Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Бабаєва Галина Іванівна. Оцінка та добір вихідного матеріалу для селекції шовковиці на стійкість до вілту в умовах України : Дис... канд. наук: 06.03.01 - 2002.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Бабаєва Г.І. Оцінка та добір вихідного матеріалу для селекції шовковиці на стійкість до вілту в умовах України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогоспо-дарських наук за спеціальністю 06.03.01 – лісові культури, селекція, насінництво. Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М.Висоцького, Харків, 2002.

Дисертацію присвячено новому підходу до оцінки вілтостійкості сортів і форм шовковиці, заснованому на використанні комплексу методів діагностики вілтостійкості, а також експериментальному підтвердженню можливості використання даних методик для добору при створенні нових високопродуктивних, стійких форм.

Розкрито динаміку вілтостійкості шовковиці в онтогенезі.

Вивчено природний інфекційний фон ґрунту шовковичних насаджень.

Виявлено особливості анатомічної будови деревини різних за ступенем стійкості до збудників вілту сортів шовковиці.

Оцінено генофонд шовковиці на стійкість до збудників вілту, виявлено і включено до селекційного процесу 57 сортів і форм з високим ступенем стійкості до збудників вілту.

Виведено три високопродуктивних вілтостійких сорти шовковиці – Українська-5, Українська-6, Українська-7.

 1. Аналіз літературних даних свідчить, що найбільш ефективним шляхом боротьби з вілтом шовковиці є виведення високопродуктивних, вілтостійких її сортів.

 2. Комплексні обстеження кормових плантацій шовковиці свідчать, що вілт є однією з найрозповсюдженіших і шкодочинних хвороб в Україні, ураженість окремих насаджень сягає 40–60 %. Максимального розповсюдження хвороба набула у Вінницькій області (Хмельникське шовкогосподарство), Херсонській (Великолепетиське шовкогосподарство) та Харківській області (Інститут шовківництва УААН).

 3. Дослідженнями підтверджено, що основними збудниками вілту шовковиці є гриби Fusarium oxysporum Schl. та Verticillium dahliae Kleb., на які припадає понад 70 % усіх уражених рослин.

 4. Вивчення природного інфекційного фону ґрунту в шовковичних насадженнях показало, що найвища розповсюдженість патогенних грибів відмічена на старих, заражених збудниками вілту, кормових плантаціях – до 99 %, у ризосфері ґрунту 5-річних кормових плантацій – 60–70 % і найнижча – на площах без шовковиці, де цей показник становить 14–29 %.

 5. Одним із основних чинників зниження стійкості рослин є вік насадження. Масове ураження плантацій збудниками вілту відмічено в 10–14-річному віці – до 68 %, у семирічному – 40 %, у п’ятирічному – 12 %.

 6. Ступінь вілтостійкості районованих сортів шовковиці в різних агрогрунтових регіонах України залишається незмінним.

 7. Суттєві зміни виявлено в анатомічній будові деревини різних за стійкістю до збудників вілту сортів шовковиці. Тонкостінні клітини лібріформу, більший діаметр судин і деревних волокон, а також більший об’єм судин і серцевинних променів є причиною сприйнятливості сорту Українська-475 до F. oxysporum. та V. dahliae. Більша товщина стінок лібріформу, менший діаметр судин і деревних волокон, а також менший об’єм судин і серцевинних променів пояснюють стійкість сорту Українська-107 до збудників вілту.

 8. Визначення стійкості сортів шовковиці за ступенем в’янення рослин у культуральній рідині показало, що в сприйнятливих сортів настає в’янення листків на пагонах і після їх перенесення у воду тургор не відновлюється. Слабостійкі сорти тривалий час зберігають його, а після в’янення і перенесення пагонів у воду тургор не завжди відновлюється. У стійких сортів в’янення не спостерігалося. Використовуючи цей метод, можна визначити стійкість форм і сортів до збудників вітлу.

 9. Проведена оцінка 135 сортів і форм з колекційного та селекційного розсадників на стійкість до збудників вілту дала можливість виділити 57 сортів і форм з високим ступенем стійкості і рекомендувати їх для використання в селекційному процесі, як генетичну основу для виведення вілтостійких сортів.

 10. Доведено, що найвищий ступінь вілтостійкості з усіх сортів колекційного розсаднику має болгарський сорт Веслец (кількість екзоосмованих речовин дорівнює 0,15 мг/г), який рекомендовано для конкурсного випробування.

 11. Порівняльна оцінка інтродукованих сортів показала, що із 8 досліджуваних сортів японської селекції 6 – вілтостійкі.

 12. У генофонді шовковиці України виявлено 39 сортів, стійких до збудників вілту. Це створює широкі перспективи для організації і проведення робіт з селекції їх на вілтостійкість.

 13. В результаті тривалої селекційної роботи виведено три нові сорти шовковиці Українська-5, Українська-6, Українська-7 з високим ступенем стійкості до вілту (кількість екзоосмованих органічних речовин дорівнює 0,21–0,33 мг/г), зимостійкі, високопродуктивні, з високими біологічними та технологічними показниками (урожай листя з 1 га кормової плантації перевищує контроль на 75,8–93,3, а шовку-сирцю – на 59,6–112 %).

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Єзерська Н.В., Бабаєва Г.І. До питання про прискорену оцінку ступеня стійкості шовковиці проти вілту // Шовківництво, 1994.- Вип.20.- С.10-12 (здобувачу належить теоретичне обґрунтування досліджень, аналіз їх результатів, написання статті).

Олексійченко Н.О., Єзерська Н.В., Назарова Л.М., Бабаєва Г.І. Проблеми вілту шовковиці в Україні // Шовківництво.–1996.– Вип.21.– С.136–140 (здобувачу належить планування, проведення експерименту, обробка та аналіз матеріалу).

Олексійченко Н.О., Назарова Л.М., Бабаєва Г.І. Новий високопродуктивний вілтостійкий сорт шовковиці Українська-7 // Шовківництво.– 1999.– Вип.22.– С.3–5 (здобувачу належить теоретичне обґрунтування досліджень, аналіз їх результатів, написання статті).

 1. Бабаєва Г.І., Олексійченко Н.О. Про вілтостійкість районованих сортів та добір стійких до вілту форм шовковиці у різних регіонах України // Шовківництво.– 1999.– Вип.22.– С.8–11 (здобувачу належить проведення експерименту, статистична обробка отриманих даних, написання статті).

Бабаєва Г.І. Визначення стійкості шовковиці за ступенем в’янення рослин у культуральній рідині // Шовківництво. – 2001. – Вип.23. – С.122–125

 1. Бабаева Г.И., Алексейченко Н.А. К вопросу вилтоустойчивости сортов шелковицы в различных климатических зонах Украины // Материалы докл. науч.–практ. конф. “Проблемные вопросы развития шелководства”.– Харьков, 1993.–С.33–34 (здобувачу належить збирання, обробка та аналіз матеріалу, написання статті).

Езерская Н.В., Бабаева Г.И. Изучение динамики вилтоустойчивости у шелковицы в онтогенезе // Материалы докл. науч.–практ. конф. “Проблемные вопросы развития шелководства”.– Харьков, 1993.–С.34–36 (здобувачу належить проведення експерименту по визначенню динаміки вілтостійкості та статистична обробка отриманих даних, написання статті).

Алексейченко Н.А., Бабаева Г.И., Езерская Н.В., Назарова Л.Н. Сравнительная оценка сортов шелковицы по степени устойчивости к вилту // Материалы докл. науч.–практ. конф. “Проблемные вопросы развития шелководства”.– Харьков, 1993.–С.36–37 (здобувачу належить проведення експерименту по визначенню ступеня вілтостійкості сортів шовковиці, обробка та аналіз матеріалу, написання статті).

Литвин В.М., Пилипенко Б.Ф., Бабаева Г.И. Устойчивость шелковицы к неблагоприятным факторам в электромагнитных полях геопатогенных зон // Материалы докл. Международ. науч. конф. “Идеи И.И.Мечникова и развитие современного естествознания” (Харьков, 29 ноября 1995 г.).– Харьков, 1996.– С.76–78 (здобувачу належить теоретичне обґрунтування досліджень, обробка та аналіз матеріалу).

Бабаева Г.И., Назарова Л.М., Пилипенко Б.Ф. Итоги селекции шелковицы на устойчивость к вилту // Материалы докл. Международ. науч. конф. “Идеи И.И.Мечникова и развитие современного естествознания” (Харьков, 29 ноября 1995 г.).– Харьков, 1996.– С.99–101 (здобувачу належить збирання, обробка та аналіз матеріалу, написання статті).

Бабаева Г.И., Назарова Л.М., Алексейченко Н.А. Вилтоустойчивость сортов шелковицы в различных природно-климатических зонах Украины // Материалы докл. Международ. науч. конф. “Идеи И.И.Мечникова и развитие современного естествознания” (Харьков, 29 ноября 1995 г.).– Харьков, 1996.– С.137–138 (здобувачу належить теоретичне обґрунтування досліджень, аналіз їх результатів, написання статті).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины