Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Іващук Богдан Миколайович. Метод визначення роздільної здатності інфрачервоних систем дистанційного зондування Землі в умовах льотних випробувань по пасивному тест - об'єкту : дис... канд. техн. наук: 05.07.12 / Харківський ун-т Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба. — Х., 2007. — 184арк. : іл. — Бібліогр.: арк. 141-152.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Іващук Б.М. Метод визначення роздільної здатності інфрачервоних систем дистанційного зондування Землі в умовах льотних випробувань по пасивному тест - об’єкту. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження. – Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Харків, 2007.

Дисертаційна робота присвячена питанням створення методу визначення роздільної здатності інфрачервоних систем дистанційного зондування Землі при льотних випробуваннях по пасивному тест - об’єкту та у обґрунтуванні тактико – технічних вимог до інфрачервоного вимірювального полігону. Запропонований метод дозволяє оцінити характеристики інфрачервоних систем повітряного базування за допомогою пасивних тест – об’єктів.

Структура методу являє собою п’ять етапів проведення випробувань. До його складу входять метод оцінки найвищого теплового контрасту пасивного інфрачервоного тест - об’єкту, метод розрахунку коефіцієнту прозорості атмосфери в інфрачервоному діапазоні.

Запропонований метод може бути використаний для: дистанційного екологічного моніторингу, захисту і вивчення природних середовищ, їхніх ресурсів, при плануванні польотів на виконання повітряного спостереження в ескадрилі “Блакитна Стежа”, а саме при перевірці ІЧ обладнання літака перед польотом спостереження над Україною з іншої держави, підготовки до сертифікації літака АН 74 ТК – 300 другого етапу ДВН та його обладнання.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Іващук Б.М., Чорний С.В. Дослідження пасивних інфрачервоних мір. – К.: НАН України. Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є Пухова. Збірник наукових праць. Випуск 25, 2004. – 56 – 61с.

2. Іващук Б.М. Аналіз піроелектричних приймачів та проблем їх використання на вимірювальних полігонах при випробуванні інфрачервоних систем повітряної розвідки. – Х.: Харківський університет Повітряних Сил. Збірник наукових праць. Збірник наукових праць. Випуск 1(1), 2005. – 2 – 7с.

3. Іващук Б.М., Фролов В.Я., Чорний С.В. Вимірювання контрасту температур інфрачервоних пасивних мір. – Х.: Національний аерокосмічний університет ім. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”, збірник наукових праць. Відкриті інформаційні і комп’ютерні інтегровані технології. Випуск 28. – 2005. – 96 – 101.

4. Іващук Б.М., Чорний С.В. Методика льотних випробувань інфрачервоних систем літаків спостереження // Перша науково-технічна конференція Харківського університету Повітряних Сил. – Х.: ХУ ПС, 2005. – С. 126.

5. Іващук Б.М., Чорний С.В., Михалко В.В. Методика випробувань інфрачервоних систем повітряної розвідки. – Х.: Харківський університет Повітряних Сил. Збірник наукових праць. Системи Обробки Інформації. Випуск 4(44), 2005. – 47 – 51с.

6. Іващук Б.М., Чорний С.В. Методика військових випробувань інфрачервоних систем повітряної розвідки // Друга наукова конференція Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. – Х.: ХУ ПС, 2006. – С. 95.

7. Іващук Б.М. Методика військових випробувань інфрачервоних систем повітряної розвідки // XV науково-технічна конференція “Наукові проблеми розробки, модернізації та застосування інформаційно-вимірювальних систем космічного і наземного базування” Житомирського військового інституту радіоелектроніки імені С.П. Корольова. – Ж.: ЖВІРЕ, 2006. – С. 143-144.

8. Іващук Б.М., Чорний С.В., Міхалко В.В. Математична модель пасивної інфрачервоної міри. – Х.: Харківський університет Повітряних Сил. Збірник наукових праць. Збірник наукових праць. Випуск 1(7), 2005. – 23 – 26.

9. Chornyi S., Ivashchuk B. Some questions in the IR sensor certification // Совещание международной рабочей группы по аппаратуре наблюдения IWGS (Informal Working Group of Sensors), ,– Відень, Австрія, – 2005. – P. 1-25.

10. Іващук Б. М., Чорний С. В., Жевтюк О. А. Метод визначення коефіцієнта пропускання атмосфери в інфрачервоному діапазоні. – Харків 2006. Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. Випуск 1(50). – с. 75 - 78.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины