Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

300. Чернишенко Ганна Олександрівна. Харківський національний університет як центр зародження та розвитку біохімічної науки в Україні: дис... канд. біол. наук: 03.00.23 / НАН України; Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна. - К., 2004.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Чернишенко Г.О. Харківський національний університет як центр зародження та розвитку біохімічної науки в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.23 – Історія біології. – Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, Київ, 2004.

В дисертації представлено результати історико-наукового аналізу процесу становлення й розвитку біохімії у Харківському університеті з середини ХІХ ст. до 70-х рр. ХХ ст. Розглянуто діяльність О.Я.Данилевського, В.С.Гулевича та ін. вчених-біохіміків ІІ-ї половини ХІХ – початку ХХ ст., діяльність О.В.Нагорного та І.М.Буланкіна і розвиток досліджень з онтобіохімії та білкової хімії у ХХ ст. Розкрито провідну роль Харківського університету у становленні української біохімічної науки.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

  1. Калиман П.А., Чернышенко А.А. Становление и развитие биохимии в императорском Харьковском университете // Український біохімічний журнал. – Т.72. – 2000. – №1. – С.126-140.

  2. Калиман П.А., Чернышенко А.А. Развитие биохимии на биологическом факультете Харьковского государственного университета. Становление нового направления – возрастная физиология и биохимия // Український біохімічний журнал. – 2000. – Т.72. – №.3. – С.156-167.

  3. Каліман П.А., Чернишенко Г.О. Розвиток медичної хімії в імператорському Харківському університеті // Медична хімія. – 2000. – Т.2. – №3. – С.77-83.

  4. Калиман П.А., Чернышенко А.А. Исследования академика И.Н.Буланкина и его школы по структуре белка // Український біохімічний журнал. – Т.72. – 2000. – №6. – С.106-114.

  5. Чернышенко А.А. И.Н.Буланкин и развитие исследований по химии и биологии белка в Харьковском университете // Научное наследие академика И.Н.Буланкина и его развитие в современной биохимии. Труды научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения. – Харьков, 2001. – С.10-11.

  6. Чернишенко Г.О. Дослідження з хімії та біохімії білка в Харківському університеті. Спільність тематики двох видатних харківських біохіміків – О.Я.Данилевського і І.М.Буланкіна // Харк. держ. пед. ін-т ім. Г.С.Сковороди. Збірник наукових праць. Серія “Історія та географія”. – Харків, 2002. – Вип.10. – С. 63-68.

  7. Чернишенко Г.О. Особливості розвитку біохімії в Харківському університеті в різні періоди його існування // Наука та наукознавство. – 2002. – №4. – С.117-121.

  8. Чернишенко Г. Становлення і розвиток школи вікової фізіології і біохімії під керівництвом заслуженого діяча науки О.В.Нагорного // Восьма конференція молодих істориків освіти, науки і техніки. 23 травня 2003 р., м.Київ.: Матеріали конференції. – К., 2003. – С.230-237.

  9. Чернишенко Г.О. Становлення кафедри біохімії на біологічному факультеті Харківського універистету // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Збірник наукових праць. – Харків, 2003. – Вип.6. – С.195-201.

  10. Чернишенко Г.О. Дослідження з вікової біохімії у Харківському університеті під керівництвом академіка І.М.Буланкіна // Історія української науки на межі тисячолітть. – К., 2002. – Вип.10. – С.212-219.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины