Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Антіпов Анатолій Анатолійович. Епізоотологія метастронгільозної інвазії в Поліській і Лісостеповій зонах України, удосконалення схем дегельмінтизації свиней: Дис... канд. вет. наук: 03.00.18 / Білоцерківський держ. аграрний ун-т. - Біла Церква, 2001. - 204арк. - Бібліогр.: арк. 151-178.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Антіпов А.А. Епізоотологія метастронгільозної інвазії в поліській і лісостеповій зонах України, удосконалення схем дегельмінтизації свиней. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 03.00.18 паразитологія, гельмінтологія. Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини, Харків, 2002.

Мета дисертації аналіз сучасного стану проблеми з епізоотології метастронгільозної інвазії в поліській і лісостеповій зонах України та розробка ефективних схем дегельмінтизації свиней, інвазованих мета-стронгілами.

У свинарських господарствах різних типів поліської і лісостепової зон України вивчено розповсюдження метастронгільозу та змішаної нематодозної інвазії, а також їх вікова та сезонна динаміка. Уточнено видовий набір метастронгіл та їх проміжних живителів. Виявлена неоднакова інвазованість дощових черв’яків різних видів та залежність її рівня від місця мешкання. Розроблені схеми етіотропної терапії свиней при метастронгільозній та змішаній нематодозній інвазії кубеном, кубеном з медаміном, валбазеном, цидектином, 1,2 %-ним аверсектом, аверсектом АС-1 та універмом 0,2 %-ним. Встановлено, що після дегельмінтизації універмом свиней, хворих на метастронгільоз, покращується їхній клінічний стан, відновлюється система гемопоезу, функція печінки, знижується рівень алергізації і посилюється неспецифічний захист організму.

1. У поліській і лісостеповій зонах України метастронгільозна інвазія значно поширена, вона реєструється в 7,97 % свиней 82,5 % господарств з виробництва свинини. В 0,79 % випадків має місце моноінвазія (метастрон-гільоз), а в 7,13 % змішана нематодозна інвазія з метастронгільозним компонентом. У комплексі з аскарозною метастронгільозна інвазія зустрі-чається в 0,66 %, трихуріозною в 0,54, езофагостомозною в 2,19, аскарозною і трихуріозною в 0,8, аскарозною і езофагостомозною в 1,38, трихуріозною і езофагостомозною, а також аскарозною, трихуріозною і езофагостомозною в 0,77 % свиней.

2. Рівень ураження свиней метастронгілами у господарствах різних типів неоднаковий. Інвазованість свиней у традиційних господарствах з напівстаціонарною (ЕІ 7,51 %, ІІ 35,3±9,8 гельмінтів) та зі стаціонарною системами утримання (ЕІ 6,73 %, ІІ 33,1±8,7 гельмінтів) вища, ніж у спеціалізованих господарствах із надходженням молодняку з господарств-постачальників (ЕІ 3,77 %, ІІ 28,9±7,4 гельмінтів). Свині спецгоспів із завершеним циклом виробництва вільні від метастронгіл.

3. Метастронгілами частіше і більше заражені свині 46-місячного віку в період із жовтня по грудень. Вікова динаміка метастронгільозної інвазії залежить від сезону опоросу. Найвищий рівень інвазованості мета-стронгілами відзначається у свиней літнього опоросу в 46-місячному віці з листопада по січень (ЕІ 50,0 %, ІІ 19,6±2,724,1±3,0 яєць). Підвищення рівня метастронгільозної інвазії у тварин весняного опоросу спостерігається у 56-місячному віці з серпня по вересень (ЕІ 39,2942,86 %, ІІ 19,3±2,523,1±2,7 яєць), у свиней зимового опоросу у 6-місячному віці у червні (ЕІ 28,57 %, ІІ 10,8±1,3 яєць). Найменше інвазовані мета-стронгілами свині осіннього опоросу, пік рівня метастронгільозної інвазії у них відзначається у 3-місячному віці у грудні (ЕІ 24,14%, ІІ 6,7±0,7 яєць).

4. У Поліссі і Лісостепу України у свиней паразитують метастронгіли 2-х видів: M. elongatus (93,1 %) i M. pudendotectus (6,9 %). M. elongatus паразитують в 98,4, M. pudendotectus в 21,47 % інвазованих свиней. Мета-стронгілами одного виду заражені 80,06 % (M. elongatus 78,53, M. pudendotectus 1,53 %), двох видів 19,94 % тварин.

5. Рівень ЕІ личинками метастронгіл дощових червяків у господарствах з виробництва свинини, неблагополучних щодо метастронгільозу, в середньому становить 41,89 %, а ІІ 20,9±5,8 екз. Найбільше інвазовані личинками метастронгіл червяки, що мешкають під деревяною підлогою свинарників та в її щілинах (ЕІ 62,59 %, ІІ 22,3±2,4 екз.). Рівень зараження метастронгільозними личинками люмбрицид становить у середньому: на пасовищах ЕІ 33,75 %, ІІ 40,7±13,4 екз., на вигульних майданчиках ЕІ 29,93 %, ІІ 19,7±2,9 екз., на території свиноферм ЕІ 26,87 %, ІІ 14,0±2,2 екз.

6. Проміжними живителями метастронгіл у поліській і лісостеповій зонах України є дощові червяки родини Lumbricidae 4-х видів: E. foetida, B. tenuis, A. caliginosa i L. rubellus. Роль люмбрицид у поширенні збудників метастронгільозу залежить від їх видової належності (найбільше уражені метастронгільозними личинками черв’яки виду E. foetida) та місця мешкання: на свинофермах найвищий рівень інвазування личинками метастронгіл у червяків виду E. foetida (EI 39,3870,34 %, II 17,7±4,628,3±2,8 екз.), а на пасовищах у червяків виду A. caliginosa (EI 72,0 %, II 48,4±5,9 екз.).

7. При метастронгільозній інвазії з інтенсивністю 8,3±0,5620,7±2,0 яєць у свиней з 2- до 8-місячного віку прирости живої маси знижуються на 18,13 %, що зумовлює економічні збитки з розрахунку на одну голову 34,53 грн. (за закупівельними цінами 1997 року).

8. При метастронгільозі високий антгельмінтний ефект виявляють при одноразовому введенні під шкіру цидектин та аверсект АС-1 у дозах, відповідно, 0,0003 та 0,0004 г АДР/кг; при даванні з кормом аверсект 1,2 %-й у дозі 0,00022 г АДР/кг; при дворазовому груповому згодовуванні з інтервалом 24 години кубен у дозі 0,050, кубен з медаміном 0,038, валбазен 0,008 та універм 0,00015 г АДР/кг.

9. При змішаній нематодозній інвазії метастронгілами, аскарисами, трихурисами та езофагостомами достатню антгельмінтну дію препарати проявляють при їх введенні у зазначених вище кратностях при підвищенні доз: аверсекту 1,2 %-ного до 0,00024, аверсекту АС-1 до 0,0005 та уні-верму до 0,0002 г АДР/кг.

10. Постдегельмінтаційні зміни в організмі свиней, що звільнилися від метастронгіл після дворазового згодовування з інтервалом 24 години універму 0,2 %-ного у дозі 0,00015 г АДР/кг характеризуються покращенням клінічного стану, функції печінки і систем гемопоезу, зниженням інтенсивності запального процесу в органах дихання і рівня алергізації метастронгільозними антигенами та підвищенням неспецифічної резистентності. При цьому на 60-й день після дегельмінтизації у тварин збільшувалася кількість еритроцитів (до 6,5±0,18 Т/л), зменшувався рівень гемоглобіну (до 111,0±1,45 г/л), спостерігалася тенденція до нормалізації вмісту гемоглобіну в одному еритроциті (17,2±0,55 ПГ) та колірного показника (1,15±0,04), зменшувалася кількість лейкоцитів (до 15,8±0,46 Г/л), паличкоядерних нейтрофілів (до 6,8±0,63 %), моноцитів (до 6,8±0,55 %) і еозинофілів (до 4,0±0,42 %), підвищувався рівень загального білка (до 69,0±1,7 г/л), імуноглобулінів (до 19,5±0,77 г/л) і альбумінів (до 28,6±0,7 г/мл) та знижувалася активність АСТ (до 260,0±13,6 нкат/л) і АЛТ (до 423,33±26,4 нкат/л).

Список опубликованных работ по теме диссертации:

  1. Антіпов А.А. Метастронгільоз свиней // Тваринництво України. 1996. № 6. С. 1516.

2. Артеменко Ю.Г., Антіпов А.А., Сафіуллін Р.Т. Щодо епізоотології метастронгільозу свиней та біології його збудників // Вет. медицина України. 1997. № 3. С. 3031.

Дисертант провів дослідження з вивчення епізоотології метастронгільозної інвазії.

3. Антіпов А.А. Роль люмбрицид в епізоотології метастронгільозу свиней // Тваринництво України. 1997. № 6. С. 2223.

4. Антіпов А.А., Сафіуллін Р.Т. Ефективність цидектину при метастронгільозі свиней // Тваринництво України. 1997. № 9. С. 19.

Дисертант вивчив метастронгілоцидні властивості цидектину.

5. Сафіуллін Р., Антіпов А., Щербина Н. Терапевтична та економічна ефективність албендазолу // Тваринництво України. 1998. № 1. С. 1819.

Дисертант провів клінічні дослідження з вивчення ефективності албендазолу.

6. Антіпов А.А., Пономар С.І. Ефективність препаратів авермектину при нематодозах свиней // Вет. медицина України. 1998. № 1. С. 2021.

Дисертант вивчив антгельмінтні властивості препаратів авермектину при мета-стронгільозній інвазії у свиней.

7. Пономар С.І., Антіпов А.А. Епізоотологія нематодозів свиней в Україні // Вет. медицина України. 1998. № 5. С. 3031.

Дисертант провів дослідження з вивчення епізоотології метастронгільозної інвазії.

8. Антіпов А.А. Вікова та сезонна динаміка метастронгільозу свиней // Вет. медицина України. 1999. № 2. С. 3334.

9. Антіпов А.А. Люмбрициди проміжні живителі метастронгіл // Вет. медицина: Міжвід. темат. наук. зб. Вип. 76. Харків, 1999. С. 157159.

  1. Ефективність кубену при спонтанному метастронгільозі свиней / А.А. Антіпов, С.І. Пономар, С.С. Шмаюн, Р.Т. Сафіулін // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. Зб. наук. праць (Ветеринарні науки) Харківського зооветеринарного інституту. Вип. 7 (31). Харків, 2001. С. 169171.

Дисертант провів дослідження з вивчення антгельмінтних властивостей кубену.

11. Антіпов А.А., Пономар С.І., Навроцький Р.М. Ефективність кубену з медаміном при метастронгільозі свиней // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. Вип. 16. Біла Церква, 2001. С. 47.

Дисертант вивчив метастронгілоцидні властивості кубену з медаміном.

12. Антіпов А.А. Економічні збитки при метастронгільозі свиней // Матеріали наук.-практ. конф. паразитологів (35 листоп. 1999 р., м. Київ). К., 1999. С. 68.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины