Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

1. Авамлех Саад Ахмад Абд Алкадер. Підбір індетермінантних гібридів помідора та удосконалення технології вирощування їх у зимових гідропонних теплицях : дис... канд. с.-г. наук: 06.01.06 / Національний аграрний ун-т. - К., 2006.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Саад Ахмад Абд Алькадер Авамлех. Підбір індетермінантних гібридів помідора та удосконалення технології вирощування їх у зимових гідропонних теплицях. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.06 – овочівництво. Національний аграрний університет, Київ, 2006.

Дисертація присвячена дослідженню індетермінантних гібридів помідора у зимово-весняній культурозміні зимових теплиць та удосконаленню технології його вирощування способами формування куща. Вивчено динаміку росту та розвитку розсади, а також – рослин шести індетермінантних гібридів. Визначено, що більш дешевою є розсада, вирощена з насіння гібридів вітчизняної селекції, що зумовило найвищий рівень рентабельності її виробництва. Підібрано гібрид з найвищою врожайністю та якістю плодів. Встановлено, що найвищою врожайністю відзначається гібрид нідерландської селекції Кунеро F1. Гібриди української селекції F1 Алла 2 та Голубка забезпечили врожайність на рівні контрольного гібриду іноземної селекції Раїса F1. Відібрано варіанти формування куща шляхом залишення додаткового пагона.

Ключові слова: помідор, індетермінантний гетерозисний гібрид, формування, врожайність, біохімічний склад, економічна ефективність.

У дисертаційній роботі наведено узагальнення результатів дослідів з підбору індетермінантних гетерозисних гібридів помідора та удосконалення технології їх вирощування в зимових гідропонних теплицях. Результати цих досліджень в зимово-весняній культурозміні гідропонних теплиць дозволяють зробити наступні висновки:

1.Встановлено, що розсада досліджуваних гетерозисних гібридів мала такі параметри: висота стебла перед висаджуванням у теплицю від 24,1 до
32,9 см, товщина його біля кореневої шийки 0,67-0,78 см. На стеблі формувалося від 9,47 до 10,7 листків з площею їх поверхні від 0,12 м2 у гібрида Раїса F1 до 0,15 м2 – у гібридів Алькасар F1 і Голубка F1. До висаджування у теплицю на всіх рослинах сформувалося перше суцвіття.

2. Найбільш економічно доцільно вирощувати розсаду з насіння гібридів української селекції Алла 2 F1 і Голубка F1. Собівартість її становила
1,38 грн./шт., що на 20 коп. дешевше за російські гібриди і на 60 коп. – за нідерландські. Рівень рентабельності виробництва розсади відповідно був найвищим в українських гібридів – 67,9% проти 46,6% у російських і
17,0% – у нідерландських.

3. Встановлено, що до кінця вегетації найдовше стебло формувалося у гібрида Кіржач F1 – 555 см при 428 см у контролі (гібрид Раїса F1). Площа листкової поверхні однієї рослини в період масового плодоношення була найбільшою у гібрида Алькасар F1 – 1,81 м2 при 1,57 м2 у контролі. Однак, обидва ці гібриди виявилися нестійкими до бурої плямистості. Гібриди
Раїса F1 і Алла 2 F1 не уражалися бурою плямистістю і ВТМ.

4. Доведено, що зав’язування плодів помідора в зимових гідропонних теплицях залежить від тривалості світлового дня. Найкращою для зав’язування плодів індетермінантних гібридів помідора є тривалість дня від 13 до 16 годин, яка в умовах четвертої світлової зони настає у квітні, травні і червні. У цей період зав’язування плодів у середньому по шести гібридах становило 86,1-89,2%, а в окремих – досягало 88-98%.

5. Виявлено, що найбільш урожайним є гібрид Кунеро F1 – 23,7 кг/м2, що на 1,9 кг/м2 перевищує контрольний гібрид Раїса F1. Українські гібриди F1 Алла 2 та Голубка забезпечили врожайність практично на рівні контролю – 21,5 та 21,3 кг/м2 при 21,8 кг/м2 у контролі.

6. Встановлено, що найбільші плоди формувалися у гібрида Алла 2 F1 – (від 128 г – 1 збір до 227 г – на 1.05). Стиглі плоди цього гібрида слід використовувати тільки у свіжому вигляді, а для зберігання і транспортування на далекі відстані їх слід збирати лише в молочній і бурій стиглості. Подібні якості мали і плоди гібрида Голубка F1. У високо-врожайного гібрида Кунеро F1 формувалися найдрібніші плоди з середньою масою від 93 г (при першому зборі) до 126 г (на 1.05). Вони характеризуються дуже високою щільністю, придатні до тривалого зберігання і відрізняються високою транспортабельністю.

7. За біохімічними показниками плоди всіх шести досліджуваних гібридів істотно не відрізнялися. Дещо більше сухої речовини та загального цукру містилося в травні у плодах помідора гібрида Кунеро F1 – на 1,0 та 0,5% відповідно більше, ніж у контролі. У червні такої різниці не відмічено. Різниця у вмісті вітаміну С коливалася в межах 3,7 мг/100 г сирої речовини, вміст нітратів не перевищував 24,7 мг/кг сирої маси за допустимої норми
300 мг/кг.

8. При вирощуванні помідора в зимово-весняній культурозміні зимових гідропонних теплиць найвищий економічний ефект отримано при вирощуванні індетермінантного гетерозисного гібрида нідерландської селекції Кунеро F1. Собівартість 1 кг його плодів становила в середньому
2 грн. 30 коп., що на 20 коп. нижче за контрольний гібрид Раїса F1. Умовно чистий прибуток складав 84 грн. 89 коп., рівень рентабельності – 156%, що на 24% вище за контроль. Практично на рівні контрольного гібрида Раїса F1 одержано дані з економічної ефективності вирощування плодів помідора українських гібридів F1 Алла 2 та Голубка.

9. Встановлено, що при формуванні куща помідора з додатковим пагоном збільшення врожайності плодів у більшості варіантів починалося з квітня і особливо проявлялося в наступні місяці. При формуванні додаткового пагона після 7 суцвіття через 3 рослини та після 6-го та 7-го суцвіття через 4 рослини урожайність була на рівні контролю.

10. Найвища врожайність плодів помідора в середньому за два роки одержана при формуванні додаткового пагона після 6-го суцвіття через
3 рослини – 23,4 кг/м2 при 21,5 кг/м2 у контролі. У 2005 році достовірний приріст врожайності плодів одержаний і при формуванні додаткового пагона після 5-го суцвіття через 2, 3 і 4 рослини та після 6-го пагона через 2 рослини.

11. Найбільший економічний ефект отримано при формуванні додаткового пагона після 6-го суцвіття через 3 рослини. Собівартість 1 кг отриманої продукції складала 2 грн. 26 коп., умовно чистий прибуток –
87 грн. 92 коп./м2 та рівень рентабельності – 166% за показників у контролі – 2 грн. 46 коп., 77 грн. 04 коп./м2 та 146% відповідно. Близьким до кращого варіанту були і економічні показники при формуванні додаткового пагона після п’ятого суцвіття через 2 рослини.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Гнатюк Г.Г., Авамлех Саад Ахмад. Морфологічні особливості, урожайність та якість плодів гетерозисних гібридів помідора при вирощуванні в зимових теплицях // Науковий вісник Національного аграрного університету. – К., 2004. – № 72. – С.110-114 (отримання експериментальних даних та їх аналіз).

2. Авамлех Саад Ахмад. Особливості вирощування розсади помідора індетермінантних гібридів // Науковий вісник Національного аграрного університету. – К., 2005. – № 84. – С.152-156.

3. Авамлех Саад Ахмад. Формування куща індетермінантних гібридів помідора за рахунок додаткового пагона //Аграрна наука і освіта. – К., 2005. – Т. 6, № 3-4. – С. 47-49.

Саад Ахмад Абд Алькадер Авамлех. Підбір індетермінантних гібридів помідора та удосконалення технології вирощування їх у зимових гідропонних теплицях. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.06 – овочівництво. Національний аграрний університет, Київ, 2006.

Дисертація присвячена дослідженню індетермінантних гібридів помідора у зимово-весняній культурозміні зимових теплиць та удосконаленню технології його вирощування способами формування куща. Вивчено динаміку росту та розвитку розсади, а також – рослин шести індетермінантних гібридів. Визначено, що більш дешевою є розсада, вирощена з насіння гібридів вітчизняної селекції, що зумовило найвищий рівень рентабельності її виробництва. Підібрано гібрид з найвищою врожайністю та якістю плодів. Встановлено, що найвищою врожайністю відзначається гібрид нідерландської селекції Кунеро F1. Гібриди української селекції F1 Алла 2 та Голубка забезпечили врожайність на рівні контрольного гібриду іноземної селекції Раїса F1. Відібрано варіанти формування куща шляхом залишення додаткового пагона.

Ключові слова: помідор, індетермінантний гетерозисний гібрид, формування, врожайність, біохімічний склад, економічна ефективність.

Саад Ахмад Абд Алькадер Авамлех. Подбор индетерминантных гибридов томата и усовершенствование технологии выращивания их в зимних гидропонных теплицах. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.06 – овощеводство. Национальный аграрный университет, Киев, 2006.

Опыты проводились в 2002-2005 годах в зимних гидропонных теплицах. В качестве субстрата использовали гранитный щебень. Изучали 6 индетерминантных гибридов томата, особенности выращивания их рассады, десять вариантов формирования куста гибрида Алла 2 F1.

В результате наших исследований установлены особенности роста и развития рассады исследуемых гибридов. Более дешёвой оказалась рассада, выращенная из семян гибридов томата украинской селекции, – на 60 коп./шт. дешевле голландских гибридов и на 20 коп./шт. – российских. Более высокий и уровень рентабельности её производства – 67,9% по сравнению с 46,6% российских и 17,0% – голландских гибридов.

В первые 30 дней плодоношения наибольшая урожайность плодов получена у гибридов F1 Алла 2 и Кунеро – 2,0 кг/м2, что на 0,3 кг/м2 превышало контроль (Раиса F1). Общая урожайность плодов гибрида
Кунеро F1 23,7 кг/м2, урожайность на контроле – 21,8 кг/м2. Урожайность остальных гибридов находилась на уровне контроля. Стандартность плодов всех гибридов была высокой – 97,6-98,3%. Масса плодов томата наибольшей была у гибридов Алла 2 F1 и Голубка F1. Биохимические исследования показали, что наиболее урожайный гибрид Кунеро F1 в весенний период содержал наибольшее количество сухого вещества и сахара – 5,5 и 3,3% соответственно, что на 1,0 и 0,5% превышало контроль. Накопление нитратного азота в плодах томата исследуемых гибридов незначительное – 12,0-24,7 мг/кг при предельно допустимом уровне 300 мг/кг.

Наиболее экономически эффективно в зимне-весеннем культурообороте выращивать голландский гибрид Кунеро F1. Уровень рентабельности его производства составил 156%. Гибриды украинской селекции Алла 2 F1 и Голубка F1 по всем показателям, в том числе и экономическим, оказались практически на уровне контрольного гибрида Раиса F1.

Изучено влияние способов формирования куста за счёт дополнительного побега на рост и развитие растений томата. Наивысшая урожайность плодов томата гибрида Алла 2 F1 получена при формировании дополнительного побега после 6-й кисти через три растения – 23,4 кг/м2 при 21,5 кг/м2 на контроле. Этот способ формирования куста был и наиболее экономически эффективным. Себестоимость 1 кг продукции составила
2,26 грн., уровень рентабельности – 166% по сравнению с 2,46 грн. и 146% соответственно на контроле.

Ключевые слова: томат, индетерминантный гетерозисный гибрид, формирование, урожайность, биохимический состав, экономическая эффективность.

Saad Ahmad Abd Alqader Awamleh. Selection of indeterminated tomato hybrids and improvement of their growing technology in soilless winter greenhouses. – Manuscript.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины