Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

722. Романюк Леонід Антонович. Розробка методик розрахунку плоских примежевих шарів на основі удосконаленої однопараметричної моделі: дис... канд. техн. наук: 05.07.01 / Національний авіаційний ун-т. - К., 2004.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Романюк Л.А. Розробка методик розрахунку плоских примежевих шарів на основі удосконаленої однопараметричної моделі. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.07.01 - Аеродинаміка та газодинаміка літальних апаратів. - Національний авіаційний університет, Київ, 2004.

Дисертаційна робота присвячена побудові методики розрахунку турбулентних плоских примежевих шарів. Удосконалено однопараметричну єдину модель коефіцієнта турбулентної в’язкості. Запропоновано наближено-аналітичні розв’язки для кінетичної енергії турбулентності, які використано для задання початкових умов. Проведено чисельне моделювання турбулентних пристінних течій. Виконано порівняння розрахунків параметрів з канонічними експериментами Стенфордської конференції. Уточнено модельні коефіцієнти для рівноважних і нерівноважних турбулентних плоских примежевих шарів. Виконане порівняння та аналіз отриманих розрахунків з канонічними експериментами Стенфордської конференції в широкому діапазоні зміни градієнтів тиску та чисел Рейнольдса для рівноважних і нерівноважних течій із розрахунками інших авторів дозволяє стверджувати, що запропоновані методики не тільки не поступаються кращим з відомих, а при значних градієнтах тиску дають кращу збіжність розрахунку та експеримента. Таким чином, в роботі поставлена та вирішена проблема побудови ефективних методик розрахунків турбулентних плоских примежевих шарів на основі єдиної однопараметричної моделі коефіцієнта турбулентної в’язкості.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины