Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Драницина Алевтина Сергіївна. Поліморфізм ДНК у популяціях пінгвінів Pygoscelis papua : дис... канд. біол. наук: 03.00.22 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 166арк. : іл. — Бібліогр.: арк. 139-164.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Драницина А.С. Поліморфізм ДНК у популяціях пінгвінів Pygoscelis papua. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.22 – молекулярна генетика. – Інститут молекулярної біології та генетики НАН України, Київ, 2007.

На основі RAPD-аналізу встановлено рівні поліморфізму між особинами пінгвінів дженту о. Пітерманн (від 23,5 до 42,0%) та о. Лівінгстон (від 52,9 до 57,1%). У роботі відображено відсутність значної генетичної диференціації між двома популяціями пінгвінів дженту за маркерами RAPD (Fst=0,069), незважаючи на суттєвий рівень генетичного поліморфізму, та підтверджено належність досліджуваних популяцій пінгвінів до одного підвиду (Pygoscelis papua ellsworthi).

Визначено стать особин пінгвінів дженту за допомогою ПЛР зі специфічними праймерами. Одержано індекси самка/самець (частка самок), які склали 0,336 для популяції о. Пітерманн та 0,398 для популяції о. Лівінгстон.

Мікросателітні локуси AM12 та RM6 при аналізі популяцій пінгвінів дженту виявились абсолютно мономорфними, із лише одним детектованим локусом за кожним із маркерів. При вивченні мікросателітного локусу RM3 було виявлено 2 алелі: 221 п.н. і новий алель 217 п.н., та підтверджено належність пінгвінів дженту різних островів до одного підвиду (Pygoscelis papua ellsworthi), Fst<0,04. Визначено максимальну (приблизно 9000 п.н.) та середню довжину теломер пінгвінів дженту: 5950±1537 п.н для дорослих особин та 8100±949,1 п.н для пташенят.

Проведено оцінку молекулярно-генетичного поліморфізму особин ослиного пінгвіна - дженту (Pygoscelis papua).

 1. На основі RAPD-аналізу виявлено рівні поліморфізму між особинами пінгвінів дженту о. Пітерманн та між особинами пінгвінів о. Лівінгстон. UPGMA-дендрограма та NJ-дерево, а також Wagner parsimony-аналіз згрупували пінгвінів дженту двох островів в один основний кластер із незначними винятками, що дає підстави для віднесення їх до одного підвиду (Pygoscelis papua ellsworthi).

 2. Встановлено стать особин пінгвінів дженту за допомогою ПЛР зі специфічними праймерами. Визначено індекси самка/самець ((частка самок) 0,336 для популяції о. Пітерманн та 0,398 для популяції о. Лівінгстон), які в подальшому можуть бути використаними для вивчення рівня генетичного та фенотипового різноманіття та оцінки структури генотипу даного виду.

 3. Аналіз популяцій пінгвінів дженту за мікросателітними локусами (RM3, AM12 та RM6) виявив незначні рівні поліморфізму в усіх обстежених особин пінгвінів дженту о. Пітерманн та о. Лівінгстон. Локуси AM12 та RM6 виявились абсолютно мономорфними, із лише одним детектованим локусом за кожним із маркерів. При вивченні мікросателітного локусу RM3 у пінгвінів дженту було виявлено 2 алелі: 221 п.н. і новий алель 217 п.н., та підтверджено належність особин пінгвінів дженту різних островів до одного підвиду (Pygoscelis papua ellsworthi), (Fst<0,04)).

 4. Визначено максимальну (приблизно 9000 п.н.) та середню довжину теломер пінгвінів дженту: приблизно 5950±1537 п.н. для дорослих особин та 8100±949,1 п.н. для пташенят.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Телегеев Г.Д., Савов А.С., Драницина А.С., Дыбков М.В., Безруков В.Ф. Определение пола пингвинов дженту методом ПЛР // Вісник проблем біології і медицини.- 2005.- №3.- С.44-47. (Особистий внесок: виділення ДНК, статистична обробка даних).

 2. Telegeev G D., Dranitsina A.S., Dybkov M.V., Savov A.S., Vachev B., Maliuta S.S., Bezrukov V F., Georgiev O. RAPD analysis of Gentoo penguins’ populations // Bulgarian Antarctic Research. Life Science.- 2006.- Vol.5, №4.- P.23-29. (Особистий внесок: RAPD-аналіз, статистична обробка даних).

 3. Telegeev G.D., Dranitsina A.S., Dybkov M.V., Melnikova-Khablo E.E., Savov A.S., Vachev B., Maliuta S.S., Bezrukov V.F., Georgiev O. Studying of telomeres lenth of Gentoo penguins at Antarctic peninsula // Bulgarian Antarctic Research. Life Science.- 2006.- Vol.5, №4.- P.31-35. (Особистий внесок: планування експерименту, капілярне перенесення за Саузерном зразків ДНК пінгвінів дженту).

 4. Dranitsina A.S., Telegeev G.D., Maliuta S.S., Bezrukov V.F. Genetic diversity in populations of Gentoo penguins (Pygoscelis papua) // Цитология и генетика.- 2006.- Т.40, №2.- P.57-62. (Особистий внесок: RAPD-аналіз, статистична обробка даних).

 5. Драницина А.С., Телегеев Г.Д., Чумаченко І.Н., Малюта С.С. Поліморфізм ДНК особин пінгвінів дженту (Pygoscelis papua) та пінгвінів Аделі (P. adeliae) за молекулярно-біологічними маркерами // Фактори експериментальної еволюції організмів. Зб.наук.пр. / За ред. М.В. Роїка - К.: Логос, 2006. - Т.3. - С.97-102. (Особистий внесок: капілярне перенесення за Саузерном зразків ДНК, RAPD-аналіз та гібридизації зонда на основі дигоксигеніну з ДНК пінгвінів дженту, статистична обробка даних).

 6. Драницина А.С., Телегеєв Г.Д., Дибков М.В. Молекулярні маркери ДНК: маркери RAPD і мінісателіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.- 2005.- №45-46.- С.80-84. (Особистий внесок: підбір та обробка літератури, написання статті).

 7. Драницина А.С., Телегеев Г.Д., Дибков М.В., Чумаченко І.Н., Безруков В.Ф. Молекулярно-біологічні маркери для аналізу генетичної мінливості популяцій пінгвінів дженту (Pygoscelis papua) Антарктичного півострова // Український Антарктичний Журнал. Матеріали III Міжнародної конференції “Наукові дослідження в Антарктиці”- 2006.- №4-5.- С.235-240. (Особистий внесок: планування експерименту, RAPD-аналіз, приготування зонда на основі дигоксигеніну, гібридизація дигоксигеніну з геномною ДНК пінгвінів, статистична обробка даних).

 8. Dybkov M.V., Telegeev G.D., Legeyda A.S., Bezrukov V.F. DNA markers for studying penguin's populations at Antarctic Peninsula // Second Ukrainian Antarctic Meeting “Antarctic Peninsula: key region for environment change study”. – Kyiv, 2004.- P.167. (Особистий внесок: проведення RAPD-аналізу).

 9. Savov A.S., Telegeev G.D., Bichev S.N., Trakiiska E.S., Dybkov M.V., Metcheva R., Vachev B., Legeyda A.S., Bezrukov V.F. Sex identification of Gentoo penguins using PCR with specific primers // Second Ukrainian Antarctic Meeting “Antarctic Peninsula: key region for environment change study”. – Kyiv, 2004.- P.166. (Особистий внесок: виділення ДНК, приготування матеріалів до публікаціі).

 10. Telegeev G.D., Legeyda A.S., Dybkov M.V., Savov A.S., Vachev B., Bezrukov V.F. Molecular -biological analysis of Gentoo penguins at Antarctic Peninsula // XXVII Symposium on Polar Biology. – Tokio (Japan), 2004.- P.66. (Особистий внесок: проведення RAPD-аналізу).

 11. Dranitsina A.S., Telegeev G.D., Dybkov M.V., Bezrukov V.F., Savov A.S., Vachev B. RAPD-analysis of Gentoo, Chinstrap and Adelie penguins from Antarctic Peninsula // II International INTAS workshop “Comparative population and monitoring research on gentoo penguins (Pygoscelis papua) in Antarctica” – Sofia (Bulgaria), 2005.- P.9. (Особистий внесок: RAPD-аналіз, статистична обробка даних).

 12. Dybkov M.V., Telegeev G.D., Dranitsina A.S., Bezrukov V.F., Savov A.S., Vachev B. The multilocus fingerprinting of Pygoscelis papua, Pygoscelis adeliae and Pygoscelis antarctica penguins // II International INTAS workshop “Comparative population and monitoring research on gentoo penguins (Pygoscelis papua) in Antarctica”. – Sofia (Bulgaria), 2005.- P.12. (Особистий внесок: виділення ДНК, капілярне перенесення за Саузерном зразків ДНК).

 13. Telegeev G.D., Dranitsina A.S., Dybkov M.V., Melnikova-Khablo E. Studying of telomeres length of Gentoo penguins from Antarctic Peninsula // II International INTAS workshop “Comparative population and monitoring research on gentoo penguins (Pygoscelis papua) in Antarctica”. – Sofia (Bulgaria), 2005.- P.13. (Особистий внесок: планування експерименту, капілярне перенесення за Саузерном зразків ДНК, приготування зонда на основі дигоксигеніну та його гібридизація геномною ДНК пінгвінів).

 14. Telegeev G.D., Legeyda A.S., Dybkov M.V., Savov A.S., Vachev B., Bezrukov V.F. DNA markers for studing Gentoo penguins at Antarctic Peninsula // 22nd International Polar Meeting. – Jena (Germany), 2005.- P.137-138. (Особистий внесок: RAPD-аналіз, статистична обробка даних, написання тез).

 15. Telegeev G.D., Dranitsina A.S., Dybkov M.V., Maliuta S.S., Bezrukov V.F. Genetic diversity in Gentoo penguins // XXVIII Symposium on Polar Biology. – Tokio (Japan), 2005.- P.54. (Особистий внесок: планування експерименту, RAPD-аналіз, приготування зонда на основі дигоксигеніну, статистична обробка даних).

 16. Dranitsina A.S., Telegeev G.D., Dybkov M.V., Chumachenko I.N., Bezrukov V.F. Molecular-biological markers for analysis of genetic diversity in Gentoo penguin populations // III Міжнародна конференція “Наукові дослідження в Антарктиці”. – Київ, 2006.- С.118-119. (Особистий внесок: планування експерименту, RAPD-аналіз, приготування зонда на основі дигоксигеніну, гібридизація дигоксигеніну з геномною ДНК пінгвінів, статистична обробка даних).

 17. Драницина А.С., Телегеев Г.Д., Безруков В.Ф., Малюта С.С. Полиморфизм ДНК в популяциях пингвинов дженту (Pygoscelis papua) // Международная научная конференция, посвященная 135-летию Института биологии южных морей “Проблемы биологической океанографии XXI века” – Севастополь (Україна), 2006.- С.120. (Особистий внесок: RAPD-аналіз та гібридизація зонда на основі дигоксигеніну з ДНК пінгвінів, статистична обробка всіх даних).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины