Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

ВОРОНІНА Інна Федоровіна. Поліпшення показників маневреності триланкових сідельно-причіпних автопоїздів. : Дис... канд. наук: 05.22.02 - 2006.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Вороніна І.Ф. Поліпшення показників маневреності триланкових сідельно-причіпних автопоїздів.- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.02 - Автомобілі та трактори. - Національний транспортний університет, Київ, 2006.

Дисертація присвячена поліпшенню показників маневреності та стійкості руху триланкових сідельно-причіпних автопоїздів з причепами як з рознесеними, так і наближеними осями.

Для визначення показників маневреності автопоїздів з жорсткими у бічному напрямку колесами розглянута кінематика їх повороту. За результатами проведених досліджень встановлено, що для сідельно-причіпних триланкових автопоїздів як з причепом з рознесеними осями, так і з причепом з наближеними осями за некерованих причіпних ланок не можна забезпечити нормовані значення габаритної смуги руху.

Маневреність і стійкість руху автопоїзда на еластичних у бічному напрямку колесах розглянута на основі розробленої багатомасової математичної моделі керованого руху триланкового автопоїзда будь-якої компонувальної схеми, яка дозволяє розраховувати оціночні показники і характеристики маневреності і стійкості автопоїздів перспективних схем як на стадії проектування, так і при оцінці існуючих зразків.

Експериментальні дослідження триланкового автопоїзда підтвердили адекватність розробленої кінематичної та динамічної моделі автопоїзда.

1. Одним із основних шляхів підвищення продуктивності автотранспортних засобів є підвищення їх вантажності, що в умовах обмежень осьових навантажень можливо або за рахунок збільшення габаритної довжини і числа осей дволанкових автопоїздів, або за рахунок збільшення числа ланок АТЗ. Останній напрямок стосовно великовагових автопоїздів є перспективним. Проте збільшення довжини і числа ланок автопоїзда без відповідного вибору ряду параметрів погіршує його експлуатаційні властивості, зокрема маневреність. Забезпечення необхідного для конкретних умов експлуатації рівня маневреності багатоланкових, зокрема, триланкових автопоїздів є важливою і неповністю вирішеною проблемою. Науково обґрунтований вибір конструктивних параметрів, складу і маршруту руху триланкових автопоїздів набуває особливого значення у зв’язку з перспективою їх широкого використання.

2. Проведеними дослідженнями кінематики повороту АТЗ з жорсткими у бічному напрямку колесами встановлено, що для сідельно-причіпних триланкових автопоїздів як з причепом з рознесеними осями, так і з причепом з наближеними осями за некерованих причіпних ланок не можна забезпечити нормовані значення габаритної смуги руху.

3. На величину зміщення траєкторії напівпричепа щодо траєкторії тягача суттєво впливає величина передаточного відношення привода управління напівпричепа. За інших сталих умов зменшення передаточного відношення від 1,0 (некерований напівпричіп) до 0,6 (напівпричіп з керованою задньою віссю) зменшує зміщення траєкторії причіпних ланок автопоїзда з керованим напівпричепом щодо траєкторії тягача в порівнянні з некерованим автопоїздом майже вдвічі як при поворотах на 900, так і на 1800. Проте для керованих автопоїздів характерне зміщення траєкторії причіпних ланок у зовнішню сторону по відношенню до траєкторії автомобіля-тягача, що може призвести до створення небезпечних ситуацій для зустрічного транспорту.

4. Розроблена багатомасова математична модель керованого руху АТЗ, яка дозволяє визначати оціночні показники стійкості автопоїздів перспективних схем як на стадії проектування, так і при оцінці існуючих зразків. Стійкість прямолінійного руху автопоїздів визначалася відповідно до теореми Ляпунова про стійкість сталого руху за першим наближенням. При цьому критична швидкість сідельно-причіпного автопоїзда з причепом з наближеними склала 24,65 м/с (88,74 км/год), а сідельно-причіпного автопоїзда з причепом з рознесеними осями – 23,49 м/с (84,58 км/год).

5. Встановлено, що на криволінійній траєкторії для автопоїзда з керованими колесами передньої і задньої осі тягача, керованими колесами напівпричепа і причепа обмежуючим фактором є величина прискорень, що діють у центрі мас автомобіля-тягача. Так, для такого автопоїзда у порівнянні з автопоїздом з некерованими колесами, окрім коліс передньої осі тягача, при русі „змійкою” і на S-подібній траєкторії прискорення у центрі мас тягача майже у 2 рази більше і уже на швидкості 10 м/с перевищує максимально допустиме (4,5 м/с2).

6. Для автопоїзда з керованими колесами тільки першої осі тягача, некерованими колесами напівпричепа і керованими колесами першої осі причепа обмежуючим фактором при русі криволінійними траєкторіями є прискорення у центрі мас причепа, яке на 43-54%% більше за прискорення у центрі мас тягача. Найменша величина прискорення має місце для напівпричепа і причепа з наближеними осями.

7. Дорожні випробування триланкового сідельно-причіпного автопоїзда підтвердили достовірність результатів комп'ютерного моделювання показників маневреності і стійкості руху. Було встановлено, що експлуатаційні чинники, які мають місце при криволінійному русі в реальних дорожніх умовах, не порушують основні кінематичні співвідношення для автопоїзда, що отримані аналітичним методом. Це дозволяє рекомендувати результати досліджень для інженерних розрахунків показників маневреності триланкових автопоїздів.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Статті в наукових фахових виданнях:

1. Вороніна І.Ф. До визначення показників маневреності триланкового автопоїзда// Вісник Національного транспортного університету. – К., 2004. – Вип. 9. – С.165-170.

2. Сахно В.П., Вороніна І.Ф., Стельмащук В.В. До визначення показників маневреності трьохланкових автопоїздів// Вісник Східноукраїнського національного університету імені В.Даля. – 2003. №11 (57). – С.213-218

3. Сахно В.П., Вороніна І.Ф., Тімков О.М. Математична модель руху триланкового причіпного автопоїзда // Автошляховик України. Окремий випуск. Вісник ЦНЦ ТАУ. – 2003. №6. – С.134-139.

4. Сахно В.П., Вороніна І.Ф., Кузнецов Р.М., Стельмащук В.В., Шкварко К.В. До питання безпечності конструкції триланкових автопоїздів// Автошляховик України. Окремий випуск. Управління безпекою на автомобільному транспорті.: Київ. – 2004. – С.62-68.

5. Сахно В.П., Вороніна І.Ф., Угляниця С.С., Стельмащук В.В. До визначення габаритної смуги руху трьохланкових автопоїздів// Вісник Східноукраїнського національного університету імені В.Даля. – 2004. – №7 (77) (Частина 1). –С.30-36.

6. Сахно В.П., Вороніна І.Ф., Стельмащук В.В., Шкварко К.В. Шляхи підвищення безпеки руху триланкових автопоїздів// Атошляховик України. – 2004. –№6. – С.16-17.

7. Сахно В.П., Вороніна І.Ф., Угляниця С.С., Стельмащук В,В. Маневреність триланкових автопоїздів// Автошляховик України. Окремий випуск. Вісник ЦНЦ ТАУ. –2004. – №7. – С.118-124.

8. Сахно В.П., Вороніна І.Ф., Стельмащук В.В., Поляков В.М. Вплив конструктивних і експлуатаційних факторів на показники маневреності маневреності трьохланкових автопоїздів// Автошляховик України. Окремий випуск. Вісник ЦНЦ ТАУ. –2003. №6. – С.98–102.

9. Вороніна І.Ф., Шкварко К.В., Стельмащук В.В. Порівняльна оцінка показників маневреності три ланкових автопоїздів різних компонувальних схем// Вісник Національного транспортного університету. – К., 2004. – Вип. 9. – С.165-170.

10. Вороніна І.Ф., Кузнєцов Р.М., Енглезі О.А., Шкварко К.В. Експериментальні дослідження триланкових автопоїздів// Автошляховик України. Окремий випуск. Вісник ЦНЦ ТАУ. –2005. – №8. – С.139-144.

11. Вороніна І.Ф., Кузнєцов Р.М., Енглезі О.А., Стельмащук В.В. Експериментальні дослідження триланкового автопоїзда// Вісник Національного транспортного університету. – К., 2005. – Вип. 10. С. –105-111.

12. Вороніна І.Ф., Енглезі О.А., Кузнєцов Р.М., Стельмащук В.В. Дослідження стійкості руху триланкових автопоїздів// Вісник Східноукраїнського національного університету імені В.Даля. – 2005. – №8 (78) (Частина 1). – С. 29-33.

13. Сахно В.П., Вороніна І.Ф.,Енглезі О.А., Кузнєцов Р.М., Стельмащук В.В. Експериментальні дослідження маневреності триланкових автопоїздів// Автошляховик України. Окремий випуск. Проблеми автомобільного транспорту. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. – Київ. – 2005. – С.88-91.

14. Сахно В.П., Стельмащук В.В., Вороніна І.Ф., Енглезі О.А. До визначення критичної швидкості руху триланкових автопоїздів// Управління проектами, системний аналіз і логістика: Науковий журнал. Вип.2. – К.: НТУ. – 2005. – С. 106-114.

15. Сахно В.П., Вороніна І.Ф., Вербицький В.Г., Стельмащук В.В. До визначення показників маневреності і стійкості руху трьохланкових автопоїздів// Системні методи керування, технологія та організація виробництва, ремонту і експлуатації автомобілів: Науковий журнал. Вип.17.–К.:НТУ,ТАУ. – 2003. – С.141-146.

Інші видання:

1. Сахно В.П., Вороніна І.Ф. Стійкість руху автопоїздів категорій N1 i M1// Metody obliczeniowe i badawcze w rozwozu systemow pojazdow samochodowych i maszyn roboczych samo-jezdnych. //Materialy YIIІ Sympozjum pod redakciq Kazimierza Lejdy. Rzeszow, 24-27 Wrzesien 2003. – С.276-282.

2. Сахно В.П., Вороніна І.Ф., Шкварко К.В. Порівняльна оцінка паливної економічності двохланкового і трьохланкового автопоїзда// Metody obliczeniowe i badawcze w rozwozu systemow pojazdow samochodowych i maszyn roboczych samo-jezdnych. //Materialy YIIІ Sympozjum pod redakciq Kazimierza Lejdy. Rzeszow, 29.09-02.10. 2004. – С.283-291.

3. Вороніна І.Ф. До визначення показників маневреності трьохланкового автопоїзда//60 наукова конференція професорсько-викладацького складу і студентів Національного транспортного університету. Тези доповідей. – К.: НТУ, 2004. – С. 26.

4. Вороніна І.Ф. Маневреність трьохланкового автопоїзда у неусталеному повороті//61 наукова конференція професорсько-викладацького складу і студентів Національного транспортного університету. Тези доповідей.– К.:НТУ, 2005. – С. 29.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины