Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Перович Ігор Львович. Моніторинг земної поверхні підземних сховищ газу : Дис... канд. техн. наук: 05.24.04 / Київський національний ун-т будівництва і архітектури. — К., 2006. — 112арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 102-110.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Перович І.Л. Моніторинг земельної поверхні підземних сховищ газу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.24.04 – кадастр та моніторинг земель. – Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, 2006 р.

Роботу присв’ячено вдосконаленню системи моніторингових спостережень за рухами земної поверхні на підземних сховищах газу.

В процесі виконання досліджень встановлено неадекватність фінансувань на охорону забруднених земель в порівнянні з витратами на природоохоронні заходи інших природних ресурсів. Проведений аналіз стану територій підземних сховищ газу дозволив встановити, що земельні ресурси цих територій є не тільки забрудненими, але й на них виникають процеси еродованості грунтів, які в багатьох випадках призводять до їх деградації. Розроблена модель функціонування кадастру територій, яка включає різні джерела інформації. Зокрема, геохімічні, ґрунтові, геодезичні, агрохімічні та інші дані.

Для достовірного відображення стану різних земельних ділянок створено універсальний класифікатор земель за їх категоріями, формами власності, сервітутами та цільовим призначенням.

На основі моніторингових спостережень за рухами земної поверхні стало можливим виявлення та обґрунтування ступеня деградації грунтів. Зокрема, практична реалізація цього положення дозволила визначити зони еродованості грунтів на підземному сховищі газу Богородчани.

Моніторингові дані за рухами земної поверхні на різних газосховищах країни дозволили встановити загальні закономірності вертикальних рухів земної поверхні та робочих свердловин в різних ділянках територій підземних сховищ газу.

Проведені дослідження дозволили зробити пропозиції щодо вдосконалення побудови висотної мережі на підземних сховищах газу шляхом використання в якості робочих реперів фіксованих точок устя свердловин.

На основі отриманих статистичних даних стало можливим розробити прогнозні моделі вертикальних рухів земної поверхні та робочих свердловин на підземних сховищах газу.

Основними науковими і практичними результатами дисертації є:

 1. Розробка моделі функціонування кадастру територій на підземних сховищах газу.

 2. Створення єдиного класифікатора земель за їх категоріями, формами власності, сервітутами та цільовим призначенням .

 3. Виявлення та обґрунтування ступеня деградації грунтів на основі моніторингових геодезичних спостереженнях.

 4. Встановлення загальних закономірностей вертикальних переміщень земної поверхні та робочих свердловин на підземних сховищах газу.

 5. Удосконалення побудови нівелірної мережі на підземних сховищах газу шляхом використання в якості робочих реперів фіксованих точок устя свердловин.

 6. Розробка прогнозних моделей вертикальних рухів земної поверхні та свердловин на підземних сховищах газу.

 7. Встановлення неадекватності фінансових витрат на охорону земельного фонду в порівнянні з витратами на водоохоронні заходи та атмосферу.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Перович І. Загальні закономірності осідання земної поверхні на підземних сховищах газу // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Львів, Ліга-Прес, - 2002.- с. 199-200.

 2. Перович І. Кадастрова система соціоекономічної оцінки територій в зоні впливу підземних сховищ газу // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2003. - №63. – с.65-68.

 3. Перович І. Комплексна оцінка соціоекономічного стану територій підземних сховищ газу // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Львів: Ліга – Прес. – 2003. – с. 276-278.

 4. Перович І. Геодинамічні процеси територій підземних сховищ газу // Інженерна геодезія. – 2004. - №50 с. 180-191.

 5. Тарасюк В., Перович І., Бойко М., Бурденюк В. Вдосконалення обліку даних про земельні ділянки // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Львів: Ліга-Прес. – 2004. – с.363-366.

 6. Перович І. Дослідження геодинамічних процесів підземних сховищ газу // Мат-ли науково-технічної конференції “ Екологічні проблеми нафто-газового комплексу”. Яремче, - 2004. с.117.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины