Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

104. Сукало Алевтина Миколаївна. Розвиток інноваційних технологій у формуванні інформаційних архівних ресурсів України (1991-2003 рр.): дис... канд. іст. наук: 07.00.10 / НАН України; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. - К., 2005.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Сукало А.М. Розвиток інноваційних технологій у формуванні інформаційних архівних ресурсів України (1991–2003 рр.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.10 – документознавство, архівознавство. – Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2005.

Дисертація є першим комплексним дослідженням історії впровадження інноваційних технологій в архівну справу України як сегмента загальнодержавної інформаційної структури. В дисертації відтворено цілісну картину інформатизації архівних установ України за період з 1991 по 2003 рр. як фактора їхньої модернізації, визначено основні концептуальні, науково-методичні та практичні напрямки цієї діяльності, теоретично узагальнено набутий досвід інформатизаційних запроваджень в галузі.

На основі наявної джерельної та історіографічної бази з питань історії інформатизації визначено та обґрунтовано основні періоди інформатизації архівних установ; висвітлено тенденції подальшого розвитку архівної справи, передумови та наслідки діяльності споріднених установ у цьому напрямі. Охарактеризовано склад та зміст архівних інформаційних ресурсів нового типу, визначена їх роль у формуванні Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів та їх значення для вивчення історії України. На основі проведеного моніторингу держаних архівних установ здійснено комплексний аналіз сучасного стану інформатизації галузі, окреслені перспективні завдання.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Інформаційні технології в системі довідкового апарату державних архівних установ України. Анкета / Упоряд. Ю.І.Забенько, Т.М.Захарченко, А.М.Сукало. – К., 2002. – 8 с.

2. Сукало А.М. Впровадження новітніх технологій до архівної справи: сучасний стан та проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2000. – Вип. 51. – С. 22–25.

3. Сукало А. Документальні джерела з історії комп’ютеризації архівної справи в Україні // Проблеми архівознавства і джерелознавства: Зб. наук. праць до 90-річчя від дня народження проф. В.І.Стрельського. – К., 2001. – С. 281–293. – (Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела. Вип. 4).

4. Сукало А.М. Новітні технології в діяльності архівів України: історіографія проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2001. – Вип. 54. – С. 69–73.

5. Сукало А.Н. Архивная отрасль Украины как составляющая информационного общества // Archives in the New Age. The Strategic Problems of the Automatization of Archives. Papers of the International Conference. Warsawa, September 28–29, 2001. – P. 205-209.

6. Сукало А.М. Використання можливостей архівних сайтів у дистанційній освіті // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство. Міжвідомчий зб. наук. праць. – Вип. 5: Архіви – складова інформаційних ресурсів суспільства. – К., 2002. –С. 146–151.

7. Сукало А.М. Анкетування як метод дослідження інноваційних технологій в архівній справі // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Зб. наук. праць. Число 11. – У 2-х част. – Част. 2. – К.: НАН України. Інститут історії України. 2004. – С. 27–42.

8. Сукало А.М. Бази даних архівних установ як джерело вивчення історичної спадщини українського народу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2004. – Вип. 71–72. – С. 71–74.

9. Сукало А.М. Архівна галузь України в умовах глобального інформаційного середовища // Рукописна та книжкова спадщина: Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Відповід. ред. Л.А.Дубровіна. – К., 2004. – Вип. 9. – С. 203–217.

10. Сукало А.М. Архівний фонд Інституту археології НАН України як складова документальних ресурсів суспільства (за матеріалами сайту Інституту) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2005. – Вип. 77–79. – С. 141–143.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины