Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Куриляк Віктор Михайлович. Динамічні тенденції формування букових лісів Прикарпаття : дис... канд. с.- г. наук: 06.03.03 / Національний лісотехнічний ун-т України Мін-ва освіти і науки України. — Л., 2007. — 238арк. — Бібліогр.: арк. 200-220.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Куриляк В.М. Динамічні тенденції формування букових лісів Прикарпаття. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогос-подарських наук за спеціальністю 06.03.03 – лісознавство і лісівництво. – Національний лісотехнічний університет України, м. Львів, 2007.

Дисертаційна робота присвячена вивченню сучасного стану, умов відтворення, будови, росту і продуктивності, а також господарського використання букових деревостанів Прикарпаття у переважаючих типах лісу. Використовуючи архівні лісоінвентаризаційні матеріали здійснено ретро-спективний аналіз динамічних змін у букових лісах за останні 50 років. Встановлено, що внаслідок господарської діяльності відбулись істотні зміни у структурі букових лісів, які привели до значного зниження їх продуктивності. Встановлена періодичність плодоношення бука та особли-вості збереження насіння. Досліджено чисельність та структуру природного поновлення і підросту бука під материнським наметом і на зрубах, а також вплив основних екологічних факторів на їх збереження і ріст. Встановлено особливості морфологічної будови, росту і продуктивності та побудовано таблиці ходу росту чистих і мішаних букових деревостанів у переважаючих типах лісу. За результатами досліджень розроблено рекомендації, які передбачають покращення стану лісів, відновлення корінних деревостанів переважно природнім шляхом, вдосконалення нормативів інвентаризації, а також організації і ведення лісового господарства у букових лісах Прикарпаття.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

  1. Куриляк В.М. Типологічний аспект в системі природничих передумов вирощування букових лісостанів Прикарпаття // Матеріали ІІІ Погребня-ківських читань. - Львів: ЛЛТІ, 1994. - С. 53-54

  2. Куриляк В.М. Сучасний стан букових лісів Прикарпаття // VI Симпозіум IUFRO з проблем бука. Тези доповідей. – Львів, 1995. – С. 20.

  3. Куриляк В.М. Динаміка чисельності та структура самосіву і підросту букових лісів Прикарпаття // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість: Міжвідомчий науково-технічний збірник. - Львів: УкрДЛТУ, 1999. Вип. 26. - С. 32,33.

  4. Горошко М.П., Куриляк В.М. Ретроспективний аналіз та оцінка трансформації букових лісів Прикарпаття // Науковий вісник. - Львів: УкрДЛТУ, 2002. Вип. 12.4. - С. 21-24 (автором особисто виконано: збір і обробка експериментального матеріалу та його аналіз)

  5. Куриляк В.М. Вікова структура Прикарпатських бучин, та її вплив на таксаційні ознаки насаджень // Матеріали 55 науково-технічної конфе-ренції «Наукові основи підвищення продуктивності та біологічної стійкості лісових та урбанізованих екосистем». – Львів , 2005. – С. 37-39.

  6. Куриляк В.М. Формування складу у різних типах букових лісів на Прикарпатті // Науковий вісник. - Львів: НЛТУ України, 2005. Вип. 15,5 - С. 121-125.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины