Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

517. Ляховський Юрій Володимирович. Метод розрахунку нелінійних розподілених аеродинамічних характеристик літака з гвинтовими рушіями: дис... канд. техн. наук: 05.07.01 / Національний аерокосмічний ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". - Х., 2004.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Ляховський Ю.В. Метод розрахунку нелінійних розподілених аеродинамічних характеристик літака з гвинтовими рушіями. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.07.01 – аеродинаміка і газодинаміка літальних апаратів. – Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського, «ХАІ», Харків, 2004.

Дисертація присвячена питанням розробки чисельного методу розрахунку нелінійних розподілених аеродинамічних характеристик літака з гвинтовими рушіями. При моделювання сумісного обтікання тілесного фюзеляжу та тонких несучих поверхонь потоком ідеальної рідини використовувався блоково-ітераційний метод розрахунку. Лопаті повітряного гвинта, крило, вертикальне і горизонтальне оперення моделювалися тонкими базовими поверхнями, і для розрахунку їхнього обтікання використовувався метод дискретних вихорів. Для розрахунку обтікання тілесного фюзеляжу був розроблений чисельний метод на основі алгоритму проекційного методу Бубнова-Гальоркіна, що дозволив враховувати граничну умову непротікання по всій поверхні малого елемента.

У результаті виконання роботи була розв’язана задача аналізу впливу кінематичних параметрів польоту, роботи гвинтів та відхилення закрилків на розподілені аеродинамічні характеристики та аеродинамічні поправки до результатів вимірювань ПСТ літака з гвинтовими рушіями. Розроблений чисельний метод дозволяє проводити широкі параметричні дослідження щодо визначення раціонального місця розташування ПСТ на корпусі дозвукового літака і скоротити обсяги трубного чи льотного експерименту при створенні нових чи модернізації існуючих зразків АТ.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Калкаманов С.А., Ляховский Ю.В. К точности определения аэродинамических поправок к показаниям аэрометрических приборов воздушных судов // Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов: Темат. сб. науч. трудов. - Харьков: ГАКУ “ХАИ”, 1998. - Вып. 13. - С. 79-81.

  Калкаманов С.А., Ляховский Ю.В., Шабрат И.И. Численное моделирование аэродинамических погрешностей бортовых систем измерения воздушных параметров самолетов в дозвуковом диапазоне скоростей // Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов: Сб. науч. трудов. – Харьков: ХАКУ “ХАИ”, 2001. - Вып. 27(4). - С. 85-88.

  Ляховский Ю.В. Методика расчета параметров течения несжимаемого газа при обтекании пространственных аэродинамических конфигураций на основе проекционных методов // Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов: Сб. науч. трудов. -Харьков: НАКУ “ХАИ”, 2002. – Вып. 28(1). - С. 47 – 53.

  Калкаманов С.А., Ляховский Ю.В. К вычислению среднеинтегрального значения скорости от вихревого отрезка // Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов: Сб. науч. трудов. Вып. 32(1). – Харьков: НАКУ “ХАИ”, 2003. - С. 45-47.

  Калкаманов С.А., Ляховський Ю.В. Чисельне моделювання розподілу тиску по поверхні тілесного фюзеляжу дозвукового літака // Зб. наук. праць. – Харків: ХІ ВПС, 2002. – Вип. 1(8).- С. 22-25.

  Калкаманов С.А., Ляховский Ю.В. Выбор местоположения приемников статического давления на корпусе фюзеляжа самолета с винтовыми движителями с помощью численного моделирования // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии: Сб. науч. трудов. - Харьков: НАКУ “ХАИ”, 2003. - Вып. 21 - С. 72-75.

  Ляховський Ю.В., Калкаманов С.А. Комп'ютерне моделювання обтікання тілесних конфігурацій потоком ідеальної рідини // Матеріали 4-ї конференції 24-26 жовтня 2000 р. “Застосування персональних комп’ютерів у наукових дослідженнях та навчальному процесі”. -Харків: ХНУ, 2000. - С. 41.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины