Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Миронюк Юрій Миколайович. Імунореактивність у щурів з експериментальним геморагічним інсультом при стафілококовій інфекції та циклофосфан-індукованій супресії : Дис... канд. наук: 03.00.09 - 2006.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Миронюк Ю.М. Імунореактивність у щурів з експериментальним геморагічним інсультом при стафілококовій інфекції та циклофосфан-індукованій супресії - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03. 00. 09 – імунологія. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2006.

Розроблені комплексні моделі патологічних станів у щурів: гострого аутогеморагічного біпівкульного інсульту в умовах циклофосфан-індукованої супресії, гострого аутогеморагічного біпівкульного інсульту при інфекційному процесі стафілококової етіології, гострого аутогеморагічного біпівкульного інсульту при інфекційному процесі стафілококової етіології в умовах циклофосфан-індукованої супресії.

Встановлено, що інфекційний процес стафілококової етіології може ускладнювати розвиток мозкових інсультів та прискорювати розвиток аутоімунного процесу. Показано, що перебіг гострого аутогеморагічного біпівкульного інсульту в умовах імунодефіциту після введення циклофосфану призводить до пригнічення розвитку аутоімунного процесу.

Рекомендовано обстеження хворих при мозкових інсультах на носійство стафілококу з метою можливого запобігання ускладнень захворювання розвитком аутоімунних реакцій у даній категорії хворих. Проведені дослідження складуть основу для вивчення можливостей застосування різноманітних нейропротекторів, імуномодуляторів при мозкових інсультах ускладнених перебігом інфекційних процесів різної етіології з метою корекції імунного статусу організму.

1. Встановлено, що розвиток експериментального геморагічного інсульту у щурів супроводжується зниженням функціональної активності Т- і В-лімфоцитів і рівнів циркулюючих імунних комплексів у сироватці крові, яке спостерігається на фоні зростання бактерицидної та метаболічної активності нейтрофілів, що свідчить про пригнічення специфічного імунітету на фоні збереження активності неспецифічних факторів резистентності.

2. Розвиток геморагічного інсульту із стафілококовою інфекцією супроводжується підвищенням функціональної активності Т- лімфоцитів, зростанням бактерицидної активності нейтрофілів і одночасним зниженням функціональної активності В-лімфоцитів, рівнів циркулюючих імунних комплексів, що обумовлено дисбалансом порушень гуморальної та клітинної ланки імунітету.

3. Експериментальний геморагічний інсульт із циклофосфан-індукованою супресією протікає на фоні зниження функціональної активності Т- і В-лімфоцитів, змін неспецифічних реакцій захисту організму та пригнічення продукції протимозкових антитіл, що пояснюється значним пригніченням як специфічного імунітету, так і неспецифічних факторів резистентності.

4. Поєднання стафілококової інфекції з циклофосфан-індукованою супресією призводить до того, що геморагічний інсульт розвивається на фоні стимуляції функціональної активності клітинної ланки і збереженні пригнічення активності гуморальної ланки імунітету та функціональної активності фагоцитуючих клітин.

5. Геморагічний інсульт супроводжується синтезом протимозкових антитіл, рівень яких залежить від наявності стафілококової інфекції, яка підвищує їх, що може ускладнювати перебіг інсульту, або супресії циклофосфаном, яка знижує рівень протимозкових антитіл.

6. Порушення функцій імунної системи при геморагічному інсульті супроводжується зниженням активності Т – і В - лімфоцитів та підвищенням функціональної активності фагоцитуючих клітин. Ці порушення модулюються при експериментальній супресії циклофосфаном у бік зниження функціональної активності досліджених лімфоїдних клітин. Стафілококова інфекція різнонаправлено діє на показники імунної системи при геморагічному інсульті та геморагічному інсульті з циклофосфаном.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Аркадьєв В.Г., Макаренко О.М., Миронюк Ю.М., Короткий О.Г. Експериментальне відтворення середнього та тяжкого ступенів імунодепресії при використанні циклофосфану // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Біологія. - 2003. - №39. - С. 51 - 52.

2. Миронюк Ю.М., Моложава О.С., Короткий О.Г., Позур В.К. Імунореактивність організму у щурів при геморагічному інсульті з циклофосфан-індукованою імуносупресією / Збірник наукових праць. Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. Київ – Луганськ – Харків. - 2003. - Вип.7, №53. - С. 68 -74.

3. Позур В.К., Миронюк Ю.М., Макаренко О.М., Моложава О.С., Буркот В.М. Імунореактивность у щурів при експериментальному моделюванні гострого геморагічного інсульту // Доповіді НАН України. - 2005. - №4. – C. 188 - 191.

4. Миронюк Ю.М., Моложава О.С., Позур В.К., Короткий О.Г., Германюк І.С. Імунореактивність у щурів при інфекційному процесі стафілококової етіології // Вісник Одеського національного університету. Біологія. - 2005. - Т.10, Вип. .№7. – С. 150 - 154.

5. Макаренко А.Н., Миронюк Ю. Н., Моложавая О.С., Позур В.К. Иммунореактивность организма крыс при экспериментальном моделировании острого аутогеморрагического биполушарного инсульта на фоне стафилококковой инфекции с циклофосфан-индуцированной иммуносупресcией // Нейронауки, Санкт-Петербург. - 2005. - №2. – С. 42 - 45.

6. Миронюк Ю.М., Позур В.К., Моложава О.С., Макаренко О.М., Короткий О.Г., Буркот В.М., Германюк И.С. Влияние стафилококковой инфекции и циклофосфан-индуцированной иммуносупрессии на показатели неспецифической защиты организма // Прогресс в биотехнологии и нейробиологии. - Интегративная медицина: Международный мультидисциплинарный семинар (Hurgada, Egypt, Africa, 14-24 февраля 2004 года). Труды Семинара // Под редакцией Лосевой Е.В., Пасиковой Н.В., Тимофеевой И. В.- М.: Макс Пресс, 2004.- С. 109 - 111.

7. Короткий О.Г., Миронюк Ю.М., Буркот В.М., Германюк І.С., Святецька В.М. Імунореактивність організму при геморагічному інсульті та циклофосфан-індукованій імуносупресії // 2-а Міжнародна конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Шевченківська весна. Сучасний стан науки : досягнення і перспективи розвитку”. Збірник тез конференції. ( Київ, Україна, 13 - 14 травня). - 2004. - С. 44 - 45.

8. Миронюк Ю.Н., Моложавая О.С., Буркот В.М., Макаренко А.Н., Позур В.К. Показатели иммунореактивности при экспериментальном моделировании острого аутогеморрагического биполушарного инсульта у крыс // Нейроиммунология: Материалы 13-й Всероссийской конференции неврологов.- Россия. Санкт- Петербург. -24 - 27 мая, 2004. - Т.2, №2. - С. 71.

9. Миронюк Ю.М., Моложава О.С., Позур В.К., Короткий О.Г., Германюк І.С. Імунореактивність у щурів при інфекційному процесі стафілококової етіології // 3 (10 ) з’їзд Товариства мікробіологів України. (Одеса, ОНУ, 15-17 вересня 2004 ).- Збірник тез, - 2004.- С. 145.

10. Макаренко А.К., Позур В.К., Миронюк Ю.Н., Моложавая О.С. Иммунореактивность организма крыс при экспериментальном моделировании острого аутогеморрагического биполушарного инсульта на фоне стафилококковой инфекции // Ассиметрия мозга и поведение человека: Материалы Международной украинско-российской конференции. - К.: МАУП, 2005. – С. 63 - 66.

11. Миронюк Ю.М., Германюк І С., Буркот В.М., Святецька В.М., Лобода В.Д. Імунологічні аспекти розвитку інфекційного процесу у щурів на фоні циклофосфан-індукованої імуносупресії // Перша Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів “Молодь і поступ”. – Львів (11-14 квітня 2005). – Збірник тез. – 2005. - C. 167 - 168.

12. Миронюк Ю.Н., Позур В.К., Макаренко А.Н., Моложава О.С., Буркот В.М., Германюк И.С. Иммунореактивность у крыс при экспериментальном моделировании острого аутогеморрагического биполушарного инсульта на фоне инфекционного процесса стафилококковой этиологии // Нейроиммунология: Материалы 14-й Всероссийской конференции неврологов. – Россия, Санкт- Петербург, 19-22 мая, 2005. - Т.3, №2. - C. 166 - 167.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины