Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Коробка Анатолій Вікторович. Оптимізація використання в годівлі молодняку свиней висівок пшеничних, ферментних препаратів (Гриндазим ГП 5000; Порзим-9300) та пробіотичних добавок (Біо-Плюс 2Б; целюлозолітичний пробіотик) : дис... канд. с.-г. наук: 06.02.02 / УААН; Інститут свинарства ім. О.В.Квасницького. — Полтава, 2007. — 164, [9]арк. — Бібліогр.: арк. 128-145.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Коробка А.В. Оптимізація використання в годівлі молодняку свиней висівок пшеничних, ферментних препаратів (Гриндазим ГП 5000; Порзим-9300) та пробіотичних добавок (Біо-Плюс 2Б; целюлозолітичний пробіотик). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів. – Національний аграрний університет, Київ, 2007 .

У дисертаційній роботі викладено теоретичний та практичний матеріал з використання в годівлі молодняку свиней кормосумішей з різним рівнем введення пшеничних висівок та ферментних препаратів і пробіотичннх добавок. Встановлено оптимальну кількість введення пшеничних висівок в кормосуміші для свиней. Вивчено перетравність поживних речовин та баланс азоту, кальцію і фосфору в організмі молодняку свиней залежно від рівнів введення пшеничних висівок. Досліджено економічну ефективність застосування ферментних та пробіотичних добавок.

Встановлено доцільність використання даних груп препаратів в складі зерно сумішей, що містять низькоенергетичні компоненти з метою підвищення конверсії їх поживних речовин.

  1. Використання ферментних препаратів Порзиму-9300 і Гриндазиму ГП 5000 у раціонах для молодняку свиней з підвищеною до 40% кількістю пшеничних висівок забезпечує нормальний ріст і відгодівлю молодняку, високі забійні і м’ясо-сальні якості та зниження витрат корму на виробництво свинини.

  2. За результатами зоотехнічної оцінки вирощування молодняку свиней найефективнішою дією відзначається препарат Гриндазим ГП 5000, за використання якого середньодобові прирости у свиней збільшуються на 10-16%, а витрата корму на 1кг приросту зменшується на 8-16%.

  3. Внесення до кормосуміші для свиней ферментного препарату Гриндазим ГП 5000 сприяє підвищенню перетравності сирої клітковини на 13%, відкладання азоту в тілі – на 8%, кальцію і фосфору – на 10%, у той час, як ефект від застосування Порзиму-9300 значно нижчий.

  4. Використання ферментно-пробіотичної суміші Гриндазим ГП 5000 + Біо-Плюс 2Б у раціонах поросят після відлучення сприяє тенденції збільшення середньодобових приростів до 12%, зменшенню витрат кормів на 1 кг приросту – на 0,4 к.од., а також зменшенню собівартості 1 кг приросту вирощування молодняку свиней на 4%.

  5. Застосування у годівлі свиней зерносумішей з високим вмістом клітковини та включенням пробіотику Біо-Плюс 2Б супроводжується збільшенням на 20% відкладення азоту (Р<0,02) і на 10% – кальцію в організмі поросят.

  6. Введення до зерносумішей для свиней 40% висівок пшеничних не впливає на якість м’яса і сала, а при застосуванні ферментних препаратів відмічається тенденція до підвищення якості м’ясопродукції.

  7. Вирощування і відгодівля свиней на зерносумішах з високим вмістом пшеничиних висівок як дешевої, порівняно з зерном, сировини та добавкою Гриндазиму ГП 5000 забезпечує зниження собівартості 1 кг приросту живої маси на 9% та підвищення рентабельності виробництва свинини – на 11,1%.

  8. Целюлозолітичний пробіотик при застосуванні його у зерносумішах з високим вмістом висівок не проявляв своєї дії, а використання його супроводжувалось збільшенням собівартості приросту живої маси свиней.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Коробка А.В., Семенов С.О., Висланько О.О. Ферментно-пробіотичні композиції для поросят // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2005. –№3. – С.59-61. (Проведення досліду, узагальнення експериментального матеріалу та написання статті).

2. Коробка А.В. Мультиензимні комплекси для поліпшення біологічної цінності комбікормів у свинарстві // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2005. – № 4. – С.73-75.

3. Коробка А.В. Кормові ферменти для відгодівлі свиней // Тваринництво України. – 2006. – №2. – С.29-30.

4. Коробка А.В., Чаповський М.І. Використання мультиензимних комплексів у свинарстві // Пропозиція. – 2003. – №8-9. – С.80. (Аналіз результатів, написання статті).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины