Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Марценюк Вадим Петрович. Комплексні дослідження та оцінка малолускатого коропа нивківського відгалуження третього селекційного покоління : дис... канд. с.-г. наук: 06.02.03 / УААН; Інститут рибного господарства. - К., 2005.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Марценюк В.П. Комплексні дослідження та оцінка малолускатого коропа нивківського відгалуження третього селекційного покоління. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.03. – рибництво. – Інститут рибного господарства УААН, Київ, 2005.

Вперше в практиці рибництва отримане третє селекційне покоління малолускатого коропа нивківського відгалуження від схрещування плідників другого селекційного покоління з коропами румунської рамчастої породи фресинет. Було проведено комплекс рибницько-біологічних та фізіолого-біохімічних досліджень в результаті яких було дано оцінку екстер’єрним та репродуктивним ознакам плідників вихідних форм, та їх нащадкам на першому та другому роках життя, а також встановлені особливості спадкування екстер’єрних та інтер’єрних ознак помісних коропів.

Для покращення якості товарної продукції у рибництві доцільно проводити схрещування плідників українського малолускатого коропа другого покоління селекції з коропами румунської породи фресинет з метою отримання гетерозисного ефекту.

В Україні вперше отримані і різнобічно досліджені помісні коропи від схрещування українського малолускатого коропа новостворюваного типу другого покоління селекції з коропами румунської рамчастої породи фресинет, що дало можливість акцентувати увагу на наступному:

1. За комплексом репродуктивних показників серед плідників вихідних форм кращими виявились плідники українського малолускатого коропа новостворюваного типу другого покоління селекції у порівнянні з коропами румунської породи фресинет.

2. На ранніх стадіях онтогенезу встановлено перевагу помісних малолускатих коропів F3 в порівнянні з вихідними формами. У личинок коропа походження F2Ф індекс гетерозису склав 106,9 % за розвитком на стадії рухливого ембріону і 106,2% за масою тридобових личинок.

3. Помісні цьоголітки третього селекційного покоління перевершують вихідні батьківські форми за комплексом рибницько-біологічних показників, а саме, помісні коропи ФF2 та F2Ф за відкоригованим показником рибопродуктивності перевищили кращу вихідну форму F2F2 на 111,1 та 91,3% відповідно.

4. Помісним коропам походження F2Ф та ФF2 властиві вищі показники зимостійкості в порівнянні з вихідними батьківськими формами, коли індекс гетерозису за показником виходу із зимувальних ставів склав 119,1 та 127,3% відповідно.

5. Помісні дволітки малолускатого коропа F3 продемонстрували гетерозисну перевагу за показниками середньої маси, виходу з нагульних ставів та рибопродуктивності. Коропи F2Ф та ФF2 перевершили за показником рибопродуктивності вихідну форму F2F2 на 53,6% та 33,0% відповідно.

6. Помісним коропам F3 властива високоспинна форма тіла та лускова рамка відповідної форми та стандарту, при цьому індекс високоспинності складав 2,46-2,43, тоді як у кращої вихідної форми ФФ – 2,45.

7. За переважною більшістю інтер’єрних показників у помісних коропів спостерігається проміжне спадкування відносно вихідних форм.

8. У перерахунку їстівної частини на товарну продукцію найкращий результат продемонстрували помісні коропи F2Ф та ФF2, у яких на 1 кг товарної продукції припадає 570 та 562 г їстівних частин у тушці, або 720 та 708 г їстівних частин у рибі відповідно. За результатами проведених біохімічних досліджень встановлено, що помісним коропам властива висока якість м’яса з вмістом протеїну в м’язовій тканині F2Ф – 15,93% та ФF2 – 15,38%. За основними біохімічними показниками помісні коропи F3 займають проміжне положення відносно вихідних форм і не поступаються кращій батьківській формі F2F2.

9. Вплив екстремальних температур на ранній постембріональний розвиток коропів різного походження свідчить, що помісним коропам походження ФF2 властива підвищена стійкість.

10. Помісні коропи третього покоління селекції F3 забезпечують вищу економічну ефективність у порівнянні з вихідними формами у віці як цьоголіток, так і дволіток. Дволітки помісних коропів F2Ф та ФF2 перевищили економічну ефективність вихідної форми ФФ на 42,8 та 24,2 % відповідно.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины