Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Волканов Микола Дмитрович. Розробка способу кореневого підживлення плодоносячих кущів винограду за допомогою гідробуру : дис... канд. с.-г. наук: 06.01.08 / УААН; Національний ін-т винограду і вина "Магарач". - Ялта, 2006.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Волканов М.Д. “Розробка способу кореневого підживлення плодоносячих кущів винограду за допомогою гідробуру”

Дисертація (рукопис) на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.08 Виноградарство. Одеський державний аграрний університет. Одеса, 2005 р.

Дисертація присвячена дослідженню можливості локального внесення під гідробур на плодоносячих виноградниках сортів Сухолиманський білий і Каберне Совіньон фенілаланіну, NРК, супергумісолу на фоні різних обробок ґрунту. Під впливом кореневого підживлення під гідробур речовинами, що вивчалися, значно збільшується площа листової поверхні, об’єм однорічного приросту куща винограду в рік застосування і особливо наступного року в обох сортів винограду, збільшується кількість коренів у шарі ґрунту від 40 до 60 см.

Під впливом фенілаланіну на фоні оранки врожайність збільшується на 6,3 %, на фоні оновлення плантажу на 16,1 %. При цьому цукристість збільшується, відповідно, на 0,3 і 1,0 г/100 см3. наступного року після застосування фенілаланіну на фоні оновлення плантажу врожайність підвищується на 36,2 %, цукристість на 0,8 г/100 см3 у сорту Каберне Совіньон. Приблизно така ж залежність і в сорту Сухолиманський білий. У серії дослідів зі застосування мінеральних добрив у складі NРК, супергумісолу окремо і разом стало прослідковується збільшення площі листової поверхні, об’єму однорічного приросту в обох сортів у рік застосування, особливо на другий рік і незначно на третій рік після застосування на фоні оновлення плантажу.

У рік застосування вивчаємих речовин у вічках, особливо у центральних бруньках відбувається більш глибока диференціація суцвіть по добре сформованим зачаткам і по сумі зачатків до восьмого вічка, що в подальшому проявляється на у збільшенні кількості та масі грон, урожайності і цукристості ягід. При цьому збільшується кількість коренів у шарі ґрунту від 20 до 60 см. Можна говорити лише про тенденцію поліпшення якості виноматеріалів сортів Сухолиманський білий і Каберне Совіньон під впливом фенілаланіну чи NРК разом з супергумісолом.

Економічний ефект від виробничого впровадження фенілаланіну на площі 106 га склав 1294,1 грн. з 1 га, а від застосування NРК по 160 г д.р. на 100 л води разом з супергумісолом на площі 62,5 га – 1521,4 грн. з 1 га.

В результаті проведених досліджень в 2001-2003 роках по вивченню впливу фенілаланіну, NРК, супергумісолу на фоні різних обробок ґрунту при кореневому підживленні під гідробур на низькопродуктивних плодоносячих виноградниках сортів Сухолиманський білий і Каберне Совіньон можна зробити наступні висновки:

 1. Локальне внесення цих БАР і мінеральних добрив під гідробур забезпечує значне збільшення площі листової поверхні та об’єму однорічного приросту кущів винограду в рік застосування та особливо наступного року в обох сортів, причому реакція сорту Сухолиманський білий більш постійна.

 2. Локальне внесення фенілаланіну під гідробур після оновлення плантажу сприяє збільшенню кількості коренів в шарі ґрунту 40 – 60 см як в рік застосування так і в рік післядії.

 3. Під впливом фенілаланіну урожайність збільшується на 6,3 % на фоні оранки, а на фоні оновлення плантажу – 16,1 %. При цьому цукристість збільшується (на 0,3 г/100см3 - 1,0 г/100 см3). На наступний рік після застосування фенілаланіну на фоні оновлення плантажу урожайність збільшується на 36,2 %, а цукристість на 0,8 г/100 см3.

 4. В серії дослідів по застосуванню мінеральних добрив (NРК) і супергумісолу (окремо і разом) експериментально доказане збільшення площі листової поверхні, об’єму однорічного приросту рослин як в рік застосування, так і на другий і третій рік після їх застосування.

 5. Маса грона, урожай з куща і цукристість соку ягід збільшується лише в рік застосування NРК окремо або разом з супергумісолом.

 6. В рік застосування мінеральних добрив і супергумісолу в вічках, особливо в центральних бруньках, проходить більш глибока диференціація суцвіть по добре сформованим зачаткам і по сумі зачатків до восьмого вічка, що в подальшому проявляється в збільшенні кількості, маси грон і урожайності.

 7. Кореневе підживлення під гідробур мінеральними добривами (NРК) разом з супергумісолом на фоні оновлення плантажу позитивно впливає на характер розвитку кореневої системи в оптимальному ґрунтовому горизонті від 20 до 60 см. Реакція сортів позитивна. Різниця по сортам в характері розвитку коренів під впливом кореневого підживлення пов’язана з ґрунтовими особливостями ділянок, де розташовані сорти.

 8. При цьому відмічена тенденція покращення якості виноматеріалів.

 9. Вивчаємі прийоми економічно виправдані. У варіанті, де проводили оновлення плантажу навесні і тричі за вегетацію вносили під гідробур фенілаланін, прибуток зріс по сорту Каберне Совіньон в рік дії на 932 грн., а в рік післядії – на 2335 грн. В серії дослідів, де при кореневому підживленні під гідробур застосовували NРК по 160 г д.р. на 100 л води разом з супергумісолом на фоні оновлення плантажу прибуток зріс на 1649,5 грн. з 1 га в рік дії та на 649,8 грн. з 1 га в рік післядії по сорту Сухолиманський білий.

 10. В 2003-2005 роках було проведено впровадження способу кореневого підживлення плодоносячих кущів винограду за допомогою гідробуру. Фенілаланін був випробуваний в господарствах ВАТ "28 червня" Білгород-Дністровського району, ВАТ "Шампань України" Арцизського району на сортах Аліготе, Фетяска, Каберне Совіньон, Рислінг рейнський, Одеський чорний, Совіньон зелений, Ркацителі, Піно сірий в 2003-2004 роках на площі 106 га. Комплекс NРК по 160 г д.р. на 100 л води разом з супергумісолом був випробуваний в ВАТ "Комсомолець" Арцизського району Одеської області на сортах Сухолиманський білий і Шардоне на площі 62,5 га. Додатковий прибуток склав 1521,36 грн. з 1 га.

Рекомендації виробництву

З ціллю підвищення продуктивності старих плодоносячих виноградників слід навесні до початку вегетації проводити оновлення плантажу скобою РПВ-2 на глибину 45-50 см через ряд і тричі за вегетацію внесення за допомогою гідробуру під кущ 0,003 % розчину фенілаланіну або NРК по 160 г д.р. на 100 л води разом з супергумісолом у розведенні 1:10, а саме: на початку розпускання бруньок, перед цвітінням за 1-2 дні, й при розмірі ягоди з горошину.

Список опублікованих робіт:

 1. Хреновськов Е.І., Волканов М.Д. Вплив мінеральних добрив і супергумісолу при кореневому підживленні на біометричні показники кущів винограду сортів Сухолиманський білий та Каберне Совіньон // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій / Міністерство освіти і науки України. – Одеса, 2004. – Вип. 27. –С. 116-120.

 2. Хреновськов Е.І., Волканов М.Д. Урожай, якість ягід винограду сортів Сухолиманський білий та Каберне Совіньон під впливом мінеральних добрив і супергумісолу при кореневому підживленні під гідробур на фоні різних обробок ґрунту // Сельскохозяйственные науки: Сб. науч. тр. – Симферополь: КГАУ, 2004. – Вып. 86. – С. 164-170.

 3. Хреновськов Е.І., Волканов М.Д. Підвищення продуктивності існуючих плодоносячи виноградників на основі оновлення плантажу і локального внесення поживних речовин під гідробур // Міжвідомчий тематичний збірник “Виноградарство і виноробство” – Одеса: ННЦ “ІВіВ ім.. В.Є. Таїрова”, 2005. Вип. 42. – С.43-50.

 4. Волканов Н.Д. Качество виноматериалов сортов Сухолиманский белый и Каберне Совиньон под влиянием локального внесения удобрений под гидробур // Тезисы докладов международной научно-практической конференции «Пищевые технологии - 2005», 12-14 октября 2005 г., Одесса. – С. 90.

 5. Хреновськов Е.І., Волканов М.Д. Вплив фенілаланіну на продуктивність винограду. // Вісник аграрної науки. – 2004. - №12. – С. 22-24.

 6. Волканов Н.Д. Качество виноматериалов из сортов Сухолиманский белый и Каберне Совиньон под влиянием локального внесения питательных веществ под гидробур // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій / Міністерство освіти і науки України. – Одеса, 2005. – Вип. 29.

 7. .Рішення про видачу деклараційного патенту на корисну модель від 11 січня 2006 року. Номер заявки u 2005 10150. МПК 7С 12 G 17/00. 2005. Спосіб визначення сили росту кореневої системи Хреновськов Е.І., Волканов М.Д., Шинкарюк А.І., Мигуш І.О. Заявка від 28.10.2005.

 8. Рішення про видачу деклараційного патенту на корисну модель від 12 січня 2006 року. Номер заявки u 2005 12123. МПК 7А 01 G17/02, А01С 17/00. 2005. Спосіб кореневого підживлення плодоносячих кущів винограду.Хреновськов Е.І., Волканов М.Д., Мигуш І.О., Тараненко О.Г. Заявка від 16.12.2005.

Автору належить планування і проведення досліджень, обробка та аналіз експериментальних даних.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины