В., Мілкус Б.Н., Конуп Л.О. Діагностика вірусу мармуровості винограду за допомогою полімеразної ланцюгової реакції // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. – 2005. – Т. 44. – С. 49–50. (Здобувачем проведено модифікацію параметрів ЗТ-ПЛР, пробопідготовку та тестування зразків за допомогою ЗТ-ПЛР з метою виявлення вірусу GFkV, а також оформлення статті).

  6. Жунько І.Д., Ліманська Н.В., Мілкус Б.Н., Конуп Л.О. ЗТ-ПЛР ідентифікація представників родів Vitivirus та Foveavirus, що паразитують на винограді // Вісник ОНУ. – 2005. – Т. 10, № 3. – С. 136–142. (Здобувачем проведено налагодження методики ЗТ-ПЛР для виявлення вірусів GVA, GVB, RSPаV, а також оформлення статті).

  7. Мілкус Б.Н., Конуп Л.О., Ліманська Н.В., Жунько І.Д. Діагностика вірусів і збудника бактеріального раку винограду за допомогою полімеразної ланцюгової реакції // Х з'їзд Товариства мікробіологів України (Одеса, 15–17 вересня 2004 р.): Тез. доп. – Одеса: Астропринт, 2004. – С. 286.

  8. Милкус Б.Н., Конуп Л.А., Жунько И.Д., Лиманская Н.В. Фитоплазменное заболевание винограда на Украине // “Магарач”. Виноградарство и виноделие. – 2004. – № 3. – С. 12–14. (Здобувачем проведено дослідження методом ІФА зразків сорту Шардоне з метою виявлення вірусів GLRaV-1 і GLRaV-3).

  9. Мілкус Б.Н., Конуп Л.О., Жунько І.Д., Ліманська Н.В. Тестування деяких сортів винограду на наявність збудника бактеріального раку і вірусів коротковузля та скручування листя // Мікробіол. журн. – 2005. – Т. 67, № 1. – С. 41–48. (Здобувачем проведено оптимізацію методики ЗТ-ПЛР та тестування деяких сортів винограду для діагностики вірусів GLRaV-1, GLRaV-3, GFLV, а також оформлення статті).

  10. Konup L., Limanskaja N., Zhunko I., Milkus B. The production of grapevine certified planting material in the Ukraine // Proc. 14th ICVG Meeting (Locorotondo, Italy, 12–17th September 2003) .– Locorotondo, 2003.– P. 164.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины