Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Чепурний Валерій Григорович. Господарсько-біологічна оцінка сортів та елітних гібридних форм агрусу в умовах Правобережного Лісостепу України : дис... канд. с.-г. наук: 06.01.07 / УААН; Мліївський ін-т садівництва ім. Л.П.Симиренка. — Мліїв, 2007. — 190арк. : іл. — Бібліогр.: арк. 145-169.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Чепурний В.Г. Господарсько-біологічна оцінка сортів та елітних гібридних форм аґрусу в умовах Правобережного Лісостепу України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.07 – плодівництво. – Інститут садівництва УААН, Київ, 2007.

Мета досліджень – виділити серед досліджуваного сортименту агрусу скороплідні, високопродуктивні, стійкі проти збудників хвороб, високотехноло-гічні сорти з високим рівнем цінних господарсько-біологічних ознак для поліпшення існуючого сортименту та збільшення виробництва ягід з високою економічною ефективністю вирощування.

Об’єктами досліджень були 26 сортів і 14 перспективних гібридних форм агрусу різного строку достигання.

Предметом досліджень було вивчення процесів росту, розвитку і продуктивності сортів і гібридних форм агрусу в умовах Правобережного Лісостепу України.

У дисертації викладено результати досліджень з вивчення адаптації та продуктивності сортів і гібридних форм аґрусу в умовах Правобережного Лісостепу України. Виділено найбільш високопродуктивні сорти і елітні гібридні форми різних строків достигання з високим рівнем самоплідності, зимостійкості, стійкості проти хвороб, з високими товарними та споживчими властивостями. Встановлено фотосинтетичну діяльність у зв’язку з формуванням врожаю. Проведено оцінку за ступенем колючкуватості сортів і гібридних форм. Визначено придатність сортів до комбайнового збирання врожаю. Дано економічну оцінку вирощування аґрусу.

У дисертації проведено теоретичне узагальнення і пропонується вирішення питання господарсько-біологічної оцінки сортів і гібридних форм агрусу, а саме: виділення нових і перспективних сортів цієї культури та рекомендації їх для вирощування в умовах Правобережного Лісостепу України та визначення сортів-носіїв цінних біологічних і господарських ознак високого рівня для використання в селекційній роботі.

 1. У період глибокого спокою зимостійкість генеративних бруньок аґрусу досить висока. Водночас заморозки до мінус 3,80С під час цвітіння ранньо- та середньостиглих сортів призводять до загибелі 10-50% квіток і зав’язі. Найвищу стійкість генеративних органів до пізньовесняних заморозків мають сорти московський красний, Краснослав’янський, Корсунь-Шевченківський, Садко та гібридні форми №1650 і №36-19.

 2. Найвищим ступенем самоплідності (59,8-73,8%) відзначаються сорти Московський красний, Краснослав’янський, Смєна, Красень, Легінь, Руський і гібридні форми № 1380, № 1297, № 1793. Між ступенем самоплідності та врожайністю сортів існує прямий кореляційний зв’язок середньої сили (r = 0,44).

 3. Кращим запилювачем для сортів Красень, Елегант та елітної гібридної форми № 1650 є сорт Неслухівський. Для сорту Таір – Карпати, а для сорту Легінь – Чорносливовий.

 4. Досліджувані сорти й елітні гібридні форми за часом і темпами проходження основних фенологічних фаз, а також за морфологічною будовою кущів повністю адаптуються до грунтово-кліматичних умов зони Правобережного Лісостепу України і забезпечують досить високу продуктивність. У богарних умовах вирощування за перших 6 років плодоношення ранньо- та середньостиглі сорти і гібридні форми забезпечують урожайність на рівні 12-17, а пізньостиглі досягають продуктивності до 20 т/га.

 5. Високу стійкість проти збудників грибних хвороб відмічено в сортів: Карпати, Елегант, Корсунь-Шевченківський, Садко, Неслухівський, Легінь, Краснослав’янський, Руський жовтий. У пізньостиглих сортів Малахіт і Північний капітан цей показник знаходиться на рівні повного імунітету.

 6. Найвища продуктивність листкової поверхні серед групи середньостиглих – у сорту Малахіт, де квадратний метр площі забезпечує формування врожаю 1,6 кг ягід. Найменша – у пізньостиглих сортів Фінік і Бахмутський з показником 1,2 кг/м2 площі листків.

 7. Чиста продуктивність фотосинтезу найвища в сортів Неслухівський, Елегант, Краснослов’янський, Малахіт. У середньому за 5 років досліджень вона відповідно становить 8,53; 8,90; 9,01; 9,20 г/м2/добу. Істотно менший показник ЧПФ листкової поверхні мають сорти Бахмутський (6,02 г/м2/добу), Кіровський (5,68), Руський (6,12 г/м2/добу).

 8. Найвищою урожайністю характеризуються сорти (т/га): ранньостиглої групи – Неслухівський (14,6), Чорносливовий (11,6) та елітні гібридні форми № 1650 (17,5), № 1297 (14,7), № 1793 (12,6); середньостиглої: Елегант (18,0), Краснослав’янський (17,8), Руський жовтий (12,7), Садко (14,4) та гібридна форма № 36-19 (12,7); пізньостиглої групи: Малахіт (20,9), Легінь (14,4), Бахмутський (13,9).

 9. За високими смаковими і технологічними властивостями виділено сорти Неслухівський, Елегант, Корсунь-Шевченківський, Краснослов’янський, Легінь та елітні гібридні форми №1650, №1303, №1297, №1380.

 10. Форма куща за параметрами висоти, ширини кущів та відривом і розміщенням ягід у сортів і гібридних форм цілком відповідають моделі сорту для комбайнового збирання врожаю. За винятком сортів Сіянець Ліфора, Слава Лепська, Роднік і Садко, які вважаються умовно придатними.

 11. Сорти Легінь, Садко, Орльонок, Чорносливовий та гібридна форма № 1297 відносяться до групи безколючкових. Слабоколючкуватими є Елегант, Красень, Роднік, Смєна, Салют, Північний капітан, Фінік і гібридні форми № 1238, № 1380, № 1406, № 1785, № 50-23; середньоколючкуватими – Бахмутський, Корсунь-Шевченківський, Кіровський, Карпати, Руський, Таір, гібридні форми № 1650, № 1303, № 1-19, № 36-19; а сильноколючкуватими – Неслухівський, Малахіт, Московський красний, Юбілейний, Слава Лепська і гібриди № 27-12, № 26-17, № 1301, № 1793.

 12. Високими показниками економічної ефективності виробництва відзначаються сорти та форми: з ранньостиглої групи – Неслухівський, № 1297, № 1650; середньостиглої – Корсунь-Шевченківський, Садко, Краснослав’янський; пізньостиглої – Легінь, Бахмутський, Малахіт, які в середньому забезпечують прибуток з 1 гектара насаджень 24,7-47,6 тис. грн., рівень рентабельності – 164,5-222,4%, окупність капітальних вкладень – 3,0-3,7 року.

 13. За господарсько-цінними ознаками, такими як висока продуктивність, стійкість проти хвороб, скороплідність, адаптивність до грунтово-кліматичних умов Правобережного Лісостепу України, технологічність вирощування виділено: ранньостиглі сорти аґрусу - Неслухівський, Чорносливовий, Орльонок та гібридні форми № 1650, № 1297, № 1793; середньостиглі – Елегант, Корсунь-Шевченківський, Краснослав’янський, Садко та гібридні форми № 1380, № 36-19; пізньостиглі – Легінь, Бахмутський, Малахіт.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Сухойван О.Г., Чепурний В.Г. Кращі сорти та гібридні форми агрусу для цілей технічної переробки // Зб. наук. пр. Мліївського інституту садівництва ім. Л.П. Симиренка та Уманської сільськогосподарської академії. – Мліїв-Умань, 2000. – С. 213-215 (здобувачем виконано частину експериментальних досліджень).

2. Чепурний В.Г. Господарсько-біологічна оцінка нових та перспективних сортів аґрусу в умовах Правобережного Лісостепу України // Зб. наук. пр. Уманської державної аграрної академії. – Умань, 2001. – С. 126-130.

3. Чепурний В.Г. Оцінка стійкості сортів та гібридних форм аґрусу проти збудника американської борошнистої роси // Зб. наук. пр. „Л.П. Симиренко і садівництво України” Мліївського інституту садівництва та Уманського державного аграрного університету. – Мліїв-Умань, 2004. – С. 137-140.

4. Хоменко І.І., Чепурний В.Г. Оцінка якості ягід аґрусу // Зб. наук. пр. „Садівництво України: традиції, здобутки, перспективи Мліївського інституту садівництва та Уманського державного аграрного університету. – Мліїв-Умань. – 2005. – С. 281-289 (здобувачем виконано частину експериментальних досліджень, зроблено висновки).

5. Чепурний В.Г. Самоплідність та перехресна плодовитість сортів та гібридних форм аґрусу // Зб. наук. пр. „Садівництво України: традиції, здобутки, перспективи Мліївського інституту садівництва та Уманського державного аграрного університету. – Мліїв-Умань, 2005. – С. 289-293.

6. Чепурний В.Г., Костюк Л.А. Економічна ефективність вирощування нових сортів та елітних форм аґрусу // Зб. наук. пр. Уманського державного аграрного університету. – Умань. – 2005. – Вип.61. – С. 389-394 (здобувачем описана методика та дана господарська оцінка новим сортам та гібридним формам агрусу).

7. Чепурний В.Г. Урожайність та біологічна здатність до формування врожаю сортів та перспективних гібридних форм агрусу в умовах Лісостепу України //Зб. наук. пр. Білоцерківського державного аграрного університету. – Біла Церква, 2006. – Вип.43. – С.58-61.

8. Кучер А.А., Силенко В.А., Божкова С.П., Ласкавый В.Ф., Кучер Н.Ф., Черпурный В.Г. Перспективные сорта института садоводства // Информ. листок № 43. – Черкассы, 1998. – 6 с. (здобувачем описано сорт агрусу).

9. Чепурний В.Г. Перспективний сорт аґрусу / Нові мліївські сорти плодових та ягідних культур /За ред. Хоменка І.І. – Черкаси, 1999. – С. 27.

10. Чепурний В.Г. Перспективні сорти агрусу / Нові мліївські сорти плодових та ягідних культур /За ред. Хоменка І.І. – Мліїв, 2004. – С. 44-45.

11. Чепурний В.Г. Агрус сорту Елегант //Аграрна наука – виробництву. – К.:УААН, 2006. – №4. – С.14.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины