Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Каракоз Олена Олександрівна. Цензура в публічних бібліотеках України: сутність та форми прояву (1917- 1939 рр.) : Дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / Київський національний ун-т культури і мистецтв. — К., 2006. — 187арк. — Бібліогр.: арк. 153-183.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Каракоз О.О. Цензура в публічних бібліотеках України: сутність та форми прояву (1917-1939). - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.08 - книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. Київський національний університет культури і мистецтв

У дисертації досліджено сутність та основні форми прояву радянської цензури у публічних бібліотеках України у 1917 – 1939 роках. На основі вивчення нових архівних джерел та літератури виявлено вплив цензурної політики на формування мережі публічних бібліотек, йдеться про вилучення „ідейно-сумнівної” літератури з книжкових фондів, що позначалось на задоволенні інформаційних потреб користувачів, проаналізовано “чистки” серед бібліотечних працівників. Виявлено витоки, обгрунтовано основні етапи та прослідковано форми і напрями втілення духовної та світської цензури у бібліотечну діяльність. З’ясовано принципи роботи радянських цензурних інституцій, що регламентували напрями діяльності публічних бібліотек, перетворюючи їх на заклади політосвіти. Показано бібліотечну цензуру як соціальне явище, відображено її значення щодо обмеження інформації, друкованого слова та національної думки..

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1.Каракоз О.О. Витоки бібліотечної цензури на Україні // Вісник Книжкової палати.- 2002 .- № 6. - С. 33-37.

2. Каракоз О.О.Бібліотека як складова частина радянської ідеологічної системи // Бібліотечнаа планета.- 2003. - № 3 - С. 20-25.

3. Каракоз О.О. Формування методів бібліотечної цензури// Праці Національного Педагогічного університету ім. М. Драгоманова: Зб.наук. праць.-Вип.3.-Київ, 2004 . – С. 60-67.

4. Каракоз О.О. Бібліотечна цензура в Україні у двадцяті роки ХХ століття // Вісник Книжкової палати. – 2004. - №11. - С. 29-33.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины