Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Вовченко Вікторія Борисівна. Архівна спадщина кооператора, державного і громадського діяча М.В.Левитського (1859-1939): історія, реконструкція, зміст : дис... канд. іст. наук: 07.00.10 / НАН України; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. — К., 2007. — 203арк. — Бібліогр.: арк. 190-203.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Вовченко Вікторія Борисівна. Архівна спадщина кооператора, державного і громадського діяча М.В. Левитського (1859–1936): історія, реконструкція, зміст. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.10 – Документознавство, архівознавство. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2007.

Здійснено реконструкцію архівної спадщини відомого українського діяча кооперативного руху М.В. Левитського, досліджено долю його архівної спадщини, встановлено основні біографічні відомості про М.В. Левитського, простежено життєвий шлях та формування ідейних поглядів. Проаналізовано структуру архівної спадщини, запропоновано принципи архівознавчої класифікації та систематизації документів з метою вдосконалення використання, що відображено в структурі архівних комплексів документів: наукова спадщина, кооперативна та громадська діяльність, літературна та культурологічна творчість, державна діяльність, фотодокументи. Використано комплексні критерії принципів аналізу та систематизації документів архіву: номінал, жанр документа, його призначення, джерельна значимість. Визначено роль документальної спадщини М.В. Левитського у вивченні кооперативного та культурно-просвітницького руху в Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины