Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Бейліс Леонід Ілліч. Українська бібліотечна періодика 1991-2005 років: основні тенденції розвитку : Дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / НАН України; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. — К., 2006. — 198арк. — Бібліогр.: арк. 182-198.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Бейліс Л.І. Українська бібліотечна періодика 1991–2005 років: основні тенденції розвитку. – Рукопис.

Дисертація характеризує систему української фахової бібліотечної періодики, яка складається в Україні з 90-х років минулого століття. Дається загальна характеристика фаховій періодиці, проаналізовані такі її підвиди як інформаційні бюлетені, журнали, наукові збірники.

Окремі видання розглянуті з точки зору місця, яке вони займають у системі професійної комунікації, структури, контенту, авторського складу (в тому числі науковий статус та інтеррегіональний аспекти), галузевої приналежності, персоналій головних редакторів і членів редколегій. Запропоновані елементи для їхньої типологічної, системної характеристики. Визначені тенденції розвитку цієї системи.

Здійснено історіографічний аналіз проблеми, вивчені основні тематичні і гносеологічні підходи до її вирішення, раніше застосовані російськими і українськими вченими. Проаналізовані архівні джерела, наукові статті і матеріали, а також самі періодичні видання дозволяють скласти уявлення щодо створення системи української бібліотечної періодики в контексті історичної перспективи, починаючи з першої половини ХХ сторіччя.

У порівнянні з попередніми дослідженнями, проблеми розглядаються у новому ракурсі функціонального підходу до вивчення професійної періодики, який полягає у розгляданні жанростворюючих факторів, які визначають жанри документальних джерел наукової інформації (ДДНІ).

В дисертації також запропоновані робочі поняття, які уточнюють факторі застарілості або ж актуальності конкретних ДДНІ.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины