Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Романченко Інна Григорівна. Діяльність бібліотек по формуванню екологічної культури дітей (друга половина ХХ ст.) : Дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / Київський національний ун-т культури і мистецтв. — К., 2006. — 211арк. : табл. — Бібліогр.: арк. 156-190.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Романченко І.Г. Діяльність бібліотек по формуванню екологічної культури дітей (друга половина ХХ ст.).- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.08–книгознавство,бібліотекознавство, бібліографознавство. Київський національний університет культури і мистецтв. – Київ, 2006.

Дисертація присвячена вивченню традицій та перспектив формування екологічної культури читачів-дітей засобами бібліотечно-бібліографічної роботи в бібліотеках для дітей. Автором дисертації визначено основні етапи та напрями формування екологічної культури читачів в бібліотеках для дітей. В рукописі дається аналіз форм бібліотечно-бібліографічної роботи бібліотек для дітей в Україні у галузі формування екологічної культури читачів-дітей, враховуючи особливості їх розумового, психічного та вікового розвитку. Запропоновано класифікацію читачів-дітей екологічної літератури та напрями задоволення їх інформаційних потреб в бібліотеках України. Здійснено історико-порівняльний аналіз розвитку формування екологічної культури дітей в бібліотеках України та ближнього зарубіжжя. Розроблено перспективну модель діяльності бібліотек для дітей по формуванню екологічної культури читачів.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины