Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Гордієнко Василь Михайлович. Оптимізація енергетичного і протеїнового живлення індичат, які вирощуються на м'ясо : дис... канд. с.-г. наук: 06.02.02 / УААН; Інститут птахівництва. — Борки, 2006. — 140арк. : табл. — Бібліогр.: арк. 119-136.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Гордієнко В. М. Оптимізація енергетичного і протеїнового живлення індичат, які вирощуються на м'ясо. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.02 - годівля тварин і технологія кормів. – Інститут тваринництва УААН, Харків, 2006.

Розроблено і експериментально обґрунтовано оптимальні рівні обмінної енергії та сирого протеїну в комбікормах для м’ясних індичат білої широкогрудої породи кросу “Харківський-56”. Встановлено, що згодовування індичатам комбікормів з оптимальним рівнем обмінної енергії та сирого протеїну: сприяє збільшенню середньої живої маси в 17- тижневому віці самців - на 8,8 % і самок - на 7,9 % (Р<0,001), в 21- та 26- тижневому віці - на 6,9 та 8,6 % відповідно (Р<0,001); зменшенню витрат корму на 1 кг приросту живої маси за період вирощування 1-17, 1-21 та 1-26 тижнів відповідно на 9,5; 14,1 і 10,5 %; дає змогу збільшити середньодобовий приріст живої маси на 8,3 % та за період 1-26 тижнів - на 8,7 %.

Економічно обґрунтовано використання різних рівнів обмінної енергії і сирого протеїну в комбікормах для індичат білої широкогрудої породи кросу „Харківський - 56”. При згодовуванні комбікормів, які включають кукурудзу і пшеницю, загальний економічний ефект від реалізації самців і самок в 17- тижневому віці складає 6,86 грн/гол., від реалізації самців у 21- тижневому і самок у 17- тижневому віці - 8,62 грн/гол. Заміна в структурі комбікорму кукурудзи пшеницею з добавкою рослинного жиру без зміни вмісту обмінної енергії і сирого протеїну суттєво не впливає на продуктивність індичат і хімічний склад мяса. При цьому забезпечує такий економічний ефект: у випадку реалізації самців і самок у 17- тижневому віці - 5,26 грн/гол., а у випадку реалізації самців у 21- тижневому і самок у 17- тижневому віці - 6,31 грн/гол.

1. У дисертації наведено теоретичне обґрунтування і практичне вирішення проблеми збалансованості рецептів комбікормів для індичат, які вирощуються на мясо, щодо їх енергетичного і протеїнового живлення та вивчено вплив раціонів різного складу на зоотехнічні показники, якість та хімічний склад мяса індичат та термін їх вирощування.

2. Розроблено і експериментально обґрунтовано оптимальні рівні обмінної енергії та сирого протеїну в комбікормах для індичат білої широкогрудої породи кросу “Харківський-56” які вирощуються на м’ясо у залежності від періоду вирощування, а саме: 1-4 тижні – 290 ккал і 30 %; 5-13 тижнів відповідно – 300 ккал і 24 %; 14-17 тижнів – 310 ккал і 18 (для самців і самок) та 18-26 тижнів – 315 ккал і 16 % (відповідно тільки для самців).

3. Згодовування індичатам комбікормів з оптимальним рівнем обмінної енергії та сирого протеїну сприяє: збільшенню середньої живої маси в 17 - тижневому віці самців – на 8,8 % і самок - на 7,9 % (Р<0,001); в 21- та 26 - тижневому віці відповідно - на 6,9 та 8,6 % (Р<0,001); зменшенню витрат корму на 1 кг приросту живої маси за період вирощування 1-17, 1-21 та 1-26 тижнів відповідно на 9,5; 14,1 і 10,5 %.

4. Використання комбікормів за розробленими рецептами дає змогу збільшити масу їстівних частин тушки при вирощуванні до 17- тижневого віку на 14-16 % (самки), та на 20-22 % (самці), а за період 18-26 тижнів – на 14-18 % (самці).

5. Збільшення рівня сирого протеїну в комбікормі на 2 % у період вирощування 1-13 тижнів та зменшення його на 2 % у період 14-17 тижнів сприяє підвищенню перетравності протеїну на 2,1 і ретенції азоту на 9,8 %.

6. Економічно обґрунтовано використання різних рівнів обмінної енергії і сирого протеїну в комбікормах для індичат білої широкогрудої породи кросу „Харківський – 56”. Від реалізації самців і самок у 17 – тижневому віці загальний економічний ефект складає 6,86 грн/гол., від реалізації самців у 21- тижневому та самок у 17- тижневому віці – 8,62 грн/гол.

7. Заміна в структурі комбікорму кукурудзи пшеницею з добавкою рослинного жиру дозволяє отримати економічний ефект при реалізації самців і самок у 17 – тижневому віці 5,26 грн/гол., а в разі реалізації самців у 21- тижневому та самок у 17- тижневому віці – 6,31 грн/гол.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

  1. Гордієнко В.М. Оптимізація енерго-протеїнового живлення м’ясних індичат // Проблеми зооінженерної та ветеринарної медицини / Збірник наукових праць ХЗВІ. – Х.: РВВ ХЗВІ, 1999. – Вип. 5 (4.1). – С.191-197.

  2. Гордієнко В.М. Вирощування індичат на м’ясо // Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб./ ІП УААН. – Борки, 2000. – Вип. 49.-С.102-106.

  3. Гордієнко В.М. Рівень обмінної енергії та сирого протеїну в комбікормах для м’ясних індичат // Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН. – Борки, 2001. – Вип. 50. – С. 151-155.

  4. Гордієнко В.М. Оптимальні рівні обмінної енергії та сирого протеїну в комбікормах кукурудзяно-пшеничного типу для мясних індичат // Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб.( За матеріалами III Укр. конф. по птахівництву з міжнародною участю) / ІП УААН. – Борки, 2001. – Вип. 51. – С. 210-214.

  5. Гордієнко В.М. Ефективність використання комбікормів з оптимальним рівнем обмінної енергії та сирого протеїну для індичат при вирощуванні на мясо // Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. (За матеріалами VI Укр. конф. по птахівництву з міжнародною участю) / ІП УААН. – Борки, 2005. – Вип. 57. - С. 159-162.

  6. Рекомендації з нормування годівлі сільськогосподарської птиці / В.Ф. Каравашенко, Ю.Н. Батюжевський, В.М. Гордієнко та ін.; Мін-во АПК України, УААН, ВНО „Укрптахопром”, ІП УААН, НАУ. – Борки, 1998. – 112 с (здобувачем підготовлено матеріали до с. 18, 61, 65, 67 ).

  7. Рекомендації з нормування годівлі сільськогосподарської птиці / Н.І. Братишко, А.І. Горобець, В.М. Гордієнко та ін.; ІП УААН.– Бірки, 2005. – 101 с (здобувачем підготовлено матеріали до с. 6, 8, 18, 50 ).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины