Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Свинчук Віктор Адамович. Особливості таксаційної будови, сортиментна і товарна структура штучних соснових лісостанів Західного та Центрального Полісся України : дис... канд. с.-г. наук: 06.03.02 / Національний аграрний ун-т. - К., 2006.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Свинчук В.А. Особливості таксаційної будови, сортиментна і товарна структура штучних соснових лісостанів Західного та Центрального Полісся України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.02 – лісовпорядкування та лісова таксація. – Національний аграрний університет Кабінету Міністрів України, Київ, 2006.

Дисертаційна робота присвячена вивченню кількісних та якісних характеристик запасу штучних соснових лісостанів, особливостей їхньої таксаційної будови та розробці відповідних нормативів для потреб лісовпорядкування і лісогосподарського виробництва.

Встановлено інтегральну лісівничо-таксаційну характеристику і поширення штучних соснових лісостанів в Західному та Центральному Поліссі України. Відзначено їхні таксаційні особливості порівняно із природними насадженнями.

Наведено результати вивчення форми та повнодеревності стовбурів у дослідних лісостанах. Розроблено нові таблиці об’єму залежно від висоти та діаметра стовбурів на висоті грудей. Виявлено, що об’єми стовбурів завтовшки до 40 см у штучних лісостанах систематично на 3-6 % більші, ніж у природних.

Встановлено особливості співвідношення між діаметрами та висотами стовбурів дерев у штучних лісостанах, подано параметри відповідних математичних моделей та побудовано розрядну шкалу висот. Відзначено особливості та наведено параметри математичних моделей розмірно-якісної структури стовбурів у дослідних лісостанах. Виявлено, що у стовбурів пристигаючих і стиглих насаджень штучного походження завтовшки 24-40 см вихід ділової деревини систематично на 2-3 % більший аніж природного. Встановлено, що чинні нормативи систематично на 4 % занижують їхній запас. Вперше розроблено сортиментні таблиці для матеріальної оцінки запасу штучних соснових лісостанів пристигаючого і стиглого віку.

Наведено особливості таксаційної будови штучних соснових лісостанів порівняно із природними. Встановлено, що дослідні ряди розподілу діаметра у пристигаючих і стиглих насадженнях добре апроксимуються -розподілом. Отримано узагальнені ряди розподілу дерев за ступенями товщини та якісними категоріями. Виявлено, що штучні лісостани, порівняно із природними насадженнями, характеризуються меншою на 4-7 % мінливістю діаметра та більшою на 3-6 % концентрацією стовбурів у трьох центральних ступенях товщини.

Встановлено, що чинні нормативи товарності систематично на 3-6 % завищують вихід грубої та занижують відсоток середньої ділової деревини у дослідних насадженнях із середнім діаметром 20-32 см. Уперше для регіону дослідження розроблено таблиці товарної структури пристигаючих і стиглих штучних лісостанів.

 1. Виконані дослідження спрямовані на розроблення системи нормативно-довідкових даних для таксації об’єму окремих стовбурів, сортиментної і товарної структури запасу штучних соснових лісостанів.

 2. Близько 54 % від загальної площі соснових лісів займають штучні лісостани, серед яких переважають високопродуктивні середньо- та високоповнотні молодняки і середньовікові насадження.

 3. Результати вивчення форми та повнодеревності стовбурів штучних соснових лісостанів свідчать про наступне:

виявлено статистично значущу на 5%-му рівні залежність видового числа від діаметра та висоти стовбура;

доведено з використанням статистичних F- і t-критеріїв відсутність (на 5%-му рівні значущості) різниці між дисперсіями та середніми емпіричними значеннями видового числа стовбурів, у межах порівнянних діаметрів та висот, деревостанів різних вікових груп, що дозволило отримати єдину математичну модель показника повнодеревності;

порівняння розроблених таблиць об’єму стовбурів із нормативами, складеними для природних соснових деревостанів, засвідчило, що об’єми стовбурів діаметром до 40 см у культурах є систематично на 3-6 % більшими.

 1. Закономірності та моделі співвідношення між діаметрами та висотами стовбурів в пристигаючих і стиглих штучних насадженнях характеризуються іншими параметрами, порівняно із природними.

 2. За результатами вивчення сортиментної структури деревостанів встановлено:

відносні значення розмірно-якісної структури стовбурів значною мірою залежать від величини їхнього діаметра, статистично значущого впливу висоти на сортиментну структуру стовбурів не виявлено;

у стовбурів насаджень штучного походження в діапазоні діаметрів 24-40 см вихід ділової деревини на 2-3 % більший аніж природного.

 1. У процесі дослідження таксаційної будови штучних соснових лісостанів виявлено:

дослідні ряди розподілу діаметра у пристигаючих і стиглих насадженнях добре апроксимуються -розподілом;

показник мінливості діаметра для загальної кількості дерев у насадженні статистично значуще на 5%-му рівні залежить лише від середнього значення цієї таксаційної ознаки;

закономірності розподілу діаметра ділових і дров’яних дерев залежать, головним чином, від частки цих дерев у деревостані;

штучні лісостани, порівняно із природними насадженнями, характеризуються меншою на 4-7 % мінливістю діаметра та більшою на 3-6 % концентрацією стовбурів у трьох центральних ступенях товщини.

 1. Розподіл загального запасу деревостану за розмірно-якісними категоріями залежить від його середнього діаметра і відсотка ділових стовбурів.

 2. Чинні нормативи товарності систематично на 3-6 % завищують вихід грубої та занижують відсоток середньої ділової деревини у дослідних насадженнях із середнім діаметром 20-32 см.

Для практичного застосування пропонуються:

 1. Математичні моделі об’єму стовбурів сосни в аналітичному і табличному виглядах.

 2. Математичні моделі й таблиці розподілу об’єму стовбурів за розмірно-якісними категоріями у пристигаючих і стиглих штучних соснових лісостанах.

 3. Сортиментні таблиці для матеріальної оцінки пристигаючих і стиглих штучних соснових лісостанів.

 4. Таблиці розподілу кількості стовбурів за ступенями товщини залежно від якісної категорії та середнього діаметра лісостану.

 5. Таблиці товарної структури пристигаючих і стиглих штучних соснових лісостанів.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Свинчук В.А. Співвідношення між діаметрами та висотами стовбурів сосни звичайної в штучних деревостанах Західного і Центрального Полісся України // Аграрна наука і освіта. – К., 2005. – № 1-2. – С. 124-128.

 2. Свинчук В.А. Особливості форми та повнодеревності стовбурів сосни звичайної в штучних деревостанах Полісся України // Науковий вісник НАУ. – К., 2005. Вип. 83: Захист лісу. – С. 182-188.

 3. Свинчук В.А. Особливості розмірно-якісної структури стовбурів сосни звичайної в штучних деревостанах Західного і Центрального Полісся України // Аграрна наука і освіта. – К., 2005. – № 3-4. – С. 115-119.

 4. Строчинський А.А., Кашпор С.М., Свинчук В.А. Особливості таксаційної будови штучних соснових лісостанів Західного та Центрального Полісся України // Аграрна наука і освіта. – К., 2005. – № 5-6. – С. 135-140 (Обґрунтовано параметри математичних моделей, які визначають таксаційну будову дослідних лісостанів за діаметром, сформульовано основні висновки. Особистий внесок – 50 %).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины