Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

39. Шайнога Ігор Володимирович. Молюски і стратиграфія середньоюрських відкладів Зовнішьої (Більче- Волицької) зони Передкарпатського прогину: дис... канд. геол. наук: 04.00.09 / НАН України; Інститут геологічних наук. - К., 2004.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Шайнога І.В. Молюски і стратиграфія середньоюрських відкладів Зовнішньої (Більче-Волицької) зони Передкарпатського прогину. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.09 – палеонтологія і стратиграфія. – Інститут геологічних наук НАН України, Київ, 2004.

Дисертація присвячена вивченню двостулкових молюсків з середньоюрських відкладів Зовнішньої (Більче-Волицької) зони Передкарпатського прогину. Вперше монографічно описано 31 вид, що належить до 16 родин 4 рядів. За результатами вивчення двостулкових молюсків вдалося виділити комплекс малакофауни, який можна використовувати для обґрунтування чіткості стратиграфічного размежування і кореляції. Виконано стратиграфічне розчленування середньоюрської товщі Зовнішньої зони Передкарпатського прогину, в якій виділено три допоміжні літостратиграфічні підрозділи (товщі) та один біостратиграфічний шар з Phaladomya solitaria та Astatre cf. orbicularis. Перша товща – верхня, виділена в межах яворівської світи, потужністю 40–80 м, складена грубим чергування пісковиків, алевролітів і аргілітів, з таксонами, діапазон поширення яких байос – келовей; друга виділена у більшій (верхній) частині коханівської світи, потужністю до 200 м, складена тонким ритмічним чергуванням пісковиків, алевролітів і аргілітів з численими двостулковими молюсками, та двома керівними таксонами для батського ярусу; третя виділена в нижній частині коханівської світи, потужністю до 80 м, складена грубим чергуванням пачок пісковиків, аргілітів і алевролітів з комплексом молюсків різного таксономічного складу, серед яких наявні також два керівні таксони для байоського ярусу, виділено біостратиграфічний підрозділ – шари з Phaladomya solitaria та Astatre cf. orbicularis.

Крім того, з’ясовано, що осадонакопичення келовейської товщі відбувалося в прибережних ділянках морського басейну в зоні з активною гідродинамікою; батської – у більше глибоководних прибережних ділянках моря з ослабленою гідродинамікою; байоської – у прибережних ділянках моря з активною гідродинамікою.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Шайнога І.В. Біостратиграфічна характеристика середньоюрсь-ких відкладів у свердловині Романівська–1 (Передкарпатський прогин) за молюсками // Палеонтол. зб. – 2001. – Вип. 33. – С. 120–123.

2. Гоцанюк Г. І., Лещух Р.Й., Шайнога І.В. Нові дані до геологічної історії Українських Карпат і суміжних територій в юрський період // Вісн. Львів. ун–ту. Сер. геол. – 2001. – Вип. 15. – С. 32 – 40 .

3. Лещух Р.Й., Шайнога І. В. Двостулкові молюски середньоюрських відкладів Зовнішньої зони Передкарпатського прогину // Геол. журн. – К. – 2002. – Вип. 2. – С. 107 –110.

4. Шайнога І.В., Лещух Р.Й. Нові знахідки двостулкових молюсків у юрських відкладах Передкарпатського прогину // Палеонтол. зб. – 2002. – Вип. 34. – С. 47–54.

5. Лещух Р.Й., Шайнога I.В. Розчленування середньоюрських відкладів Передкарпатської нафтогазоносної провінції за молюсками // Теоретичні та практичні аспекти сучасної біостратиграфії фанерозою України. – К., 2003. – С. 123–124.

6. Лещух Р.Й., Шайнога І.В. Палеогеографія Передкарпаття в юрському періоді // Геоморфологія в Україні: новітні напрямки і завдання. – К., 1999. – С. 180–182.

7. Лещух Р.Й., Шайнога І.В. До палеонтологічної характеристики юрських відкладів Передкарпатського прогину // Актуальні проблеми біостратиграфії фанерозою України. – К., 1999. – С. 25–26.

8. Шайнога І.В. Палеоекологічні особливості і умови седиментації юрських відкладів зовнішньої зони Передкарпатського прогину // Біостратиграфічні та палеоекологічні аспекти подійної стратиграфії. – К., 2000. – С. 29–30.

9. Шайнога І.В. Палеонтологічне обґрунтування стратиграфії середньоюрських відкладів Зовнішньої зони Передкарпатського прогину // Геологічна наука та освіта в Україні на межі тисячоліть: стан, проблеми, перспективи. – Львів, 2000. – С. 61–62.

10. Гоцанюк Г.І., Лещух Р.Й., Шайнога І.В. Палеогеографічні особливості нагромадження верхньоюрських відкладів Українських Карпат і прилеглих прогинів // Сучасні проблеми літології. – Львів, 2000. – С. 22–23.

11. Shainoga I. Physical–geographic peculiarities of the Jurassic oil–and gas–bearing deposits sedimenation in External zone of the Precarpathian Foredeep // Проблемы геологии и освоения недр. Материалы V–го междунар. науч. симпозиума им. акад. М.А. Усова. – Томск, 2001. – С. 37–38.

12. Шайнога І.В. Палеонтологічне обгрунтування юрського розрізу південно-західного краю Східно–Європейської платформи і Зовнішньої зони Передкарпатя // Палеонтологічне обгрунтування стратонів фанерозою України – К., 2001. – С. 26–27.

13. Shainoga I., Leshchukh R., Hotsanyuk H. The Ukrainian Carpathians autochton – a new oil and gas exploration object // Nowe metody i technologie naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie. – Krakow, 2001 – Р. 41–45.

14. Шайнога І.В., Лесько Н.О. Стратиграфічне поширення молюсків в середньоюрському розрізі Зовнішньої зони Передкарпаття // Наука про Землю–2001. – Львів, 2001. – С. 51–52.

15. Шайнога І.В. Про вік яворівської світи Зовнішньої зони Передкарпатського прогину // Еволюція органічного світу як підґрунтя для вирішення проблем стратиграфії. – К., 2002. – С. 39–41.

Анотації


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины