Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Хамід Аллах Мохаммед. Наближена нелінійна теорія релятивістських та нерелятивістських автофазних приладів надвисоких частот: дисертація канд. техн. наук: 05.27.02 / Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін- т". - К., 2003.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Хамід Аллах Мохаммед. Наближена нелінійна теорія релятивістських та нерелятивістських автофазних приладів надвисоких частот. –Рукопис.

Дисертація на отримання ученого ступеня кандидата технічних наук за фахом 05.27.02 вакуумна, плазменна і квантова електроніка. Національний технічний університет України “КПІ”, Київ 2003.

Дисертація присвячена створенню наближеної нелінійної теорії та інженерних методів розрахунку автофазних приладів НВЧ – нового класу електронно-вакуумних потужних нерелятивістських і релятивістських приладів НВЧ, в основу роботи яких покладене явище повного захоплення електронів полем електромагнітної хвилі.

За допомогою аналізу фізичних процесів виділені основні риси взаємодії в автофазних лампах хвилі, що біжить, з азимутально-несиметричним полем (АЛБХ-Н) і в автофазних лазерах на вільних електронах (АЛВЕ). Збереження тільки цих рис у математичному описі цієї взаємодії дозволило різко спростити вихідні рівняння руху і ВЧ – поля. Спрощені рівняння розв’язувалися з використанням різних варіантів методу усереднення. Отримані прості аналітичні рішення які лягли в основу наближених нелінійних теорій АЛБХ-Н і АЛВЕ. На основі цих теорій були розвинуті інженерні методики розрахунку основних параметрів цих приладів. Проведено зіставлення результатів по наближених теоріях із точними даними, що підтвердило досить високу точність наближених розрахунків. Висока точність розрахунків по наближеній теорії дозволила на її основі запропонувати новий режим роботи АЛБХ-Н, значно більш ефективний, ніж відомий класичний режим роботи (довжина приладу в новому режимі зменшена 1,5-2 рази в порівнянні з його довжиною в класичному режимі при незмінному рівні ККД приладу).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины