Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Кулаковська Тетяна Леонтіївна. Бібліотечно-інформаційна система НАН України: (20-ті роки ХХ ст. - початок ХХІ ст.) : дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / НАН України; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. — К., 2006. — 244арк. — Бібліогр.: арк. 181-213.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Кулаковська Т. Л. Бібліотечно-інформаційна система НАН України: (20-ті роки ХХ ст. – початок ХХІ ст.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.08 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2006.

Дисертацію присвячено виникненню, становленню і розвитку бібліотечно-інформаційної системи НАН України. Визначено етапи і особливості її діяльності, обумовлені історичними факторами розвитку. Комплексно досліджено складові БІС НАН України – бібліотеки НДУ – на всіх етапах, визначено їхні характерні ознаки, зумовлені суспільним призначенням, сферою діяльності, складом користувачів, специфікою фондів. Проаналізовано структурно-функціональні, організаційні, технологічні, кадрові перетворення, які відбулися в БІС НАН України в 90-х роках ХХ ст. та на початку ХХІ ст., і вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на цей процес. Побудовано концептуальну модель комплексного науково-інформаційного центру на базі бібліотеки НДУ як оптимальної організаційної структури інформаційного забезпечення наукових досліджень на перспективу. Визначено роль Інформаційно-бібліотечної ради та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у науково-методичному та організаційному забезпеченні формування інтегрованої бібліотечно-інформаційної системи НАН України.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Кулаковська Т. Розвиток науково-інформаційної діяльності НАН України: пріоритети і перспективи // Бібл. вісн. – 2005. – № 3. – С. 17–26.

 2. Кулаковська Т. Бібліотечно-інформаційна система НАН України: стан, основні завдання, перспективи (огляд діяльності 1999–2003 рр.) // Бібл. вісн. – 2004. – № 1. – С. 2–10.

 3. Кулаковська Т. Науково-методична робота НБУВ та її вплив на становлення мережі бібліотек науково-дослідних установ НАН України в 20–30-х роках ХХ ст. // Бібл. вісн. – 2004. – № 3. – С. 2–11.

 4. Кулаковська Т. Науково-інформаційна діяльність в науково-дослідних установах НАН України (2002) // Бібл. вісн. – 2003. – № 3. – С. 45–51.

 5. Кулаковська Т. Роль Інформаційно-бібліотечної ради НАН України у становленні і розвитку бібліотечно-інформаційної системи НАН України: історія, сучасний стан, перспективи // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2005.– Вип. 14. – С. 22–47.

 6. Кулаковська Т. Статус бібліотечного працівника НДУ НАН України в контексті інформаційно-бібліотечної діяльності НАН України // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2003. – Вип. 11. – С. 263–275.

 7. Кулаковська Т. Взаємодія бібліотек та інформаційних підрозділів в інформаційному забезпеченні потреб науки (методичний аспект) // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. - К., 2001. - Вип. 7. - С. 152-160.

 8. Кулаковская Т. Научно-информационная деятельность библиотечно-информационной системы НАН Украины: направления, проблемы, перспективы // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития: Науч.-практ. и теорет. сб. – К., 2005. – Вып. 3. – С. 53–64.

 9. Кулаковская Т. Роль библиотек НИУ НАН Украины в информационной поддержке научных исследований // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития: Науч.-практ. и теорет. сб. – К., 2003. – Вып. 2. – С. 101–117.

 10. Кулаковская Т. Л. О взаимодействии библиотек и органов научно-технической информации учреждений АН Украинской ССР // Оптимизация научных исследований в области библиотековедения и библиографоведения: Сб. науч. тр. – М., 1989.– С. 124–130.

 11. Кулаковська Т. Л. Бібліотечно-інформаційна система НАН України: основні напрями науково-інформаційної діяльності // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів міжнар. наук. конф. Київ, 25–26 трав. 2004 р. – К., 2004.– С. 78–81.

Анотації


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины