Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Мигуш Ірина Олександрівна. Розробка комплексу прийомів підвищення продуктивності плодоносних виноградних насаджень на основі оновлення плантажу в умовах півдня України : дис... канд. с.-г. наук: 06.01.08 / Одеський держ. аграрний ун-т. — О., 2006. — 237арк. : табл. — Бібліогр.: арк. 137-156.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Мигуш І.О. „Розробка комплексу прийомів підвищення продуктивності плодоносних виноградних насаджень на основі оновлення плантажу в умовах півдня України”

Дисертація (рукопис) на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.08 – виноградарство. Одеський державний аграрний університет. Одеса, 2006 р.

Дисертація присвячена вивченню дії комплексу прийомів: фенілаланіну разом з 4х-хлористим титаном при позакореневому підживленні, нітроамофоски при внесенні восени при оранці або при оновленні плантажу навесні, різного навантаження на кущ на старих виноградниках сортів Трамінер рожевий і Фетяска біла.

Прийоми, що вивчалися окремо і у комплексі впливають на біометричні показники, урожай та якість ягід винограду у рік дії і у рік післядії. Тенденція збільшення урожайності зберігається й на другий рік післядії у обох сортів. При збільшенні навантаження вічками на фоні різних обробок ґрунту спостерігається стале підвищення врожайності. У варіантах, де застосовували комплекс прийомів цукристість соку ягід завжди вища, спостерігається більш глибока диференціація суцвіть, просліджується тісний корелятивний зв’язок між розвитком кореневої системи та площею листкової поверхні.

Економічний ефект від виробничого впровадження фенілаланіну у комплексі з 4х-хлористим титаном на фоні оновлення плантажу на площі 41,9 га склав 371,6 грн./га додаткового прибутку.

В результаті проведених досліджень у 2003-2005 роках з вивчення впливу комплексу прийомів: фенілаланіну разом з 4х-хлористим титаном при позакореневому підживленні, нітроамофоски при внесенні під оранку восени, чи оновленні плантажу навесні, різного навантаження на кущ на старих плодоносних виноградниках сортів Трамінер рожевий та Фетяска біла можна зробити наступні висновки.

1. Прийоми, що вивчались окремо і в комплексі, впливають на біометричні показники у рік дії: зменшується площа листкової поверхні і об’єм однорічного приросту при оновленні плантажу окремо чи разом з підживленням нітроамофоскою; збільшується при застосуванні фенілаланіну з 4х-хлористим титаном, як на фоні оранки, так і на фоні оновлення плантажу в обох сортів, особливо із застосуванням нітроамофоски на фоні оновлення плантажу. У рік післядії площа листкової поверхні і об’єм однорічного приросту збільшуються у всіх дослідних варіантах.

2. Збільшення навантаження вічками на фоні оновлення плантажу призводить до суттєвого збільшення у рік дії і післядії біометричних показників в обох сортів винограду.

3. Під впливом фенілаланіну разом з 4х-хлористим титаном на фоні оранки у рік дії урожайність збільшується на 16 % у сорту Трамінер рожевий і на 8,5 % у сорту Фетяска біла, а на фоні оновлення плантажу на 23,1 % в сорту Трамінер рожевий і на 6,1 % в сорту Фетяска. У рік післядії врожайність збільшується, відповідно, на 68,2 і 75,8 % у сорту Трамінер рожевий і на 20,9 і 41,0 % у сорту Фетяска біла.

4. Під впливом фенілаланіну разом з 4х-хлористим титаном і внесенні нітроамофоски при оновленні плантажу порівняно з оранкою і внесенням нітроамофоски у рік дії урожайність збільшується на 6,5 % у сорту Трамінер рожевий і на 7,5 % у сорту Фетяска біла. У рік післядії сорт Трамінер рожевий збільшує урожайність на 16,4 %, а сорт Фетяска біла на 29,1 %. Тенденція збільшення урожайності зберігається на другий рік післядії у обох сортів.

5. При збільшенні навантаження вічками на фоні різного обробітку ґрунту спостерігається стале підвищення врожайності у сорту Фетяска біла. У рік дії при навантаженні 70 вічок як при оранці, так і при оновленні плантажу збільшується урожайність відповідно на 67 і 61,8 %, а у рік післядії на 63,4 і 90,9 %.

У сорту Трамінер рожевий в рік післядії спостерігається підвищення врожайності при навантаженні 80 вічок при оранці на 29,1 %, а при оновленні плантажу на 57,8 %.

6. Цукристість соку ягід завжди вища як у рік дії, так і в рік післядії у варіантах, де проводили позакореневе підживлення фенілаланіном разом з 4х-хлористим титаном окремо чи разом з кореневим підживленням нітроамофоскою, при збільшенні навантаження у обох сортів.

7. Застосування оновлення плантажу у поєднанні з обприскуванням кущів фенілаланіном у комплексі з 4х-хлористим титаном, чи оновлення плантажу з внесенням нітроамофоски та обприскування кущів трьохразово фенілаланіном разом з 4х-хлористим титаном забезпечує більш глибоку диференціацію суцвіть, особливо по сумі зачатків суцвіть на всій довжині пагонів.

8. На основі всебічного вивчення стану кореневої системи встановлено, що відбувається збільшення кореневої маси (кількість, довжина, маса) під впливом оновлення плантажу, при внесенні нітроамофоски разом з фенілаланіном у комплексі з 4х-хлористим титаном та при збільшенні навантаження вічками у обох сортів, що вивчались. При цьому просліджується тісний корелятивний зв’язок між розвитком кореневої системи та площею листкової поверхні – у рік дії коефіцієнти кореляції 0,78, а у рік післядії – 0,94, що виражається рівнянням у=485,96+39,13х.

9. Розрахунки енергоекономічної ефективності підтверджують доцільність застосування фенілаланіну у комплексі з 4х-хлористим титаном та сумісне застосування фенілаланіну разом з 4х-хлористим титаном з внесенням нітроамофоски на фоні оновлення плантажу, так як сукупні витрати енергії за три роки при найвищій урожайності і енерговіддачі тут були меншими у порівнянні з варіантами, де застосовували зазначені речовини при оранці, але більшими ніж у контролі, та високі енергозатрати компенсуються високою урожайністю насаджень у названих варіантах. Таким чином більш високі енергетичні затрати у виноградарстві виявляються більш ефективними. Окрім того зазначені варіанти мають рівень економічної рентабельності в сорту Трамінер рожевий при застосуванні фенілаланіну у комплексі з 4х-хлористим титаном у рік дії 149,8 %, а у рік післядії 201,8; при застосуванні фенілаланіну разом з 4х-хлористим титаном та внесенням нітроамофоски на фоні оновлення плантажу 134,8 та 180,1 % відповідно за роками.

Збільшення навантаження у сорту Фетяска біла до 70 вічок забезпечило отримання прибутку в рік дії 4645 грн., а у рік післядії 4230 грн. при рівневі рентабельності 87,4 та 83,8 % відповідно.

10. В 2005 році було проведено впровадження способу відновлення продуктивності насаджень, на основі застосування фенілаланіну у комплексі з 4х-хлористим титаном на фоні оновлення плантажу, а також застосування нітроамофоски та БАР на фоні оновлення плантажу.

Фенілаланін у комплексі з 4х-хлористим титаном на фоні оновлення плантажу був випробуваний у ВАТ „Коблево” та ВАТ „Прикордонник” Березанського району Миколаївської області на сортах Бастардо Магарачський та Аліготе на площі 41,9 га. А одночасне застосування фенілаланіну разом з 4х-хлористим титаном та нітроамофоски при оновленні плантажу у ВАТ „Коблево” на сорті Рислінг рейнський площею 13,2 га. Додатковий прибуток при першому способі відновлення продуктивності насаджень склав 15570,7 грн., а при другому (застосування добрив та БАР) – 6850,8 грн. з усієї площі.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины