Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Анненков Андрій Олександрович. Комплексний підхід до досліджень деформацій висотних опор ЛЕП в умовах випробувань і експлуатації: дисертація канд. техн. наук: 05.24.01 / Київський національний ун-т будівництва і архітектури. - К., 2003.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Анненков А.О. Комплексний підхід до досліджень деформацій висотних опор ЛЕП в умовах випробувань і експлуатації. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.24.01.–Геодезія. – Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, 2003.

Дисертація присвячена комплексному підходу до дослідження деформацій висотних споруджень в умовах випробувань і експлуатації з урахуванням впливу зовнішніх факторів, що дозволяє оперативно, з необхідною точністю одержувати об'єктивну інформацію як у процесі випробувань, так і при діагностиці висотних опор ЛЄП, в умовах експлуатації.

Враховуючи, що дотепер була відсутня методика високоточних геодезичних вимірів при випробуваннях висотних опор ЛЕП, у роботі виконано теоретичне обґрунтування точності геодезичних робіт при створенні планово-висотної мережі Донбаського випробувального полігону. Розроблено методику геодезичних вимірів деформацій опор ЛЕП при випробуваннях і експлуатації.

З метою автоматизації процесів виміру деформацій при випробуваннях, розроблено автоматизовані пристрої.

Використовуючи комплексний підхід до дослідження деформацій опор ЛЕП при максимальному впливі зовнішніх факторів (температура, вітер, ожеледь, вигини та опади силової підлоги, зрушення в болтових з'єднаннях та ін.) розроблено методи прогнозування деформацій, що виникають при випробуваннях та експлуатації опор.

На основі експериментальних даних і отриманих математичних моделей вперше встановлено, що при комплексному впливі зовнішніх факторів на висотну опору ЛЕП, складова частина загальної деформації опори складає від вітрового навантаження – 30-50%, від зазорів у болтових з'єднаннях – 20-30%, від сонячної радіації і нерівномірного осідання – до 20%.

Приведені комплексні дослідження точності визначення деформацій різними способами в однакових умовах підтвердили правомірність розробленої методики виміру деформацій опор ЛЕП у процесі випробувань, дозволили підвищити точність і оперативність геодезичних вимірів на 15-20%.

 1. Розроблена і досліджена оптимальна методика проведення оперативних геодезичних вимірів при випробувані баштових споруд різної висоти і конструкції, що дозволила визначати об’єктивні деформації конструкцій у залежності від фактично прикладених навантажень.

 2. Розроблена методика комплексного обліку зовнішніх факторів (температурні і вітрові навантаження, болтові з'єднання, нерівномірні осідання і т.п.), що впливають на точність визначення деформацій у процесі випробувань висотних споруд.

 3. Експериментальними дослідженнями встановлено, що точність прогнозування деформацій баштових споруд залежить від похибок визначення діючих зовнішніх факторів. Встановлено, що основна частина максимальної величини загального зсуву (деформації) верха опори ЛЕП складає від вітрового навантаження 30-50%, від зсувів у болтових з'єднаннях – 20-30%, від сонячної радіації і нерівномірного осідання – до 20%.

 4. Теоретично обґрунтована необхідна точність геодезичних вимірів при випробуваннях баштових споруд.

 5. Розроблено і теоретично обґрунтовано точність створення геодезичної мережі Донбаського випробувального полігону у вигляді геометричної побудови правильної форми.

 6. Розроблено і досліджено автоматичні пристрої нового типу для визначення зсувів і деформацій баштових споруд.

 7. Розроблена методика оперативних геодезичних вимірів деформацій при випробуваннях опор ЛЕП дозволяє підвищити продуктивність проведення випробувань на 15-20% у порівнянні з технологією, прийнятою в початковий період створення випробувального полігону.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Анненков А.А. Разработка методики исследования деформаций силового пола Донбасского испытательного полигона// Инженерная геодезия.– К.: КНУБА.–2002.– Вып.46.– С.3-7.

 2. Анненков А.А. Исследование влияния болтовых соединений на деформации опор ЛЭП в процессе испытаний// Инженерная геодезия.– К.: КНУБА.– 2001.– Вип.45.– С.3-6.

 3. Анненков А.А., Бобровский В.А., Трапезников Д.В. Исследование точности метода наклонного проектирования при испытании высотных сооружений башенного типа// Вісник ДонДАБА.–2002.– №2002-3(34).– Том 2.– С. 29-29.

 4. Анненков А.А., Трапезников Д.В., Абакумов И.И., Бобровский В.А., Чирва А.С. Исследование влияния ветровой нагрузки на деформации опор ЛЭП в процессе эксплуатации// Вісник ДонДАБА.– 2001.– №2001-3(28).– Том 1.– С. 73-75.

 5. Лобов М.И., Соловей П.И., Анненков А.А., Переварюха А.Н. Исследование деформаций высотных сооружений башенного типа под воздействием внешних факторов// Вісник ДонДАБА.–2001.– №2001-5(30).– С. 42-48.

 6. Колесников А.В., Рябцев В.В., Соловей П.И., Переварюха А.Н., Анненков А.А. Исследование влияния различных факторов на точность определения деформаций опор ЛЭП в естественных условиях испытательного полигона ДонГАСА// Вісник ДонДАБА.– Вып. 99–4(18).– 1999.– С. 58-58.

 7. Лобов М.И., Анненков А.А. Применение математического моделирования при исследовании деформаций высотных сооружений// Вісник ДонДАБА.– 2001.– №2000-1(21).– С. 134-137.

 8. Лобов М.И., Соловей П.И., Анненков А.А., Волощук О.В., Морозова Т.В. Исследование точности измерения деформаций опор линий электропередач в процессе испытаний// Инженерная геодезия.– К.: КНУБА.– 1999.– Вып.41.– С. 110-113.

 9. Лобов М.И., Соловей П.И., Переварюха А.Н., Анненков А.А. Разработка геодезического обоснования Донбасского испытательного полигона электросетевых конструкций. //Сб. Современные проблемы строительства/ ПромстройНИИпроект.– Донецк.– 1997.– С. 209-211.

 10. Лобов М.И., Анненков А.А. Создание геодезического обоснования для Донбасского испытательного полигона высотных сооружений башенного типа// Инженерная геодезия. – К.: КНУБА.– 2002.– Вып.47.– С. 76-82.

 11. Соловей П.И., Анненков А.А. Из опыта наблюдений за деформациями объектов в условиях подработки.// Инженерная геодезия.– К.: КНУБА.– 2000.–Вып.42.– С.190-194.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины