Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Снігур Галина Олександрівна. Епідеміологія вірусів зернових культур в агроценозах України : Дис... канд. біол. наук: 03.00.06 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 135арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 120-135.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Снігур Г.О. Епідеміологія вірусів зернових культур в агроценозах України. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.06 – вірусологія. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2006.

В дисертаційній роботі представлено результати обстеження посівів 14 областей України на наявність вірусів зернових культур. Встановлено, що найвищий відсоток ураження рослин вірусною інфекцією характерний для Харківської, Одеської, Київської, Чернігівської та Вінницької областей. Виявлено, що найбільш розповсюдженими вірусами злакових в Україні є вірус мозаїки бромусу, вірус жовтої карликовості ячменю та вірус смугастої мозаїки пшениці. Вперше на території України детектовано віруси, які передаються через грунт за допомогою гриба Polymyxa graminis, такі як: вірус веретеновидної смугастої мозаїки пшениці, вірус м‘якої мозаїки ячменю, грунтовий вірус мозаїки злакових та грунтовий вірус мозаїки пшениці.

Проведено дослідження біологічних властивостей вірусів зернових культур на рослинах-індикаторах. За допомогою методу електронної мікроскопії визначено морфологію вірусних часток деяких вірусів зернових. Виділено ізолят вірусу мозаїки бромусу та розроблено власну діагностичну тест-систему до нього.

Тестування насіння різних сортів та ліній зернових культур, а також диких злаків за допомогою імуноферментного аналізу на контамінацію вірусом штрихуватої мозаїки ячменю показало, що 10 сортів (11,8 %) з 85 досліджених містили антигени ВШМЯ. Розроблено діагностичну систему на основі ПЛР для тестування ВШМЯ в насінні.

Проведено скринінг селекційного матеріалу на чутливість до грунтового вірусу мозаїки злакових, з 107 досліджених виявивлено 6 несприйнятливих сортів пшениці (5,6 %), що можуть бути рекомендовані як перспективні для виведення стійких сортів.

 1. В результаті дослідження агроценозів 14 зерносіючих областей України протягом 2002-2005 рр. на наявність вірусних інфекцій злакових методами візуального обстеження, імуноферментним аналізом та електронною мікроскопією показано, що найбільший відсоток уражених рослин виявився в агроценозах Харківської, Одеської, Київської, Чернігівської та Вінницької областей (64%, 62%, 33%, 32% та 27 % відповідно).

 2. Показано, що найбільш розповсюдженими вірусами зернових культур в агроценозах України є вірус жовтої карликовості ячменю (Luteovirus), вірус смугастої мозаїки пшениці (Тritimovirus) та вірус мозаїки бромусу (Bromovirus).

 1. Вперше в агроценозах України виявлено 4 грунтові віруси злакових: вірус веретеновидної смугастої мозаїки пшениці, вірус м‘якої мозаїки ячменю (Bymovirus), грунтовий вірус мозаїки пшениці і грунтовий вірус мозаїки злакових (Furovirus), та спори спокою їх переносника - гриба Polymyxa graminis в кореневих волосках рослин.

 2. Виділено та очищено ізолят вірусу мозаїки бромусу, отримано поліклональну специфічну антисироватку та розроблено діагностичну тест-систему до цього вірусу.

 3. При тестуванні сортів та ліній зернових, які вирощуються в Україні, показано, що насіння більшості з них не містить антигени вірусу штрихуватої мозаїки ячменю (ВШМЯ), лише 10 (11,8 %) сортів, контаміновано цим вірусом.

 4. Вперше в Україні на основі полімеразної ланцюгової реакції шляхом підбору праймерів та умов постановки ПЛР розроблено діагностичну систему для вірусу штрихуватої мозаїки ячменю (Hordeivirus).

 5. Скринінг 107 сортів, ліній та диких видів злаків на чутливість до грунтового вірусу мозаїки злакових виявив 6 несприйнятливих сортів (5,6 %), які можуть бути рекомендовані як перспективні для створення нових стійких сортів до цього вірусу.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Снігур Г.О., Будзанівська І.Г., Поліщук В.П. Моніторинг вірусів злакових в агроценозах України.// Мікробіологічний журнал. – 2005. – Т. 67., № 5. – С.: 88-95. (Пошукачем визначено ідею роботи, проведено збір матеріалу та виконано експерементальну частину, крім того пошукачем підготовлено статтю до друку. Висновки зроблено колективно).

 2. Юхименко А.І., Будзанівська І.Г., Снігур Г.О., Гірко В.С., Бойко А.Л., Поліщук В.П. Деякі особливості ураження озимої пшениці вірусом жовтої карликовості ячменю.// Захист рослин. – 2003. - №5. – С.: 5-6. (Пошукачем проведені обробка одержаних результатів, виготовлення ілюстрацій. Відбір зразків здійснено колективно. Висновки зроблено при участі всіх авторів).

 3. Снігур Г.О., Будзанівська І.Г., Олійник С.В., Поліщук В.П. Моніторинг деяких вірусів злакових в агроценозах України.// Наукові записки. Національний університет Києво-Могилянська академія. – 2003. – Том 22. – С.: 385-388. (Пошукачем визначено ідею роботи та виконано експерементальну частину, крім того пошукачем підготовлено статтю до друку. Висновки зроблено колективно).

 4. Снігур Г.О., Будзанівська І.Г., Кастір У., Олійник С.В., Поліщук В.П. Ідентифікація грунтових вірусів на території України. – Зб. тез Х з‘їзду Товариства мікробіологів України. – 2004. - Одеса, Україна. - С.: 371.

 5. Снігур Г.О., Олійник С.В., Кастір У. Моніторинг грунтових вірусів злакових в Україні. - Зб. тез ІV Міжнародної конференції “Біоресурси і віруси”. – 2004. – Київ, Україна. – С.: 95.

 6. Снігур Г.О. Діагностика вірусів злакових на Україні. IV Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів “Біологічні дослідження молодих вчених на Україні”. – 24-25 квітня, 2004.- Київ, Україна. - С.: 46-47.

 7. G.O. Snigur, I.G. Budzanivska, F.P. Demyanenko, V.P. Polischuk. Spreading of cereal viruses in Ukraine. Abstracts of The 11th International Congress on Molecular Plant-Microbe Interactions. - July 18-26, 2003.- St.-Peterburg, Russia - Р.193.

 8. I. Budzanivska, G. Snigur, F. Demyanenko, V. Polischuk. Soil-borne cereal viruses in Ukraine. Abstracts of The 1st FEMS CONGRESS OF EUROPEAN MICROBIOLOGIST.-June29- July 3, 2003. - Ljubljana, Slovenia. - P.: 479-480.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины