Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Фільов В'ячеслав Васильович. Адаптивність сортів та способи вирощування суниці в північно-східному Лісостепу України : дис... канд. с.-г. наук: 06.01.07 / Інститут садівництва УААН. — К., 2007. — 162арк. — Бібліогр.: арк. 144-157.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Фільов В.В. Адаптивність сортів та способи вирощування суниці в північно-східному Лісостепу України – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.07 – плодівництво. – Інститут садівництва Української академії аграрних наук, Київ, 2006.

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання, що полягає в комплексній господарсько-біологічній оцінці сортів суниці, виділенні перспективних сортів, які можуть скласти основу сортименту промислового вирощування цієї культури в регіоні, а саме: Русанівка, Ольвія, Фестивальна ромашка, Істочник, Присвята. Обгрунтовано і запропоновано найбільш доцільні строки та способи садіння промислових насаджень, удосконалені елементи регіональної технології вирощування ягід і садивного матеріалу суниці, визначена економічна ефективність їх використання.

Узагальнення літературних даних та отримані результати досліджень дозволяють зробити такі висновки:

1. Проведеними дослідженнями підтверджується висока адаптивність суниці до умов вирощування, можливість промислового високопродуктивного виробництва ягід суниці в північно-східному Лісостепу України як у відкритому так і захищеному грунті.

2. За комплексом господарсько-цінних ознак, адаптивністю до умов вирощування, вітамінністю і економічною ефективністю вирощування в умовах регіону позитивно визначилась наступна група сортів вітчизняної селекції. З ранньостиглих – Русанівка і Ольвія; середньостиглих – Фестивальна ромашка та Істочник; середньопізніх – Присвята, які можуть скласти основу сортименту промислового вирощування цієї культури в північно-східному Лісостепу України. Для широкого виробничого випробування пропонуються ранньостиглий сорт Хоней; середньостиглі – Дністрянка, Красний берег, Кент; середньопізні – Дукат, Кембрідж фаворит, Корона і Полка.

3. При вирощуванні у плівковій неопалюваній теплиці вищий економічний ефект отримано від сортів Русанівка, де прибуток з 1 га становив по роках 516,53-357,0 тис.грн. і Ольвія – відповідно 347,12-254,46 тис.грн. за рахунок високої урожайності і дружнього достигання ягід.

4. Найвищі показники продуктивності і економічної ефективності вирощування у відкритому грунті отримані при садінні суниці у квітні, на початку весняно-польових робіт, що забезпечило за період використання насаджень середню урожайність 11,7-13,6 т/га, прибуток з 1 га 29,41- 32,05 тис.грн., рівень рентабельності 248,1-250,5% при коефіцієнті економічної ефективності капітальних вкладень на створення насаджень 1,58-1,68 і їх окупності через 1,6 років.

5. Найбільш рентабельним для регіону виявилось виробництво ягід при килимово-смуговому розміщенні рослин з початковою нормою висадки 26,6 тис.рослин на 1 га і схемою садіння 150 х 25 см. Це дало можливість зменшити норму садіння розсади на 1 га на 35,9 тис.шт., знизити розмір капітальних вкладень на створення 1 га насаджень на 11,82 тис.грн., підвищити урожайність на 4,4-5,1 т/га, скоротити окупність капітальних вкладень до одного року, при коефіцієнті економічної ефективності їх 3,41-3,49 та рівню рентабельності до 328%.

6. При килимово-смуговому вирощуванні суниці основний урожай у смузі формується на материнських рослинах - 14,0%, рано вкорінених розетках першого порядку - 46,1%, і рано вкорінених розетках другого порядку - 32,5%. На розетках третього порядку він становив лише 7,3%, решта пізно вкорінених розеток урожаю не дали.

7. Безкаркасне укриття суниці агротканиною забезпечувало підвищення урожаю на 2,5-3 т/га, прискорювало отримання його на 7-8 днів раніше, збільшувало прибуток на 60,66-80,42 тис.грн. з 1 га, підвищувало рівень рентабельності на 111,2-152,1% у порівнянні з відкритим грунтом.

8. Найвищої продуктивності маточника суниці досягнуто при заготівлі розсади та дорощуванні частини з неї до стандарту на початку вересня. За рахунок дорощування, виробництво стандартної розсади збільшується на 223 тис.штук, а прибуток на 58,2 тис.грн. з 1 га.

9. Вихід стандартної розсади при заготівлі її в кінці вегетації (28.10) без дорощування зменшувався на 32,2%, а прибуток на 35,87 тис.грн. з 1 га, ніж при заготівлі на початку вересня з дорощуванням.

10. Найбільш ефективним було укриття гряд з пікірованою розсадою агротканиною, що забезпечило отримання 146 тис.шт. стандартної розсади з 1000 м2 гряд. При цьому собівартість 1 тис.шт. зменшувалась на 5,69 тис.грн., а прибуток збільшувався на 1080 грн. у порівнянні з укриттям плівкою.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Филёв В.В. Ягодные культуры на Сумщине / Сад, виноград, вино Украины. 2003. - № 3-4 – С. 12-13.

2. Фільов В.В. Результати колекційного сортовивчення вітчизняних та інтродукованих сортів суниці в умовах північного регіону України // Вісник Сумського національного аграрного університету, серія „Агрохімія і біологія”. – Суми. – 2004. – вип. 1(8) – С. 67-70.

3. Фільов В.В. Удосконалення технології дорощування садивного матеріалу суниці в умовах Сумщини // Вісник Сумського національного аграрного університету, серія „Агрохімія і біологія”. – Суми. – 2004. – вип. 1(8) – С. 70-72.

4. Фільов В.В. Оптимізація строків заготівлі розсади суниці відповідно до сортових особливостей проходження етапів морфогенезу // Садівництво. – 2005. – вип. 57 – С. 235-242.

5. Фільов В.В. Технологія дорощування садивного матеріалу суниці // Научные труды Крымского государственного агротехнологического университета сельскохозяйственных наук. Симферополь. – 2005. – вып. 91 – С. 62-65.

6. Іванов Є.М., Фільов В.В. Система ведення садівництва та розсадництва плодових і ягідних культур // Науково обгрунтована система ведення сільського господарства Сумської області. – Суми. – 2004. – С. 450-456.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины