Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Ярема Наталія Петрівна. Моделювання системи фундаментальних параметрів Землі на основі геодезичних та астрономічних даних : дис... канд. техн. наук: 05.24.01 / Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л., 2007. — 151арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 136-149.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Ярема Н.П. Моделювання системи фундаментальних параметрів Землі на основі геодезичних та астрономічних даних. –Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.24.01 – геодезія. – Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, 2007.

Дисертаційна робота присвячена моделюванню системи фундаментальних параметрів Землі з використанням сучасних геодезичних та астрономічних даних.

Для вирішення цієї задачі проведено аналіз сучасного стану визначення фундаментальних параметрів геодезії, астрономії та геодинаміки і запропоновано методологічно строгу методику узгодження основних геодезичних параметрів Землі. В роботі також зроблене узгодження астрономічних і геодезичних параметрів планети та проведений порівняльний аналіз результатів, отриманих за двома методиками. Проведені теоретичні дослідження для використання системи отриманих параметрів при оцінюванні точності розподілу густини Землі .

Зроблено оцінювання вікових варіацій основних астрономо-геодезичних параметрів планети.

Обчислено середнє глобальне значення потенціалу сили ваги Wo на основі альтиметричних даних з 1992р. по 2006р., яке розширює отриману систему механічних параметрів і може бути рекомендованим для встановлення системи висот, пов’язаної з гравітаційним полем Землі. Побудовано поле висот геоїда та аномалій сили ваги для акваторій Чорного та Балтійського морів, а також обчислено відповідні регіональні значення потенціалу сили ваги Wo. На останньому етапі визначені лінійні складові змін в часі рівнів Балтійського та Чорного морів та відповідні зміни регіональних значень потенціалу сили ваги Wo на інтервалі ~14 років.

Розроблена методика узгодження основних механічних параметрів Землі, яка базується на методологічно строгому їх перетворенні від заданої на фіксовану епоху системи координат до деякої близької системи, зв’язаної з віссю фігури. Виявлені невікові квазіперіодичні зміни в тесеральних коефіцієнтах , , що суперечить рекомендаціям IERS2003 стосовно рекомендованої лінійної зміни , , отриманої через нескінченно малі повороти.

Результати узгодження гармонічних коефіцієнтів шести моделей гравітаційного поля та семи величин динамічних стиснень HD призвели до побудови однієї системи основних астрономічних та геодезичних параметрів Землі з оцінюванням їх часових варіацій.

Запропонована методика використання фундаментальних параметрів при оцінюванні точності відповідного тривимірного розподілу густини еліпсоїдальної планети, яка дала можливість зробити висновок, що порядок середніх квадратичних похибок густини співпадає з порядком її горизонтальних неоднорідностей, а існуючі різниці при обчисленні стрибків густини мають невизначеність на порядок більше, ніж невизначеність гравітаційної сталої за різними рекомендаціями.

Проведене оцінювання вікових варіацій і за даними супутників CHAMP та GRACE призвело до виявлення незмінності з часом положення осі А(t) інерції планети в меридіані lА=14.9289оW, що має особливе значення для побудови теорії обертання Землі, оскільки відповідний параметр lА включається в сучасні теорії нутації Землі. Знайдена варіація постійної прецесії добре збігається з незалежним результатом J.G.Williams і може бути рекомендованою для включення у теорію прецесії разом з обчисленою віковою зміною динамічного стиснення.

Визначено середнє глобальне значення потенціалу сили ваги Wo на основі альтиметричних даних з 1992р. по 2006р. (~14 років), яке розширює отриману систему механічних параметрів і може бути рекомендованим для встановлення системи висот, пов’язаної з гравітаційним полем Землі.

Обчислене на гріді (22) поле висот геоїда (з точністю ±34см) використано для знаходження регіональних величин Wo для акваторій Чорного і Балтійського морів, що дозволяє простий шлях підтримання в Україні висотної системи, пов’язаної з гравітаційним полем Землі. Отримані середні значення W0 дозволили знайти різниці рівнів морів, включаючи рівні Амстердамського та Кронштадтського футштоків на епоху t0=2002р.

Визначені лінійні складові змін в часі рівнів Балтійського і Чорного морів та відповідні зміни регіональних значень потенціалу сили ваги Wo за даними TOPEX/POSEIDON на інтервалі ~14 років. Встановлено, що рівні Чорного і Балтійського морів піднімаються на величини ~12мм/рік і ~8мм/рік.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

  1. Марченко О.М., Ярема Н.П. Оцінка впливу невизначеності основних фундаментальних сталих на точність розподілу густини еліпсоїдальної Землі // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва.– Львів, 2003.–С. 77-84.

  2. Марченко О.М., Ярема Н.П. Про механічні та геометричні параметри Землі // Геодезія, картографія і аерофотознімання. Випуск 63.–Львів, 2003.–С. 66-75.

  3. Марченко О.М., Ярема Н.П. Про перетворення гармонічних коефіцієнтів геопотенціалу при малих поворотах системи координат// Геодезія, картографія і аерофотознімання. Випуск 65.–Львів, 2004.–С. 64-72.

  4. Марченко О.М., Ярема Н.П. Про узгодження основних динамічних параметрів Землі // VII Міжнародний Науково-Технічний Симпозіум “ Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища – GPS і GIS-технології”, 7-14 вересня, 2002, Алушта (Україна, Крим).–С.38-39.

  5. Марченко О.М., Ярема Н.П., Заєць І.М., Тартачинська З.Р. Про середнє значення потенціалу W0 та його зміни в часі (для акваторії Чорного моря) // X Ювілейний Міжнародний Науково-Технічний Симпозіум “Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища – GPS і GIS-технології”, 6-11 вересня, 2005, Алушта (Україна, Крим).– С.28-32.

  6. Марченко О.М., Ярема Н.П., Заяць О.С. Про обчислення середнього значення потенціалу W0 для акваторії Чорного моря // Міжнародна науково-практична конференція “Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування – Європейський досвід”.Випуск 1.–Чернігів, 2005.–С.71-75.

  7. Марченко О.М., Ярема Н.П. Середній рівень акваторій Чорного і Балтійського морів та його зміна з часом // XI Міжнародний Науково-Технічний Симпозіум “Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища GPS- і GIS -технології”, 7-12 вересня, 2006, Алушта (Україна, Крим). – С. 38-39.

  8. Ярема Н.П. Про побудову тривимірного розподілу густини Землі // Вісник геодезії та картографії.–Київ, 2003.–С. 5-10.

  9. Marchenko A.N., Tartachynska Z. R.,Yarema N.P., Zajats O.S. Sea Level change in the Baltic sea and Black sea areas from multi-satellite altimetry solution//Міжнародна науково-практична конференція “Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування –Європейський досвід”, Чернігів, 2005, 2006.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины