Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Лізунова Аліна Петрівна. Вдосконалення інформаційного та методичного забезпечення кадастрово- реєстраційних систем : дис... канд. техн. наук: 05.24.04 / Київський національний ун-т будівництва і архітектури. — К., 2006. — 151арк. : табл. — Бібліогр.: арк. 141-151.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Лізунова А.П. Вдосконалення інформаційного та методичного забезпечення кадастрово-реєстраційних систем. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.24.04 – Кадастр та моніторинг земель. – Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, 2006.

Дисертаційна робота присвячена вирішенню проблем законодавчого забезпечення кадастрово-реєстраційної діяльності, інституційних засад ведення системи державного земельного кадастру та реєстрації прав, організації та структури інформаційного забезпечення кадастрово-реєстраційної діяльності з метою застосування їх при запровадженні в Україні кадастрово-реєстраційної системи.

В роботі обґрунтовані інституційні засади ведення кадастрово-реєстраційних систем, запропоновано модель кадастрово-реєстраційної діяльності в Україні, яка базується на трьох основних складових: формуванні об’єктів нерухомого майна, кадастровому обліку об’єктів нерухомого майна та державній реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень. Вдосконалено модель інтегрованої бази даних кадастрово-реєстраційної системи, яка дає можливість поєднати функції кадастрового обліку земельних ділянок і об'єктів нерухомості та функції реєстрації прав на них.

Основними результатами дисертаційної роботи є:

 1. На основі порівняльного аналізу законодавчої бази створення кадастрово-реєстраційних систем економічно розвинутих країн світу з різними системами права та України сформовано систему критеріїв та вимог до національного законодавчого та нормативно-методичного забезпечення кадастрово-реєстраційної діяльності в Україні.

 2. На основі аналітичного огляду систем ведення кадастру нерухомості та реєстру прав на землю та інше нерухоме майно на протязі тривалого історичного періоду в ринково розвинутих країнах з різними системами права узагальнено процес кадастрово-реєстраційної діяльності та виділено основні етапи еволюції кадастрово-реєстраційних систем.

 3. Проведено системний аналіз реформування земельних відносин в Україні та обґрунтовано інституційні та методологічні засади запровадження в Україні єдиної кадастрово-реєстраційної системи.

 4. Запропоновано концептуальну модель кадастрово-реєстраційної діяльності в Україні, яка базується на структуризації земельно-кадастрових робіт і складається з трьох основних компонентів: формування об’єктів нерухомого майна; державного кадастрового обліку об’єктів нерухомого майна; державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень.

 5. Вдосконалено модель інтегрованої бази даних кадастрово-реєстраційної системи, яка дає можливість поєднати функції кадастрового обліку земельних ділянок і об'єктів нерухомості та функції реєстрації прав на них в рамках єдиної кадастрово-реєстраційної системи.

 6. Результати дисертаційної роботи, спрямовані на вирішення проблем законодавчого забезпечення кадастрово-реєстраційної діяльності, інституційних засад ведення системи державного земельного кадастру та реєстрації прав, організації та структури інформаційного забезпечення кадастрово-реєстраційної системи, будуть використані відповідними відомствами та установами при запровадженні в Україні кадастрово-реєстраційної системи.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Володін М.О., Лізунова А.П. Вимоги земельного менеджменту і кадастрова реформа // Інженерна геодезія. – К. : КНУБА, 1999. -№41. –С.24-30.

 2. Володін М.О., Лізунова А.П. Ринкові принципи і механістичні підходи у формуванні земельного законодавства // Інженерна геодезія. – К. : КНУБА, 2002. -№48. –С.58-64.

 3. Лізунова А.П. Виникнення та розвиток кадастрово-реєстраційних систем у Європі // Містобудування та територіальне планування. – К. : КНУБА, 2004. -№17. –С.143-147.

 4. Лізунова А.П. Головні аспекти створення кадастрово-реєстраційних систем // Містобудування та територіальне планування. – К. : КНУБА, 2005. -№21. –С.205-209.

 5. Лізунова А.П. Формування бази даних кадастрово-реєстраційної системи // Містобудування та територіальне планування. – К. : КНУБА, 2005. -№22. –С.161-165.

 6. Лихогруд М.Г., Лізунова А.П., Козіков А.В. Щодо формування об’єктів нерухомого майна // Землевпорядний вісник. – 2005. - №4. – С. 16-20.

 7. Лізунова А.П. Історичні аспекти виникнення кадастрово-реєстраційних систем // Тези доповідей 65-ї науково-практичної конференції Київського національного університету будівництва і архітектури (22-24 квітня 2004р.).-К.: КНУБА, 2004.- Ч.4.-С.92-93.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины