Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Кучер Олег Васильович. Методичні основи впровадження світової геодезичної системи WGS-84 для цілей цивільної авіації : дис... канд. техн. наук: 05.24.01 / Київський національний ун-т будівництва і архітектури. — К., 2006. — 156арк. : рис, табл. — Бібліогр.: арк. 144-152.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Кучер О.В. Методичні основи впровадження Світової геодезичної системи WGS-84 для цілей цивільної авіації. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.24.01 – геодезія, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, 2006.

Дисертаційна робота присвячена розробці та практичній реалізації методичних основ впровадження Світової геодезичної системи WGS-84 для аеронавігаційних цілей.

Розроблено методику опрацювання супутникових спостережень на довгих базах ( до 1500 км) з урахуванням впливів обертання Землі (рух полюса, зміни періоду обертання Землі), зміщення тектонічних плит, припливів твердої Землі, океанічних припливів. Методика базується на багатосесійній концепції опрацювання векторів-баз та забезпечує міліметрову точність їх обчислення.

Відпрацьовано методику уточнення висот геоїда на локальні території методом вилучення-відновлення з використанням загальноземної моделі гравітаційного поля EGM96 та локальної гравіметричної зйомки, яка фіксує локальні зміни висот геоїда. Досліджено методи інтерполяції висот геоїда та інших трансформант збурюючого потенціалу.

Результати наукових досліджень та розроблених методичних основ практично реалізовані при впровадженні Світової геодезичної системи WGS-84 на території Державного міжнародного аеропорту “Бориспіль”.

 1. На основі аналізу сучасного координатно-часового забезпечення встановлено, що існуюча Державна геодезична мережа в системі координат СК-42 не забезпечує необхідних вимог щодо визначення координат та висот геоїда аеронавігаційних об’єктів у системі WGS-84, для чого необхідно розвивати на території України систему постійно діючих станцій спостережень Глобальних навігаційних супутникових систем, яка дозволить постійно відтворювати Світову геодезичну систему WGS-84 та визначати її зміщення у просторі та часі.

 2. Встановлено, що для впровадження Світової геодезичної системи WGS-84 для цілей цивільної авіації необхідне створення в зоні аеропортів та на приаеродромних територіях системи геодезичного забезпечення, яка включає: опорну просторову геодезичну мережу, опорну нівелірну мережу та опорну гравіметричну мережу, які забезпечать доведення системи координат, висотної та гравіметричної системи безпосередньо до об’єктів аеронавігації.

 3. Шляхом дослідження програмних комплексів опрацювання супутникових геодезичних спостережень з довгими та наддовгими базами встановлено, що опрацювання таких спостережень необхідно виконувати на спеціальних програмних комплексах типу GAMIT, BERNESE, Gypsy-Oasis II за спеціальними методиками.

 4. Відпрацьовано методику уточнення висот геоїда на локальні території методом видалення-відновлення з використанням загальноземної моделі гравітаційного поля EGM96 та локальної гравіметричної зйомки, яка відтворює локальні зміни висот геоїда.

 5. Досліджено методи інтерполяції висот геоїда та інших трансформант збурюючого потенціалу і проведено дослідження методик високоточної інтерполяції трансформант гравітаційного поля на основі модифікованого сплайну Ерміта.

 6. Результати наукових досліджень та розроблених методичних основ слугували обґрунтуванням для впровадження Світової геодезичної системи WGS-84 на території ДМА “Бориспіль” та сертифікації його по ІІІ (найвищій) категорії вимог ІСАО.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Шевчук П.М., Кучер О.В. Новий нормативно-технічний документ Укргеодезкартографії // Вісн. геодез. та картогр. – 1998. – № 4 (11). – С. 6-9.

 2. Черемшинський М.Д., Кучер О.В. Впровадження Світової геодезичної системи координат WGS-84 на території України // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Л.: Ліга-Прес, 2000. – С. 10-12.

 3. Бондар А.Л., Заєць І.М., Кучер О.В. Стан та основні напрями розвитку Державної мережі України // Вісн. геодез. та картогр. – 2001. – № 3 (22). – С. 17-23.

 4. Ентин В.А., Гуськов С.И., Кучер О.В. К опыту создания планово-высотного обоснования среднемасштабных гравиметрических съемок на Украине с использованием спутниковой радионавигационной аппаратуры // Мінеральні ресурси України. – 2002. – № 1. – С. 26-28.

 5. Кучер О.В., Ренкевич О.В., Лепетюк Б.Д. Дослідження референцних систем координат для території України // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Л.: Ліга-Прес, 2002. – С. 15-28.

 6. Кучер О.В., Стопхай Ю.А. Архітектура і дослідження програмних засобів для обробки матеріалів супутникових радіонавігаційних спостережень з довгими та наддовгими базами // Вісн. геодез. та картограф. – 2002. – № 1 (24). – С. 12-16.

 7. Кучер О.В., Заєць І.М., Стопхай Ю.А., Ренкевич О.В. Перетворення координат із Державної геодезичної системи у Світову систему WGS-84 // Вісн. геодез. та картограф. – 2002. – № 3 (26). – С. 8-14.

 8. Кучер О.В., Ренкевич О.В., Лепетюк Б.Д. Науково-технічне забезпечення впровадження референцної системи координат для території України // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Л.: Ліга-Прес, 2003. – С. 23-31.

 9. Кучер О.В., Лепетюк Б.Д., Стопхай Ю.А., Заєць І.М., Савчук С.Г. Супутникові радіонавігаційні спостереження при реалізації геодезичної референцної системи координат України – УСК-2000 // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Л: Вид. НУ “Львівська політехніка”, 2005. – С. 26-32.

Праці у збірниках наукових доповідей симпозіумів та конференцій

 1. Бондар А.Л., Карпінський Ю.О., Кучер О.В. Стан та перспективи розвитку Державної геодезичної мережі України // Сучасні досягнення геодезії, геодинаміки та геодезичного виробництва. – Л., 1999. – С. 3-6.

 2. Кучер О.В., Абрикосов О.А., Марченко Д.А. Геодезическая основа Международного аэропорта Борисполь-2 в системе ITRF97//Геомоніторинг- 99. – Л., 1999. – С. 2-9.

 3. Кучер О.В. Стопхай Ю.А., Висотенко Р.О. Опрацювання спостережень фундаментальної GPS-мережі України, виконаних у 2000 та 2001 роках // VII Міжнар. наук.-техн. симпоз. “Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища – GPS I GIS-технології”. – Алушта, 2002. – C. 61-62.

 4. Kucher O. Stopkhay Y. European Permanent Network in Ukraine // EUFEF Publication № 10. – Frankfurt am Main, 2002. – С. 142-143.

 5. Кучер О.В., Третяк К.Р. Еластична модель параметрів переходу між системами координат ITRF-97 і СК-42 //VIII Міжнар. наук.-техн. симпоз. “Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища – GPS I GIS- технології”. – Алушта, 2003. – С. 47-51.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины