Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Дубровін Валерій Вікторович. Обґрунтування основних технологічних прийомів конвеєрного вирощування кукурудзи цукрової в умовах південного Степу України : Дис... канд. наук: 06.01.06 - 2006.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Дубровін В.В. Обґрунтування основних технологічних прийомів конвеєрного вирощування кукурудзи цукрової в умовах південного Степу України. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.06 – овочівництво. Національний аграрний університет, Київ, 2006.

Дисертація присвячена розробці та удосконаленню елементів технології конвеєрного вирощування кукурудзи цукрової в суходільних умовах південного Степу України, що передбачає підбір сортів і гібридів, технологічну оцінку урожаю різних строків сівби, обґрунтування оптимальної густоти рослин, оцінку ефективності пасинкування рослин і використання регуляторів росту рослин.

Підібрані високоврожайні гібриди кукурудзи цукрової для вирощування в суходільних умовах південного Степу, обґрунтовано строки сівби насіння для забезпечення конвеєрного надходження урожаю протягом 60-70 днів, встановлено оптимальна густота рослин і оптимальні способи застосування регуляторів росту рослин.

Показана економічна ефективність та біоенергетична оцінка застосування досліджених елементів технології конвеєрного вирощування кукурудзи цукрової.

За результатами досліджень розроблені і рекомендовані виробництву вдосконалені технологічні прийоми конвеєрного вирощування кукурудзи цукрової.

У дисертаційній роботі експериментально доведена можливість створення в умовах південного Степу України ефективного конвеєру надходження врожаю качанів молочної і молочно-воскової стиглості кукурудзи цукрової за умов використання сортів і гібридів різних груп стиглості, проведення сівби у ранньовесняні, пізньовесняні і літні строки, дотримання оптимальної густоти розміщення рослин та використання регуляторів росту рослин для обробки насіння та обприскування їх розчинами вегетуючих рослин.

  1. За умов вирощування досліджувані гібриди і сорти за тривалістю вегетаційного періоду від сходів до технічної стиглості проявили себе як ранньостиглі (71-75 днів – Роставиця F1, Сквирка F1, Куліковський F1, Брусниця; середньоранні (79 днів) – сорт Ароматна; середньостиглі (83 дні) – сорт Ласуня одеська. Найменшою кущистістю характеризуються сорти Ароматна і Ласуня одеська, відповідно коефіцієнт кущистості порівняно до інших на 13,3 і 19,3 % нижчий.

  2. Найбільшу врожайність товарних качанів у обгортках одержано у гібридів Сквирка F1 (стандарт) – 5,10 т/га та Роставиця F1 – 5,18 т/га, у решти сортів показники врожайності були на 9,1-18,0 % нижчими.

  3. При переході від молочної до молочно-воскової стиглості в зерні залежно від сорту чи гібрида зменшується вміст вологи на 6,6-10,5 %, цукрів на 0,16-3,70 %. Дегустаційна оцінка відварених качанів у гібридів Роставиця F1, Сквирка F1, Куліковський F1 і сорту Брусниця у фазі молочно-воскової стиглості порівняно до молочної стиглості зменшувалась на 0,2-0,3 бала і становила 3,6-3,9 бала, у сортів Ароматна і Ласуня одеська вона була високою (4,3-4,5 бала) незалежно від фази стиглості.

  4. За конвеєрного вирощування високий коефіцієнт кореляції між тривалістю вегетаційного періоду рослин і сумою ефективних температур за вегетаційний період у гібрида Сквирка F1 становив 0,83, сорту Ароматна 0,81, сорту Ласуня одеська 0,93. За строків сівби з 12.04 до 8.07 з інтервалом між строками 13-14 днів в умовах південного Степу є можливість створити конвеєр надходження качанів кукурудзи цукрової молочної стиглості протягом періоду з 10-го липня до 16 жовтня. Урожайність за строками сівби залежить від відповідності погодних умов вимогам культури. Між сумою опадів за вегетаційний період та врожайністю товарних качанів коефіцієнт кореляції у гібрида Сквирка F1 становить 0,74, у сорту Ароматна – 0,68, сорту Ласуня одеська – 0,65.

  5. Ознаками у одержаних нетоварних качанів є недостатня озерненість (частка від нетоварних 60-70 %), недостатня довжина (5-30 %), пошкодження шкідниками і ураження хворобами (2-15 %). Між сумою ефективних температур за вегетаційний період та вмістом цукрів у зерні молочної стиглості існує високий рівень негативної кореляційної залежності (-0,91...-0,86).

  6. Збільшення густоти рослин від 20 до 70 тис.шт./га обумовлює помітне зменшення формування пасинків (на 3,1-24,3 %), висоти рослин (на 1,1-10,0 %), загальної площі листків рослини (на 1,4-48,0 %), чистої продуктивності фотосинтезу у варіантах загущеності 50, 60 і 70 тис.шт./га порівняно із контролем: у гібрида Сквирка F1 – на 5,8, 10,5 і 12,5 %, у сорту Ароматна – на 4,6, 9,4 і 14,1 % і Ласуня одеська – на 10,4, 14,7 і 19,1 % відповідно.

  7. Найвища врожайність товарних качанів в обгортках у гібрида Сквирка F1 одержана за густоти рослин 40 тис.шт./га – 5,39 т/га, у сортів Ароматна і Ласуня одеська – 30 тис.шт./га – відповідно 4,17 і 4,47 т/га. Різке зменшення врожайності спостерігалась при загущенні рослин до 50, 60 і 70 тис. шт./га.

  8. Видалення пасинків у рослин кукурудзи цукрової сприяло посиленому росту головного стебла на 5,9-7,3 %, збільшувало площу листкової поверхні на 16-24 %. Проте відносно контролю (рослини не пасинкували) разове, дворазове і триразове пасинкування зменшувало загальну площу листкової поверхні у рослин на 37,9, 24,1 і 27,0 % відповідно. Пасинкування дво- і триразове сприяло підвищенню врожайності на 0,21 і 0,35 т/га.

  9. Застосування регуляторів росту емістим С та зеастимулін за обробки насіння з нормою витрати препарату 20 мл/т підвищує його польову схожість на 9-12 %. Комбіноване застосування регуляторів росту у варіантах обробка насіння та обприскування вегетуючих рослин у фазі 8-10 листків з нормою витрати 20 мл/га збільшило площу листків у варіанті емістим С на 4,5, зеастимулін 17,6%. Відповідно збільшилась озерненість качанів на 3,3 і 4,8 %, урожайність відповідно підвищилась на 0,53 і 0,70 т/га (9,3 і 12,3 %).

  10. За показниками економічної ефективності вирощування сортів і гібридів кукурудзи цукрової у гібрида Роставиця F1 отримано рівень рентабельності 160 %, гібрида Сквирка F1 і сорту Брусниця – 140-142%, у гібрида Куліковський F1 і сортів Ароматна і Ласуня одеська – відповідно 129,4, 104,2 і 91,9 %. Найбільший рівень рентабельності за конвеєрного вирощування в середньому за три роки у гібрида Сквирка F1 становив при сівбі 12.04, 25.04, 16.06, 29.06 (113-186 %), у сортів Ароматна і Ласуня одеська 12.04, 03.06, 16.06, 29.06 (64-162 %). За роки досліджень найвищий рівень рентабельності одержано за густоти рослин гібрида Сквирка F1 40 тис.шт./га, сорту Ароматна – 40 тис.шт./га і сорту Ласуня одеська – 40 тис.шт./га відповідно 145,6, 83,1 та 76,9%. Доведено, що комбіноване застосування регуляторів росту емістим С і зеастимулін для обробки насіння і обприскування вегетуючих рослин забезпечує збільшення рівня рентабельності до 188-194 %.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины