Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Бутиріна Тетяна Євгенівна. Електроосадження хрому з розчинів Cr(III). Кінетичні закономірності, вплив полімерних добавок : Дис... канд. наук: 02.00.05 - 2006.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Бутиріна Т.Є. Електроосадження хрому з розчинів Cr(III). Кінетичні закономірності, вплив полімерних добавок. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.05 – електрохімія. Український державний хіміко-технологічний університет, Дніпропетровськ, 2006.

Дисертаційна робота присвячена вивченню процесу електроосадження хрому з форміатних і оксалатних розчинів на основі солей Cr(III).

Для встановлення кінетичних закономірностей та механізму розряду комплексних іонів хрому (ІІІ), а також для визначення характеру впливу водорозчинних синтетичних полімерів на фізико-хімічні процеси, що відбуваються при хромуванні, та для вивчення властивостей хромових осадів здійснений комплекс досліджень, що ґрунтуються на застосуванні стаціонарної та інверсійної вольтамперометрії, гравіметрії, волюмометрії, оптичних, колориметричних, рентгенографічних та інших методів.

У процесі дослідження розроблена кінетична модель ступінчастого розряду іонів Cr(III). Встановлена флокулююча дія водорозчинних полімерів на золь Cr(ОН)3, який утворюється в приелектродному шарі.

У роботі продемонстрована можливість отримання якісних товстошарових осадів з форміатного електроліту в присутності полімерної добавки. Показано, що ці покриття мають цінні властивості.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины