Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Корнієнко Ольга Андріївна. Екологічне обгрунтування методів контролю каліфорнійської щитівки в плодових насадженнях України : Дис... канд. наук: 03.00.09 - 2005.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Корнієнко О.А. Екологічне обгрунтування методів контролю каліфорнійської щитівки в плодових насадженнях України. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук із спеціальності 16.00.10 - ентомологія. Національний аграрний університет, Київ, 2004.

Дисертація присвячена дослідженню біології каліфорнійської щитівки, заходів захисту проти неї і розробки короткострокового прогнозу її розмноження.

Досліджено вплив дії низьких зимових температур на виживання личинок каліфорнійської щитівки. Удосконалено заходи захисту посадкового матеріалу, плодових культур від карантинного організму в плодорозсадницьких господарствах України.

Установлено, що у Степу і на півдні України частина личинок каліфорнійської щитівки навесні не активізується, а залишається увесь вегетаційний період у стані зимової діапаузи, частина бродяжок першого покоління діапаузує до весни, частина самців щитівки зимує в стадії німфи.

Установлено можливість відміни застосування “ДНОКу” при ранньовесняних обприскуваннях саду проти каліфорнійської щитівки, відмічена ефективність пестицидів при обробці проти шкідника та встановлено причини стабільної шкодочинності виду в садах України.

Встановлений видовий склад ентомофагів щитівки та визначена їх роль в регулюванні чисельності виду в різних регіонах України, розроблена методика визначення плодючості самок та динаміка виходу личинок (бродяжок) з використанням ловильних смужок.

1. В умовах 1998-2001 рр. із виявлених 7 видів щитівок, найбільшої шкоди плодовим насадженням завдавав карантинний вид - каліфорнійська щитівка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.).

2. Каліфорнійська щитівка в плодових насадженнях виходить із діапаузи весною після становлення середньодобової температури повітря +7,3С, розмножується у 2-3 поколіннях за рік. При наявності в саду одного покоління шкідника обробки пестицидами проводити не доцільно, тому що його розмноження стримується екологічними умовами.

3. В Степу і на півдні Лісостепу України частина личинок 1-го віку зимуючої генерації каліфорнійської щитівки навесні не виходить із діапаузи протягом усього вегетаційного періоду. Частина особин самців щитівки перезимовує у стадії німфи, а частина личинок 1 віку в першому поколінні щитівки не розвиваються, переходячи в стан зимової діапаузи.

4. В Лісостеповій і Степовій зонах України зниження температури повітря взимку до –24 С –29С та нижче протягом 14 днів і більше викликає зменшення чисельності шкідника в агробіоценозі саду на 97-99%. В таких випадках ранньовесняне обприскування насаджень проти щитівки препаратом ДНОК, 40% р.п. (15 кг/га) є недоцільним, що дозволяє зменшити витрату коштів на захист саду, знизити собівартість вирощуваної продукції і зменшити забруднення зовнішнього середовища пестицидами.

5. Заходи захисту від каліфорнійської щитівки необхідно проводити, в першу чергу, в молодих садах, де немає щільного нашарування її щитків на корі дерев. Завдяки високій плодючості каліфорнійської щитівки, навіть при виживанні 6,3% особин зимуючої популяції, в першому поколінні вона здатна швидко відновити свою чисельність.

6. Інсектициди сумітіон, 50% к.е., 2,4 л/га; парашут, 450 мк.с., 1,5 л/га: сайрен 40,8% к.е .,2 л/га; данадім, 40% к.е., 3 л/га забезпечують високу ефективність дії (85-92 %) при застосуванні їх проти бродяжок першого покоління шкідника.

7. Строки проведення літніх хімічних обробок проти личинок першого віку каліфорнійської щитівки доцільно визначати за динамікою виходу личинок із- під щитків. Для цього на пагін або частину кори потрібно накладати ловильні клеєві смужки з хлорвінілової стрічки, яку намазувати тонким шаром вазелину. Личинки-бродяжки, що відродились, в пошуках місць живлення потрапляють на стрічку з вазеліном і там фіксуються. Цей метод дає змогу визначити динаміку виходу бродяжок та плодючість самок, що є дуже важливим для прогнозування загрози і планування заходів захисту плодових садів від щитівки.

8. За наявності щитівки в саду сигналізацію строків масової появи імаго шкідника доцільно установлювати за допомогою феромонних пасток, а контроль за динамікою виходу бродяжок - по відлову на ловильні смужки.

9. Використовувати біологічний препарат фітоверм, 0,2 % к.е. для захисту живців під час літньої окуліровки проти каліфорнійської щитівки доцільно при концентрації робочої рідини 0,5%, по препарату, що викликає середню загибель шкідника на 88-91 % при зануренні на 10-30 хвилин.

10. Короткостроковий прогноз розвитку щитівки є основою системи захисту плодових насаджень від шкідника. Основними предикторами прогнозу є: зимуючий запас шкідника; місце розташування щитків (відродження у тріщинах кори); виживання популяції після осінньо-зимового періоду; динаміка льоту самців (визначається місце знаходження шкідника); динаміка виходу і розселення бродяжок каліфорнійської щитівки; зимуючий запас на наступний рік.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Доля М.М., Корнієнко О.А., Яновський Ю.П. Каліфорнійська щитівка // Захист рослин. - № 12. – 1999. – С.23. (Особистий внесок здобувача 50%. Проведення обліків, формулювання висновків).

 2. Корнієнко О.А., Доля М.М. Шкодочинність каліфорнійської щитівки // Захист рослин. - № 11. – 2000. – С.24-25. (Особистий внесок здобувача 70%. Проведення досліджень, аналіз і узагальнення даних).

 3. Яновський Ю.П., Корнієнко О.А. Вплив низьких зимових температур повітря на виживання личинок каліфорнійської щитівки // Садівництво. – Міжвідомчий тематичний науковий збірник. - Київ: Інститут садівництва УААН, 2000.Вип.№ 51.-С.173-178.(Особистий внесок здобувача 50%. Проведення обліків, аналіз даних, формулювання висновків).

 4. Корнієнко О.А. Паразити і хижаки каліфорнійської щитівки // Захист рослин. - № 3. – 2001. – С.27.

 5. Корнієнко О.А., Устінов І.Д. Каліфорнійська щитівка –небезпечний карантинний шкідник. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Сучасний стан і перспективи захисту плодово-ягідних культур і винограду від шкідливих організмів”. – Харків: Харківський державний аграрний університет, 2001. – С. 71-75. (Особистий внесок здобувача 50%. Проведення досліджень, узагальнення даних).

 6. Корнієнко О.А. Каліфорнійська щитівка. Особливості розвитку та інтенсивність розмноження в садах України. // Захист рослин. № 9 – 2001. – С.24.

 7. Корнієнко О.А. Особливості захисту яблуні від каліфорнійської щитівки (Quadraspidiotus perniсiosus Comst.). // Садівництво. – Міжвідомчий тематичний науковий збірник. - Київ: Інститут садівництва УААН, 2001. Вип. № 52. С. 127-133.

 8. Корнієнко О.А. Небезпечний шкідник багаторічних насаджень. Науковий вісник НАУ № 53. – Київ: НАУ, 2002.- С. 194 –204.

 9. Мовчан О.М., Устінов І.Д., Корнієнко О.А., Доля М.М. Рекомендації щодо захисту плодових культур від каліфорнійської щитівки.- Київ: «Світ» , 2001.

 10. Яновський Ю.П., Корнієнко О.А., Устінов І.Д., Гришко О.М. Новий спосіб застосування фітоверму проти каліфорнійської щитівки // Захист рослин . - № 1. – 2003. – С.27. (Особистий внесок здобувача 50%. Проведення досліджень, аналіз і узагальнення даних).

 11. Мовчан О.М., Устінов І.Д., Корнієнко О.А. Природні регуляторні фактори, що обмежують чисельність каліфорнійської щитівки // Захист рослин. - № 5. – 2003. – С.23. (Особистий внесок здобувача 50% Проведення обліків, аналіз даних, формулювання висновків).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины