Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

41. Шевченко Сергій Вікторович. Гемолого-економічна оцінка, вимоги і критерії якості декоративних джеспілітів Горишньоплавнинського родовища залізних руд Українського щита: дис... канд. геол. наук: 04.00.19 / НАН України ; Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій; Інститут геохімії навколишнього середовища. - К., 2004. , табл.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Шевченко С.В. Гемолого-економічна оцінка, вимоги і критерії якості декоративних джеспілітів Горишньоплавнинського родовища залізних руд Українського щита. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата геологічних наук за фахом 04.00.19 – Економічна геологія. Інститут геохімії навколишнього середовища НАН і МНС України. Київ, 2004.

Дисертація присвячена питанням гемологічної оцінки декоративних джеспілітів з метою підвищення економічної ефективності комплексного і раціонального використання мінеральних ресурсів на діючих гірничорудних підприємствах з видобутку залізистих кварцитів на прикладі Горишньоплавнинського залізорудного родовища.

У пачках першої PR1sx2 підсвіти залізистих кварцитів Горишньоплавнинського залізорудного родовища обґрунтовано виділення декоративних різновидів джеспілітів, що мають гемологічну цінність. Розроблено критерії оцінки якості декоративних джеспілітів: розміри і форма зразків; тріщинуватість; різновид текстури, контрастність малюнка, колір і потужність текстурних елементів, що визначають сортність сировини й асортимент продукції. Виявлено закономірний взаємозв'язок між гемологічними характеристиками і вартістю джеспіліту. Запропоновано модель використання декоративних джеспілітів у рамках концепції розвитку каменесамоцвітного ринку України.

Виконана дисертаційна робота є завершеним науковим дослідженням. Проблема підвищення економічної ефективності комплексного використання мінеральних ресурсів на діючих гірничорудних підприємствах з видобутку залізистих кварцитів на прикладі Горишньоплавнинського залізорудного родовища одержала нове рішення: використовувати декоративні різновиди джеспілітів для виготовлення і реалізації декоративно-художніх виробів. Основні результати роботи:

 1. Уперше джеспілітам Горишньоплавнинського залізорудного родовища дана гемологічна оцінка, що дозволила інтерпретувати гематит-магнетитові джеспіліти з червоноколірними текстурними елементами як важливий економічний об'єкт і цінну каменесамоцвітну сировину, а також виділити їх декоративні різновиди.

Створення зразків мистецтва та здійснення комерційної діяльності спираються на використання смугастих джеспілітів з чергуванням паралельних сірих і червоних смуг, плойчасто-смугастих з неповторним хвилеподібним рисунком, брекчієподібних з уламками мінералів і гірських порід різних відтінків червоного кольору, контактів джеспіліту та інших порід з пейзажним малюнком. Виготовлення декоративно-художніх та ювелірних виробів із декоративних джеспілітів значно підвищують економічну ефективність комплексного використання мінеральних ресурсів, зокрема на Горишньоплавнинському залізорудному родовищі, та створюють додатковий соціально-економічний ефект.

 1. Закономірний взаємозв'язок між гемологічними характеристиками і вартістю декоративних джеспілітів полягає в тім, що наближення форми зразка до ізометричної, підвищення яскравості і розмаїтості гами кольорів, збільшення величини червоноколірних текстурних елементів, збільшення контрастності текстурного малюнка, зниження кількості дефектів викликають пропорційний ріст цінності самоцвіту в грошовому вираженні.

Виявлений закономірний взаємозв'язок між гемологічними характеристиками і вартістю джеспіліту підтверджує, що декоративні, технологічні властивості, геометрія зразка дозволяють прогнозувати його вартість за допомогою дизайну каменю: прогнозна вартість зразків смугастого різновиду найкращої якості складає від 100 грн/кг; прогнозна вартість зразків смугастого, брекчієподібного, плойчасто-смугастого різновидів і на контакті з іншими породами – від 15 грн/кг (без урахування витрат на додаткові геологорозвідувальні роботи).

 1. Запропонована модель використання декоративних джеспілітів для розвитку вітчизняного каменесамоцвітного ринку є підставою для проведення подальших гемологічних досліджень щодо виявлення декоративних різновидів і колекційних каменів на інших залізорудних родовищах України, розробки бізнес-планів і здійснення комерційної діяльності на ділянках надр, де можливий їх попутний видобуток.

Модель включає основні моменти регулювання вітчизняного законодавства в цій сфері, напрямку подальших наукових досліджень, приклади геологічних програм і комерційних проектів, зв'язаних з використанням декоративних джеспілітів України, а також значного переліку колекційних каменів, що зустрічаються поряд із джеспілітами. Це дозволить створити товарну продукцію не тільки у вигляді каменесамоцвітної сировини і виробів, але також у вигляді ілюстрованих видань, тематичних виставок, окремих архітектурних комплексів, що складе значний внесок у збільшення національного надбання України.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Некоторые положительные особенности драгоценных камней в банковской деятельности Украины / П.Н. Баранов, Ю.Т. Хоменко, С.В. Шевченко, Р.Б. Камков // Зб. наук. пр. НГА України. – 1999. – № 6. – С. 79-82.

  О декоративно-художественной стоимости драгоценных и полудрагоценных камней / П.Н. Баранов, Ю.Т. Хоменко, С.В. Шевченко, Р.Б. Камков // Науковий вісник НГА України. – 2000. – № 1. – С. 39-40.

  Особливості художнього проектування виробів із природного каміння / П.Н. Баранов, І.М. Буряк, Ю.Т. Хоменко, С.В. Шевченко // Коштовне та декоративне каміння. – 2001. – № 3. – С 23-27.

  Баранов П.Н., Шевченко С.В., Гончаренко В.А. Правовой режим драгоценных камней и ювелирных изделий в Украине // Науковий вісник НГУ. – 2003. – № 1. – С. 36-37.

  Шевченко С.В. Геммолого-экономическая оценка, требования и критерии качества декоративных джеспилитов Украинского щита (на примере Горишнеплавнинского месторождения железных руд) // Науковий вісник НГУ. – 2003. – № 5. – С. 30-31.

  Шевченко С.В., Баранов П.Н. Декоративно-художественная стоимость некоторых разновидностей джеспилитов // Материалы IV Междунар. симп. по истории минералогии и минералогических музеев, геммологии, кристаллохимии и кристаллогенезису. – Санкт-Петербург. – 2002. – С. 350-351.

  Шевченко С.В. Стоимость и дизайн самоцветов на примере декоративных разновидностей джеспилитов // Материалы конференции „Изобразительное искусство, дизайн и культуроведение в XXI веке: тенденции и перспективы развития». – Днепропетровск. – 2002. – С. 22.

  Шевченко С.В. Критерии оценки качества декоративных разновидностей джеспилитов / Материалы VI Междунар. конференции «Новые идеи в науках о Земле». – М. – 2003. – С. 127.

  Баранов П.Н., Гончаренко В.А., Шевченко С.В. Правовые особенности рынка самоцветов Украины / Материалы VI Международной конференции «Новые идеи в науках о Земле». – М. – 2003. – С. 78.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины