Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Аблаєва Ленура Аліївна. Використання бентонітових глин Кудринського родовища для охорони навколишнього середовища : Дис... канд. наук: 04.00.19 - 2002.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Аблаєва Л.А. Використання бентонітових глин Кудринського родовища для охорони навколишнього середовища. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за фахом “Економічна геологія” – 04.00.19 – Кримська академія природоохоронного і курортного будівництва, Сімферополь, 2002.

Дисертація присвячена вивченню мінерального складу бентонітових глин Кудринського родовища, екологічної обстановки деяких районів Криму, і розробці технологій по саніруванню територій, забруднених токсичними важкими металами, очищенню стічних вод на міських каналізаційних очисних спорудах і економічній ефективності розробки Кудринського родовища в цілому. Автор прагнув до найбільш повного аналізу всіх особливостей бентонітових глин з кар'єру ТОВ «Бентокрим» і порівняльній оцінці з глинами Кудринського родовища. Розглядаються питання: мінералогія і фізико-хімічні властивості глин, склад і генезис Кудринського родовища бентонітових глин. У роботі запропонована технологія застосування бентонітів для санірування забруднених територій і очищення стічних вод. Установлено ступінь очищення стічних вод від важких металів (мідь, нікель, хром, залізо). Розроблені та впроваджені рекомендації з використання бентонітових глин Кудринського родовища для охорони навколишнього середовища.

Бентонітові глини з кар'єру Кудринського родовища, відносяться до туфогенно-осадочного генетичного типу, складені на 95-97% монтморилонітом і володіють високими обмінними властивостями (сума обмінних катіонів 100 - 136 мг.екв / 100 г сухої глини), високою дисперсністю глинистих часток (вміст тонкопелітових часточок - від 53,95% до 71,6%, великопелітових - від 56,6% до 27,7%, алевритових - біля десятих часток відсотка, а піщанистий матеріал практично відсутній). За складом і вмістом поглинених катіонів бентоніт розділяється на лужноземельний (Mg2++Ca2+>Na++K+) різновид, приурочений до виходу шару на поверхню, і лужний (Na++K+>Mg2++Ca2+), виявлений тільки на глибині (понад 12 м) у зразках зі свердловин; установлений також проміжний лужноземельний різновид з підвищеним вмістом Na+.

На території Червоноперекопського району (зона впливу ГАК «Титан») у ґрунтах установлена рухлива форма важких металів від їхнього валового вмісту: у селі Перекоп – Ni (75 %), Zn (4-16 %), Сu (10 %); у селі Філатовка - Ni (11-26 %), Zn (12-45 %).

Використання бентоніту на станції очисних каналізаційних споруд знижує в стоках концентрації важких металів, амонійного азоту, біохімічне споживання кисню (БСК-5), прискорює очищення в аеротенках, полегшуючи роботу станції в умовах перевантаження. Катіони металів у стічній воді (Cu2+, Ni2+, Cr6+, Fe3+) витягаються бентонітовими глинами до 80% і більш. Максимальний ступінь витягу важких металів зі стічних вод бентонітовими глинами складає: міді - 90 %, заліза – 66,7 %, хрому – 33 %, зі штучних розчинів: хрому – до 97%, нікелю – до 96%, заліза – до 80%, міді - до 50%.

Установлено, що після очищення ґрунтів бентонітовою глиною вміст рухливої форми міді в ґрунті зменшується в середньому на 32%, цинку - на 40%, свинцю – на 18%, кадмію – на 39%. Рухливі форми важких металів визначають нагромадження елементів у фітомасі. Застосування бентоніту забезпечує захоплення рухливої форми важких металів і знижує їхню міграцію з ґрунту в овочеві культури.

Визначено ряд адсорбції рухливої форми важких металів бентонітовими глинами з ґрунту на території Червоноперекопського району (поблизу ГАК «Титан»): Zn > Cd > Cu > Pb.

Розраховано економічні показники, що підтверджують рентабельність видобутку бентонітових глин і використання їх у природоохоронних цілях.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Аблаева Л.А. Новые направления использования бентонитовых глин Крыма. - Симферополь: Доля, 2001. - 80 с.

 2. Аблаева Л.А., Кириченко Л.П. Уникальные природные сорбенты Кудринского месторождения (Горный Крым) // Сборник научных трудов Крымской академии природоохранного и курортного строительства (КАПКС). - Симферополь: Таврия. -1998. - С. 102-106.

 3. Аблаева Л.А. Оценка санитарно-гигиенического состояния территории Балаклавского района г. Севастополя по результатам эколого-геохимической съемки // Сборник научных трудов Крымской академии природоохранного и курортного строительства. - Симферополь: Таврия. - 1998. - С. 82-88.

 4. Аблаева Л.А. Очистка сточных вод с использованием бентонитовых глин Крымских месторождений // Сборник научных трудов Крымской академии природоохранного и курортного строительства. - Симферополь: КАПКС. - 1999. - С. 197-205.

 5. Аблаева Л.А. Бентонитовые глины Кудринского месторождения (Горный Крым) и направления их использования для улучшения экологической обстановки в Украине // Доповiдi НАН України. - Киев. – 2001. - № 7. - С. 181-184.

 6. Аблаева Л.А. Экологическая обстановка на территории Армянско-Красноперекопского промышленного района (Северный Крым) по результатам эколого-геохимических исследований // Доповiдi НАН України. - Киев. - 2001. - № 9.- С. 183-186.

 7. Тарасенко В.С., Аблаева Л.А., Новикова Л.Н. Детализация техногенных литохимических аномалий как метод выявления очагов с повышенной заболеваемостью населения // Сборник научных трудов КАПКС. - Симферополь: КАПКС. - 2001. - С. 73-76.

 8. Аблаева Л.А. Перспективы использования природных глинистых сорбентов Крыма для санирования загрязненных территорий и в здравоохранении // Научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава по итогам научно-исследовательской работы за 1996-1997 годы. - Симферополь. - 1998. - С. 32.

 9. Аблаева Л.А. Использование бентонитовых глин Кудринского месторождения для очистки сточных вод // Человек. Экология. Общество. - Киев. - 2000. - С.73.

 10. Новикова Л.Н., Аблаева Л.А. Геохимическая оценка техногенного загрязнения Армянско-Красноперекопского района // Экология регионов и здоровье населения: теория и практика. - Симферополь: КМУ. - 2000. - С. 144-146.

 11. Аблаева Л.А. Проблемы загрязнения окружающей среды городов Крыма и мероприятия по очистке территории // Проблемы реализации генеральных планов городов Крыма. - Симферополь-Ялта. - 2000. - С. 61.

 12. Новикова Л.Н., Аблаева Л.А. Эколого-геохимические исследования на территории Армянско-Красноперекопского района (Северный Крым) // Экология. Человек. Общество. - Киев: КПИ. - 2001. - С. 152.

 13. Аблаева Л.А. Применение бентонитовых глин Кудринского месторождения (Горный Крым) для очистки сточных вод // Экология. Человек. Общество. - Киев: КПИ. - 2001. - С. 104.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины