Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Тучапський Ярослав Васильович. Біолого-господарча оцінка коропа любінського типу української рамчастої породи : Дис... канд. с.-г. наук: 06.02.03 / УААН; Інститут рибного господарства. — К., 2003. — 149арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 122-144.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Тучапський Я.В. Біолого-господарча оцінка коропа любінського типу української рамчастої породи. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.03 – Рибництво. – Інститут рибного господарства УААН, Київ, 2003.

Дисертаційна робота направлена на оцінку біолого-господарчих показників любінського рамчастого коропа на завершальному етапі його виведення.

Проведені рибницько-біологічні дослідження в умовах інтенсивного промислового вирощування виявили значну перевагу любінського рамчастого коропа в порівнянні з існуючими нормативно- технологічними показниками у коропівництві, що забезпечило успішну апробацію та визнання його новим селекційним досягненням України.

Встановлені основні біологічні і фізіолого-біохімічні показники та споживчі якості любінських рамчастих коропів.

Виробництву запропоновано новий внутрішньопорідний тип української рамчастої породи коропа, який успішно використовується в рибній галузі при чистопорідному розведенні та для одержання промислових помісей і гібридів, а також у виконанні селекційних програм з створення нових масивів українських рамчастих коропів.

1. Любінський рамчастий короп створений шляхом довготривалої синтетичної селекції генетично віддалених форм. Формуванням п’ятого-шостого поколінь завершилось виведення нового високопродуктивного, пристосованого до екологічних умов регіону любінського типу коропа української рамчастої породи. Порівняльний аналіз екстер’єрних та продуктивних показників коропів п’ятого і шостого селекційних поколінь показав високу стабільність нового стада. Виявлені основні біологічні особливості любінських рамчастих коропів, які в умовах промислового використання забезпечують високі рибогосподарські результати. Встановлена перевага продуктивних показників коропів різного віку у порівнянні з вихідними формами і рибницько-біологічними нормами стала основою для їх апробації та визнання новим селекційним досягненням України. Розроблено і обґрунтовано шляхи господарського використання любінського рамчастого коропа.

2. На завершальному етапі селекції любінського рамчастого коропа виконано стабілізацію основних рибницько-біологічних показників шляхом відтворення кращих за комплексом ознак плідників та масового відбору серед одержаного потомства. Всі господарсько-цінні, морфологічні і фізіологічні ознаки стійко передаються нащадкам.

3. Плідники любінського рамчастого коропа визрівають на 1 рік раніше (самці в 3, самки в 4 роки) у порівнянні з коропами українських порід. Робоча плодючість 6-9 річних самок коливається в межах 600-1200 тис. ікринок, вихід личинок від одного гнізда плідників в умовах природного нересту складає 200-240 тис. Технологічно пристосовані до заводського відтворення.

4. В експериментальних умовах цьоголітки любінського рамчастого коропа перевершили несвіцького рамчастого (одна із вихідних форм) за рибопродуктивністю ставів на 4,9%. За промислового інтенсивного вирощування рибопродуктивність ставів становила 1300 кг/га і перевищувала існуючі нормативи на 32,6 %. При цьому відмічена економія кормів на 25,5%, яка забезпечується високими пошуковими здібностями рамчастих цьоголіток. Зимостійкість цьоголіток становить 81% при втраті маси 10% (нормативні вимоги відповідно 75 і 12%).

5. При товарному вирощуванні дволіток любінського рамчастого коропа рибопродукція нагульних ставів становила 1377 кг/га, що перевищує нормативи на 14,8%. Вихід із зимівлі дворічок перевищував 90% при втраті маси за зиму від 6,7 до 9,6%.

6. За екстер’єрними показниками любінські рамчасті коропи у віці цьоголіток - триліток суттєво не відрізняються від українських рамчастих і відносяться до високотілих форм, у старшому віці вони відхиляються в сторону батьківської форми. За інтер’єрними ознаками вони близькі до українських коропів.

7. Фізіологічні показники любінських рамчастих коропів різного віку знаходяться у межах оптимальних значень: кількість еритроцитів 1,76-2,39 млн/ммз, концентрація гемоглобіну – 6,42-10,8 г%, білка сироватки крові – 1,85-3,43 г%, резистентність еритроцитів - 1,56-4,85, бактеріостатична активність сироватки крові - 24,2-68,5 %, що позитивно впливає на їх життєстійкість.

8. Результати фізичного аналізу і біохімічних досліджень вказують на високу харчову цінність любінських рамчастих коропів. Так, тушка ґатунку “Б” (риба без луски, внутрішніх органів та голови) у дволіток становить 65,2 %, у триліток – 67,5 %, філе відповідно 49,6 та 55,0 %. Вміст ліпідів та білку в м’язовій тканині дволіток складає 10,9 та 16,1 % відповідно.

9. Економічна ефективність вирощування любінських рамчастих коропів зумовлена їх перевагою за виходом рибопродукції в порівнянні з рибницько-біологічними нормативами і становить 3145 грн./га при вирощуванні цьоголіток та 1044 грн./га при вирощуванні дволіток.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины