Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Кириченко Раїса Степанівна. Франкомовна україніка кінця XVII - початку XX ст. у бібліотечних колекціях України: походження, склад, зміст, історико-книгознавча реконструкція : Дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / НАН України; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. — К., 2005. — 343 арк. — Бібліогр.: арк. 174-343.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Кириченко Р. С. Франкомовна україніка кінця XVII – початку ХХ ст. у бібліотечних колекціях України: походження, склад, зміст, історико-книгознавча реконструкція. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.08 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Київ, 2005.

Дисертація присвячена історико-книгознавчому, джерелознавчому, бібліографічному аналізу франкомовної україніки кінця XVII – поч. ХХ ст., що зберігається у бібліотечних колекціях України, спрямованому на встановлення її походження, складу, змісту й сучасному стану. Здійснено науковий опис відібраного репертуару франкомовної україніки, значна частина якого залучена до наукового обігу вперше. Особливу увагу приділено вивченню та історико-книгознавчій реконструкції розпорошених історичних колекцій і приватних книгозбірень українських учених та громадських діячів, чия діяльність була пов’язана з Францією, а також побутуванню франкомовної україніки у складі цих колекцій, де вона найбільше репрезентована. До наукового обігу вводиться масив зарубіжної україніки, зокрема франкомовної, яка є частиною Українського бібліографічного репертуару та Державного реєстру національного культурного надбання України.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины