Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

26. Борисенко Леонід Григорович. Розподіл і експресія ендогенних ретровірусів у геномі птахів: дис... канд. біол. наук: 03.00.03 / НАН України; Інститут молекулярної біології і генетики. - К., 2004.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Борисенко Л.Г. Розподіл і експресія ендогенних ретровірусів у геномі птахів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.03 – молекулярна біологія. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ, 2004.

Дисертацію присвячено проблемі специфічності локалізації та експресії ендогенних ретровірусів у геномі птахів. Вперше досліджено розподіл семи груп ендогенних ретровірусів геному курки (ALV-родинні, HERV-I-родинні, EAV-HP, EAV-0, E-33, E-51, ART-CH) залежно від композиційного складу (варіювання ГЦ-вмісту) геному хазяїна. Встановлено, що локалізація провірусів є ізопікнічною, тобто ГЦ-склад провірусу близький до ГЦ-складу ділянки геному хазяїна, куди він інтегрований. Частина ретровірусів групи Е-33/Е-51, а також ретровірус EAV-HP мають додаткові піки в неізопікнічних ділянках. Показано, що експресія ендогенних ретровірусів геному курки є тканиноспецифічною, що, в свою чергу, може впливати на картину провірусної локалізації внаслідок реінтеграції. Вперше встановлено, що в геномі курки присутні не лише ретровіруси, споріднені з вірусом лейкозу птахів, а й ретровіруси, споріднені з ендогенним ретровірусом людини типу I (HERV-I).

У дисертаційній роботі вперше досліджено розподіл семи груп ендогенних ретровірусів у геномі курки та їх експресію.

1. Показано ізопікнічність локалізації ендогенних ретровірусів геному курки: ГЦ-багаті ретровіруси (ALV-родинні провіруси, ретровіруси EAV-0, Е-33, Е-51, ART-CH) зосереджені в ГЦ-багатих ізохорах, ГЦ-бідний HERV-I-родинний провірус локалізований в ГЦ-бідних ізохорах. Частина ГЦ-багатих ретровірусів групи Е-33/Е-51, а також ГЦ-багатий ретровірус EAV-HP мають додаткові піки локалізації в неізопікнічних ГЦ-бідних ізохорах.

2. Виявлено, що експресія ендогенних ретровірусів курки є тканиноспецифічною. Вперше досліджено експресію трьох груп ендогенних ретровірусів: Е-33, Е-51 і HERV-I-родинних провірусів.

3. Встановлено, що локалізація ендогенних ретровірусів у геномі не визначається їх еволюційним віком, а залежить від їх композиційного складу. Разом з тим, провіруси екзогенного походження можуть бути локалізовані більш широко, ніж споріднені з ними ендогенні.

4. З’ясовано, які саме ендогенні ретровіруси присутні в геномі лінії курей СВ (В12/В12).

5. Вперше показано, що в геномі курки є не лише ретровіруси, споріднені з ALV. Вивлено новий HERV-I-родинний ретровірус, який споріднений з MLV.

6. Доповнено дані про існування двох класів ретровірусів: ГЦ-багатого та ГЦ-бідного. У геномі курки є представники обох цих класів.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Борисенко Л.Г., Рындич А.В. Эндогенные ALV-родственные ретровирусы в ДНК кур линии СВ // Біополімери і клітина. – 2003. – Т. 19, №1 – С. 71-75.

Особистий внесок здобувача – з’сування які ALV-родинні ретровіруси присутні в геномній ДНК курей лінії СВ (В12/В12) і визначення закономірностей їх розподілу в геномі.

2. Борисенко Л.Г., Рындич А.В. Новый эндогенный ретровирус из генома курицы // Біополімери і клітина. – 2003. – Т. 19, № 3. – С. 270-273.

Особистий внесок здобувача – клонування генів протеази та зворотньої транскриптази нового HERV-I-родинного ретровірусу із геному курки, проведення його філогенетичного аналізу та дослідження його експресії.

3. Borisenko L., Rynditch A.V., Bernardi G. Distribution and expression of chicken endogenous retroviruses in the host genome // Біополімери і клітина. – 2004. – Т. 20, №1-2. – С. 51-60.

Особистий внесок здобувача – визначення закономірностей розподілу семи груп ендогенних ретровірусів у геномі курки та дослідження їх експресії.

4. Борисенко Л.Г., Рындич А.В. Эндогенные ретровирусы птиц: структура, экспрессия и эволюция // Біополімери і клітина. – 2002. – Т.18, №1 – С. 37-47.

Особистий внесок здобувача – аналіз даних літератури про різноманіття, структуру та експресію ендогенних ретровірусів птахів.

5.Borisenko L. Avian endogenous retroviruses // Folia biologica (Praha). – 2003. – Vol. 49, №.5. – P. 177-182.

Особистий внесок здобувача аналіз даних літератури про різноманіття, структуру, експресію та роль ендогенних ретровірусів птахів.

6. Borisenko L.G., Rynditch A.V. Endogenous sequences in the genome of vertebrates: evidence for their non-uniform localization in the host genomes // Conference for students, PhD students and young scientists on molecular biology and genetics. – Kyiv (Ukraine). – 2001. – P.28.

Особистий внесок здобувача – визначення закономірностей розподілу трьох груп ендогенних ретровірусів у геномі курки.

7. Борисенко Л.Г., Риндич А.В. Регіональна специфічність інтеграції ендогенних ретровірусів в геном птахів // III Науково-практична конференція “Проблеми онкогенетики: наукові та прикладні аспекти”. – Київ (Україна). – 2002. – С.8.

Особистий внесок здобувача – визначення закономірностей розподілу чотирьох груп ендогенних ретровірусів у геномі курки.

8. Борисенко Л.Г., Рындич А.В. Компартментализация эндогенных ретроэлементов в геноме клетки хозяина // VIII з’їзд Українського біохімічного товариства, Чернівці (Україна), 2002. – Український біохімічний журнал. – 2002. – Т.74, №4б (додаток 2). – С.22.

Особистий внесок здобувача – визначення закономірностей розподілу п’яти груп ендогенних ретровірусів у геномі курки.

9. Borisenko L., Rynditch A.V. Chicken endogenous retroviruses: expression and regional specificity of integration // Conference for students, PhD students and young scientists on molecular biology and genetics. – Kyiv (Ukraine). – 2003. – P. 50.

Особистий внесок здобувача – визначення закономірностей розподілу п’яти груп ендогенних ретровірусів у геномі курки та дослідження їх експресії.

10. Rynditch A., Borisenko L., Tsyba L., Bernardi G. Compositional localization of retroviral sequences in the host genomes and their expression // Comparative and functional genomics workshop. – Cambridgeshire (Great Britain). – 2003. – P. 35.

Особистий внесок здобувача – визначення закономірностей розподілу семи груп ендогенних ретровірусів у геномі курки.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины