Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Моргун Олеся Валерьевна. Господарсько-біологічна оцінка нових сортів фундука в умовах північного Лісостепу України : Дис... канд. наук: 06.01.07 - 2006.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Моргун О.В. Господарсько-біологічна оцінка нових сортів фундука в умовах північного Лісостепу України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.07 – плодівництво. Інститут садівництва УААН, Київ, 2006.

Наведено результати вивчення особливостей проходження ростових процесів у фундука. Встановлено найбільш ефективні способи розмноження його сортів, а також їх морозо- та зимостійкість і стійкість до шкідників. Дана технічна характеристика плодів, їх хімічний склад.

Розроблено математичні моделі залежності продуктивності фундука від погодних факторів довкілля, що дають можливість прогнозувати урожайність для кожної зони промислового вирощування.

На основі узагальнення результатів досліджень встановлено кращі сорти фундука для північного Лісостепу України.

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі, яке полягає в господарсько-біологічній оцінці нових сортів фундука в умовах північного Лісостепу України, створенні математичних моделей їх продуктивності на основі погодних факторів та встановленні найбільш ефективних способів вирощування садивного матеріалу цієї культури.

 1. Виявлено відмінності між сортами фундука за силою росту дерев. До сильнорослих віднесено Лозівський кулястий, Перемогу, Фундук-85, Жовтневий (всього 10 сортів) з висотою дерев 4,5 - 5,5 м; середньорослих – Боровський, Обільний, Корончатий (19 сортів) – 3,5 - 4,5 м та слаборослих – Зоринський, Трапезунд, Караманівський (8 сортів) – 2,5 - 3,5 м.

 2. Встановлено прямий вплив рівня сонячної радіації на якість закладання урожаю горіхів. Фактично змикання дерев в ряду призводить до зменшення навантаження на одне дерево урожаєм на 15-30 %.

 3. Сорти Вересневий, Фундук-85 та Пиріжок слід розмножувати непросушеним насінням (субстрат пісок); сорти Ракетний, Дар Павленка та Давидівський – зеленим живцюванням комбінованих живців; сорти Гордієнко, Караманівський, Шедевр, Черкеський-2, Дар Павленка та Лозівський кулястий краще розмножуються кореневими відсадками; сорти Караманівський, Обільний, Черкеський-2 та Гордієнко – вкоріненням вертикальних відсадків в маточнику.

 4. До високоолійних віднесено сорти Морозівський, Фундук-85, Перемога (вміст олії від 70,0 до 70,6 %). Олійні горіхи (від 65,1 до 68,9 %) мають сорти Лозівський урожайний, Урожайний-80, Лозівський кулястий, Черкеський-2, Лозівський булавоподібний та інші. Середньоолійними (від 60,2 до 64,5 %) є сорти Вересневий, Караманівський, Болградська новинка, Давидівський та ряд інших.

 5. Найвищим вмістом білків відзначаються плоди сортів Бадіус (21,8%), Болградська новинка та Свічковий (по 20,3%), а також Шедевр (20,1%), а найнижчим він є у Футкурамі (13,4%) та Степового (13,8%). Всі інші сорти характеризувалися середнім вмістом цих речовин – від 14,9% (Фундук-45) до 19,9% (Дарунок юннатам). Сумарний вміст основних поживних речовин – жиру та білків в ядрах найкращих сортів складає 85,1% (Дар Павленка), 85,2% (Фундук-85), 85,7% (Черкеський-2 і Боровський), 86,0% (Лозівський булавоподібний) та 87,2% (Обільний).

 6. Значний відсоток пошкоджених горіхів горіховим довгоносиком відмічено у сортів Корончатий, Лозівський булавоподібний, Доходний та Болградська новинка (23,1...28,5%), мінімальний – у сортів Зоринський та Вересневий (5,1...8,7%).

 7. Продуктивність сортів фундука істотно залежить від таких погодних факторів: тривалість безморозного періоду, сума опадів протягом червня, сума активних температур вище 5 С, відносна вологість повітря протягом вегетації, середня температура на протязі січня, березня, червня, липня, серпня та жовтня і середня максимальна температура в березні, червні та жовтні.

 8. Розроблено математичні моделі залежності продуктивності фундука від погодних умов у північному Лісостепу України. Ці моделі можна використовувати для прогнозування врожайності цієї породи та визначення зон її промислового вирощування.

 9. Найбільш економічно вигідним серед різних способів розмноження є використання вертикальних відсадків у маточнику, зокрема в сортів Корончатий та Долинський.

 10. Найвищий рівень рентабельності вирощування плодів фундука мають сорти – Урожайний-80 (281,7), Зюйдівський (274,8), Шедевр (274,2), Боровський (263,1) та Перемога (260,8 %).

 11. За сумою господарсько-біологічних ознак кращими сортами для північного Лісостепу є Вересневий, Урожайний–80, Шедевр, Зюйдівський, Долинський.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Бублик М.О., Моргун О.В., Шевчук Н.В. Вплив погодних факторів північного Лісостепу на продуктивність сортів ліщини // Садівництво. – 2001. – Вип. 53. – С. 320-330.

2. Бублик М.О., Моргун О.В. Особливості розмноження фундука в умовах лісостепу України // Садівництво. – 2002. – Вип. 54. – С. 266-272.

3. Моргун О.В., Бублик М.О. Урожайність і якість плодів фундука в умовах Лісостепу України // Садівництво. – 2004. – Вип. 55. – С. 63-71.

4. Бублик М.О., Моргун О.В., Шевчук Н.В. Моделювання продуктивності ліщини великоплідної на основі погодних факторів // Вісник аграрної науки. – 2005. – № 2. –С. 21-25.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины