Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Дворщенко Олег Станіславович. Вплив нанокомпозитів саліцилальімінатів та фулеренів на стан імунної системи у інтактних тварин і пухлиноносіїв : Дис... канд. біол. наук: 03.00.09 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 136арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 106-136.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Дворщенко О.С. Вплив нанокомпозитів саліцилальімінатів та фулеренів на стан імунної системи у інтактних тварин і пухлиноносіїв. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.09 — імунологія. — Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2006.

Дисертація присвячена дослідженню впливу нанокомпозитів саліцилальімінатів та фулерену С60 на клітинну і гуморальну ланки імунної системи як у безпухлинних тварин, так і за умови розвитку солідної пухлини саркома 37, а також проблемі підвищення протипухлинної ефективності аутовакцини, виготовленої на основі продуктів синтезу B. subtilis B-7025, модифікованої за допомогою нанокомпозитів фулерену С60. Встановлено, що у безпухлинних тварин досліджені металокомплекси аеросилу викликають лейкоцитоз і стимулюють фагоцитарну активність нейтрофільних гранулоцитів. В системі in vitro нанокомпозити саліцилальіміну та фулерен-ковалентний викликають зменшення дзета-потенціалу тимоцитів та макрофагів, що свідчить про активацію клітин, але фулерен-сорбований збільшує показник дзета-потенціалу, що свідчить про диференціацію кортикальних тимоцитів в медулярні. Встановлено, що в активації перитонеальних макрофагів in vitro основну роль відіграє аеросил. Виявлено, що нанокомпозити аеросилу з металокомплексами та фулереном С60 підвищують виживаність піддослідних тварин та гальмують ріст пухлини саркома 37, стимулюють значне підвищення цитотоксичної активності лімфоцитів, підвищення рівня протипухлинних антитіл на фоні низького рівня середньомолекулярних циркулюючих імунних комплексів, викликають активацію перитонеальних макрофагів протягом усього періоду спостереження. Модифікація досліджуваної протипухлинної вакцини, виготовленої на основі продуктів метаболізму B. subtilis B-7025 за допомогою нанокомпозиту фулерену С60, значно підвищує її протипухлинні властивості за рахунок стимуляції специфічного імунітету та неспецифічних факторів захисту. При використанні фулерену-ковалентного для модифікації протипухлинної вакцини у 11% тварин відмічалась регресія пухлини саркома 37.

У дисертації здійснено наукове узагальнення і наведено нове вирішення наукового завдання щодо визначення впливу нанокомпозитів саліцилальімінатів та фулерену С60 на клітинну і гуморальну ланки імунної системи (як у безпухлинних тварин, так і за умови розвитку солідної пухлини саркома 37) та підвищення протипухлинної ефективності аутовакцини, виготовленої на основі продуктів синтезу B. subtilis B-7025, модифікованої за допомогою нанокомпозитів фулерену С60.

1. В системі in vitro нанокомпозити саліцилальіміну та фулерен-ковалентний викликають зменшення дзета-потенціалу тимоцитів та макрофагів, що свідчить про активацію клітин, але у випадку застосування фулерену-сорбованого відмічається збільшення дзета-потенціалу, що свідчить про диференціацію кортикальних тимоцитів в медулярні.

2. В активації перитонеальних макрофагів in vitro основну роль відіграє аеросил; досліджувані нанокомпозити аеросилу та фулерену не впливають на їх активнісь, але при застосуванні фулерену-сорбованого, а також CuСІА і MnСІА композитів спостерігається пригнічення активності макрофагів.

3. У безпухлинних тварин досліджені металокомплекси аеросилу викликають лейкоцитоз і стимулюють фагоцитарну активність нейтрофільних гранулоцитів, що робить саліцилальіміни перспективними модуляторами неспецифічного захисту для підвищення протипухлинної резистентності організму.

4. Нанокомпозити аеросилу з металокомплексами та фулереном С60 підвищують виживаність піддослідних тварин та гальмують ріст пухлини саркома 37, стимулюють значне підвищення цитотоксичної активності лімфоцитів, підвищення рівня протипухлинних антитіл на фоні низького рівня середньомолекулярних циркулюючих імунних комплексів, викликають активацію перитонеальних макрофагів протягом всьго періоду спостереження.

5. Модифікація досліджуваної протипухлинної вакцини, виготовленої на основі продуктів метаболізму B. subtilis B-7025 за допомогою відібраних нанокомпозитів, значно підвищує її протипухлинні властивості.

6. Модифікація аутовакцини за допомогою нанокомпозитів фулерену С60 підвищує показники специфічного імунітету та неспецифічних факторів захисту. При використанні фулерену-ковалентного для модифікації протипухлинної вакцини у 11% тварин спостерігається регрессія пухлини саркома 37.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Дворщенко О.С., Голуб А.А., Позур В.К. Біологічна дія основ Шифа // Гігієна населених місць. — 2002. — Вип. 39. — С. 304–309. (Дисертантом особисто проведено підбір та переклад оглядового матеріалу).

2. Дворщенко О.С., Яніш Ю.В., Голуб О.А., Позур В.К. Вплив нанокомпозитів фулерену С60 на поверхневий потенціал лімфоцитів та макрофагів щурів // Гігієна населених місць. — 2002. — Вип. 40. — С. 306–310. (Дисертантом особисто проведено отримання лімфоцитів та макрофагів, підрахунок клітин, їх інкубація, визначення поверхневого потенціалу лімфоцитів та макрофагів. Особисто проведено математичну обробку та аналіз отриманих результатів).

3. Дворщенко О.С., Діденко Г.В., Голуб О.А., Позур В.К., Прилуцький Ю.І. Вплив іммобілізованих на аеросилі саліцилальімінатів металів на функціональну активність перитонеальних макрофагів щурів // Вісник Київського Національного Університету. Біологія. — 2003. — Вип. 41. — С. 147–148. (Дисертант особисто отримував лімфоцити та макрофаги, проводив підрахунок клітин, їх інкубацію, визначав поверхневий потенціал лімфоцитів та макрофагів. Особисто проводив математичну обробку та аналіз отриманих результатів).

4. Диденко Г.В., Дворщенко О.С., Лисовенко Г.С., Коваленко Н.Г., Потебня Г.П., Кикоть В.В., Позур В.К., Голуб А.А. Модификация противоопухолевой аутовакцины на основе продуктов метаболизма B. subtilis B-7025 при помощи сорбентов и аутомакрофагов // Эксперим. Онкология. — 2003. — № 2. — С. 116–118. (Дисертантом особисто проведено перещеплення тваринам пухлини, вакцинацію тварин, отримання лімфоцитів та макрофагів, підрахунок клітин, їх інкубація, визначення ЦАЛ, ЦИК і визначення рівня протипухлинних антитіл в ІФА-тесті, постановка НСТ-тесту. Особисто проведено математичну обробку та аналіз отриманих результатів).

5. Дворщенко О.С., Яніш Ю.В., Голуб О.А., Позур В.К. Вплив іммобілізованих на аеросилі саліцилальімінатів металів на поверхневий потенціал лімфоцитів та макрофагів щурів // Гігієна населених місць. — 2004. — Вип. 44. — С. 627–631. (Особисто проведено отримання лімфоцитів та макрофагів, підрахунок клітин, їх інкубація, визначення поверхневого потенціалу лімфоцитів та макрофагів. Особисто проведено математичну обробку та аналіз отриманих результатів).

6. Діденко Г.В., Дворщенко О.С. Модифікація протипухлинної аутовакцини, виготовленої на основі продуктів метаболізму B. subtilis B-7025 за допомогою імуносорбентів // V конференція молодих онкологів України “Сучасні аспекти експериментальної та клінічної онкології”. – Київ, 2002. — С. 4.

7. Дворщенко О.С., Діденко Г.В., Перепнихатка Н.П. Протипухлинна активність нанокомпозитів аеросилу // VII международная конференция молодых онкологов “Современные проблемы экспериментальной и клинической онкологии”. – Киев, 2006. – С. 27.

8. Токарь А.В., Дворщенко О.С., Диденко Г.В. Противоопухолевая активность аутовакцины, на основе гликопротеида В. subtilis B-7025, после модификации нанокомпозитами аэросила // Международная научная конференция “Студент и научно-технический прогресс”. — Новосибирск, 2006. – С. 56.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины