Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Пранцуз Оксана Сергіївна. Підвищення ефективності очищення газів вентиляційних викидів вихровим турбулентним промивником : Дис... канд. наук: 05.23.03 - 2005.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Пранцуз О.С. Підвищення ефективності очищення газів вентиляційних викидів вихровим турбулентним промивником. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за фахом 05.23.03.- Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. - Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, Харків, 2005.

Дисертація присвячена актуальній темі щодо підвищення ефективності очищення вентиляційних і технологічних газів, що викидаються в атмосферу із джерел промислових підприємств шляхом розроблення і впровадження високоефективних апаратів - вихрових турбулентних промивників.

Запропоновано конструкцію вихрового турбулентного промивника і обраний режим його роботи, які забезпечують високу ефективність очищення газів вентиляційних викидів мокрим способом (понад 99,9%), високу ефективність уловлювання крапель (понад 99,8%), низький гідравлічний опір до 1500 Па при витраті рідини на зрошення 0,032 л на 1 м3 газу, що очищується. При цьому за рахунок рециркуляції рідини питоме зрошення становить понад 30 л на 1 м3 газу, що очищується.

Розроблено методику аналітичного визначення ефективності вловлювання завислих домішок у вихровому турбулентному промивнику.

Отримано залежності щодо визначення гідравлічного опору вихрового турбулентного промивника, ефективності очищення газу від пилу, ефективності вловлювання крапель рідини, витрати рідини, циркулюючої в апараті.

Розроблено, виготовлено і змонтовано модулі промислових вихрових турбулентних промивників продуктивністю 6000 м3/год і 10000 м3/год для очищення аспіраційного газу. Встановлено, що вихровий турбулентний промивник може застосовуватися для комплексного очищення газу і як абсорбційний апарат. Розроблено документацію на параметричний ряд вихрових турбулентних промивників продуктивністю по газу, що очищується, від 2500 до 18000 м3/ч.

Установлено, що впроваджені вихрові турбулентні промивники забезпечують досягнення соціального ефекту за рахунок поліпшення стану приземного шару атмосфери і запобігання специфічних захворювань населення. Економічний розрахунковий ефект від відверненого збитку складає 118 тис. грн на один апарат.

1. Розроблено і запропоновано конструкцію вихрового турбулентного промивника, на підставі виконаних досліджень обрано режим його роботи, який забезпечує високу ефективність очищення газів вентиляційних викидів мокрим способом (понад 99,9%), високу ефективність вловлювання крапель (понад 99,8%), низький гідравлічний опір до 1500 Па при витраті рідини на зрошення 0,032 л на 1 м3 очищуваного газу. При цьому за рахунок рециркуляції рідини питоме зрошення становить понад 30 л на 1 м3 очищуваного газу.

2. Розроблено методику аналітичного визначення ефективності вловлювання завислих домішок у вихровому турбулентному промивнику. Встановлено, що визначальними факторами, що впливають на ефективність роботи вихрового турбулентного промивника та його опір є витрата газу, що очищується, (його швидкість), відносний зміст рідини, що подається на зрошення, глибина занурення диска в рідину, дисперсність пилу та відстань від робочої камери до краплевловлювача. Виконано експериментальні дослідження на лабораторній моделі вихрового турбулентного промивника за розробленим планом експеримента.

3. Отримано залежності щодо визначення гідравлічного опору вихрового турбулентного промивника, ефективності очищення газу від пилу, ефективності вловлювання крапель рідини, витрати рідини, циркулюючої в апараті.

4. Визначено фракційну ефективність вловлювання пилу у вихровому турбулентному промивнику.

5. Встановлено, що гідравлічний опір вихрового турбулентного промивника становить від 600 до 1500 Па і залежить від витрати очищуваного газу та питомого зрошення.

6. Розроблено і впроваджено модулі промислових вихрових турбулентних промивників продуктивністю 6000 м3/год і 10000 м3/год для очищення аспіраційного газу.

7. Встановлено, що вихровий турбулентний промивник може застосовуватися для комплексного очищення газу і як абсорбційний апарат.

8. В результаті промислових випробувань вихрових турбулентних промивників отримано залежності для визначення гідравлічного опору та ефективності вловлювання частинок пилу . Розроблено документацію на параметричний ряд вихрових турбулентних противників продуктивністю по газу, що очищається, від 2500 до 18000 м3/ч.

9. Розроблено блок-схему і програму розрахунку вихрового турбулентного промивника на ПЕОМ.

10. Встановлено, що впроваджені вихрові турбулентні промивники забезпечують досягнення соціального ефекту за рахунок покращення стану приземного шару атмосфери і запобігання специфічних захворювань населення.

11. Економічний розрахунковий ефект від відверненого збитку складає 118 тис. грн на один апарат.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины