Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Горпинюк Андрій Васильович. Підвищення стійкості та маневреності автопоїздів з самовстановлювальними колесами напівпричепа : Дис... канд. техн. наук: 05.22.02 / Національний транспортний ун-т. — К., 2006. — 155арк. : рис. — Бібліогр.: арк. 141-153.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламы



Аннотация к работе:

Горпинюк А. В. Підвищення стійкості та маневреності автопоїздів з самовстановлювальними колесами напівпричепа — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.02 — Автомобілі та трактори. — Національний транспортний університет, Київ, 2006.

Дисертація присвячена підвищенню стійкості та маневреності автопоїздів з напівпричепами із передніми керованими та задніми самовстановлювальними колесами за рахунок раціональної величини стабілізуючого моменту на самовстановлювальних колесах.

З метою визначення показників маневреності та стійкості руху автопоїздів з самовстановлювальними колесами напівпричепа складені системи диференційних рівнянь. Окремо, як самостійна транспортна ланка, був розглянутий візок напівпричепа з передньою керованою віссю та задніми самовстановлювальними колесами, встановлено вплив величини стабілізуючого моменту.

Використання самовстановлювальної коліс напівпричепа зменшує в 1,9 рази бічні сили на осях візка напівпричепа, поліпшує вписуваність автопоїзда в поворот і дозволяє зменшити радіус його повороту в середньому на 21%. Автопоїзд з самовстановлювальними колесами напівпричепа володіє надлишковою повороткістю і для нього існує критична швидкість прямолінійного руху, величина цієї швидкості становить 16,6 м/с.

В умовах експлуатації для підвищення стійкості та маневреності автопоїзда під час руху з великою швидкістю доцільним є збільшення стабілізуючого моменту на самовстановлювальних колесах напівпричепа і, навіть, їх блокування.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Статті в наукових фахових виданнях:

1. Горпинюк А.В. Вплив величини стабілізуючого моменту поворотної вісі на параметри руху візка напівпричепа // Проблемы механики горно-металлургического комплекса. Транспорт и механика. – Днепропетровск: Национальный горный университет, 2004. – Т. 5. - № 19. – С. 260–264.

2. Поляков В.М., Грищук О.К., Горпинюк А.В. До удосконалення приводу керування напівпричепа макету довгобазного автопоїзду// Вісник ТАУ, УТУ, 1998.– №2. – С. 129–132.

3. Поляков В.М., Грищук О.К., Горпинюк А.В. Теоретични передумови дослідження маневреності та керованості довгобазного автопоїзда з керованим напівпричепом// Системні методи керування, технологія та організація виробництва, ремонту і експлуатації автомобілів. – Київ: УТУ, ТАУ, 1999. – № 7. – С. 54– 57.

4. Поляков В.М., Горпинюк А.В. До питання підвищення стійкості та маневреності автопоїздів за рахунок застосування самовстановлювальних коліс // Системні методи керування, технологія та організація виробництва, ремонту і експлуатації автомобілів. – Київ: НТУ, ТАУ, 2000. – № 10. – С. 86– 88.

5. Поляков В.М., Горпинюк А.В. Математична модель руху напівпричепа із стабілізацією керованої осі// Системні методи керування, технологія та організація виробництва, ремонту і експлуатації автомобілів. – Київ: НТУ, ТАУ, 2002. – № 16. – С. 213– 217.

6. Поляков В.М., Горпинюк А.В. До питання модульного принципу комплектування спеціалізованих автопоїздів// Системні методи керування, технологія та організація виробництва, ремонту і експлуатації автомобілів. – Київ: НТУ, ТАУ, 2000. – № 4. – С. 173– 176.

7. Поляков В.М., Горпинюк А.В., Загороднов М.І., Тімков О.М. Експериментальний модульний автопоїзд для досліджень експлуатаційних властивостей багатоланкових автопоїздів // Управління безпекою та якістю транспортних засобів і перевезень: Зб. наукових праць. – Автошляховик України: Окремий випуск. –2003. – С. 96–99.

8. Поляков В.М., Горпинюк А.В., Тімков О.М. Методика та результати експериментального визначення бічних сил на колесах двовісного причіпа// Управління безпекою та якістю транспортних засобів і перевезень: Зб. наукових праць. – Автошляховик України: Окремий випуск. –2003. – С. 96–99.


Меню
Реклама



2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины