Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Сьомка Віктор Володимирович. Радіаційна стійкість галіту соленосних формацій Дніпровсько-Донецької западини : Дис... канд. геол. наук: 04.00.20 / НАН України; Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення. — К., 2005. — 121арк. : рис. — Бібліогр.: арк. 112-121.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Сьомка В.В. Радіаційна стійкість галіту соленосних формацій Дніпровсько-Донецькоїзападини. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.20 - мінералогія, кристалографія. - Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України, Київ, 2005.

Дисертація присвячена вивченню радіаційної структурної стійкості галіту соленосних формацій Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ). У роботі методом електронного парамагнітного резонансу (ЕПР) виконано експериментальне дослідження закономірностей накопичення та рекомбінації F-центрів в структурі галіту за великих доз у-опромінення (до 100 МГр). Визначено параметри їхнього накопичення (концентрацію, швидкість накопичення), термін стійкості структури галіту та зіставлено з такими для мінералів глин і породоутворювальних мінералів кристалічних порід Українського щита.

Вивчено вплив температури, дефектності структури та розміру частинок галіту (вперше) на накопичення в ньому F-центрів. Досліджено вплив у-опромінення на механічні властивості зразків (мікротвердість, пластичність, декрепітаційну активність, блочність).

Вперше застосовано метод ЕПР для визначення часу стабілізації (останній термін перекристалізації, вплив високих температур тощо) соленосних формацій

ДДЗ.

Результати роботи вказують шляхи до вирішення прикладної проблеми оцінки радіаційної стійкості галіту з метою вибору конкретних соленосних формацій для побудови в них сховищ радіоактивних відходів.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины