Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Ласкавий Володимир Миколайович. Агробіологічна оцінка нових сортів винограду в умовах грунтово-кліматичної зони Запоріжжя : дис... канд. с.-г. наук: 06.01.08 / УААН; Інститут винограду і вина "Магарач". - Ялта, 2005.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Ласкавий В.М. Агробіологічна оцінка нових сортів винограду в умовах ґрунтово-кліматичної зони Запоріжжя. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за фахом 06.01.08 - Виноградарство. Інститут винограду й провина «Магарач» УААН, Ялта, 2005.

Дисертація присвячена оцінці нових селекційних сортів винограду в ґрунтово-кліматичних умовах Запоріжжя з метою виділення найбільш перспективних для вдосконалювання сортименту культури в даній виноградарській зоні.

Визначено потенціал накопичення суми активних температур у зоні Запоріжжя й установлено, що по тривалості періоду від +10оС навесні до +10оС восени, дану зону можна вважати перспективною для вирощування сортів винограду з коротким періодом вегетації.

Установлено на основі вивчення настання фенологічних фаз продукційного періоду, що сорту Цитронний Магарача, Гечеї заматош, Видвиженець і Бурмунк можуть вирощуватись в зоні Запоріжжя; відзначене більш пізніше розпускання бруньок у сортів Цитронний Магарача й Бурмунк у порівнянні з районованим у зоні сортом Подарунок Магарача.

Виявлено більший ступінь впливу на початок цвітіння винограду в зоні Запоріжжя кліматичних умов на початку цвітіння, чим тривалість періоду від настання попередньої фенологічної фази.

Визначено, по встановлених закономірностях настання фенологічних фаз розвитку сортів, що вивчалися, винограду, більший ступінь реакції на зміни кліматичних факторів сортів європейсько-амурського походження в порівнянні із сортами складного міжвидового походження.

Виконана оцінка агробіологічних показників вивчених сортів винограду й установлена в зоні значна мінливість по роках кліматичних умов спричиняється необхідністю вирощування в даній зоні пластичних сортів. Найбільш пластичним сортом по показниках плодоносності серед сортів, що вивчалися, є сорт Цитронний Магарача.

Проведений розрахунок економічної ефективності вирощування в природно-виноградарській зоні Запоріжжя сорт Цитронний Магарача дозволив установити, що його вирощування може забезпечити збільшення чистого доходу з 1 гектара в порівнянні з контрольним сортом Подарунок Магарача на 2232,2 грн.

1. По потенціалі нагромадження суми активних температур і потенційно можливому періоду вегетації від настання біологічного нуля для винограду навесні й переходу через +100С восени виноградарську зону Запоріжжя можна вважати перспективною для вирощування сортів з коротким періодом вегетації.

2. Порівняльне вивчення сортів винограду Цитронний Магарача, Гечеї заматош, Видвиженець і Бурмунк із районованим у зоні Запоріжжя сортом Подарунок Магарача дозволило встановити, що по настанню фенологічних фаз продукційного періоду всі вивчені сорти можуть вирощуватись в умовах Запоріжжя.

3. Вивчення настання фенологічних фаз розвитку дозволило встановити більш пізніше розпускання бруньок у сортів Бурмунк і Цитронний Магарача, що запобігає ушкодженню цих сортів пізньовесняними заморозками в умовах Запоріжжя.

4. Згідно з отриманими даними при вивченні сортів винограду в умовах Запоріжжя спостерігається, що вплив кліматичного фактора на початку цвітіння більш істотно, ніж тривалість строку від настання попередньої фенофази.

5. Відповідно до закономірностей настання фенологічних фаз розвитку сортів винограду, що вивчалися, в умовах Запоріжжя відзначається більший ступінь реакції на зміни кліматичних факторів у сорту європейсько-амурського походження Бурмунк в порівнянні із сортами складного міжвидового походження Цитронний Магарача, Подарунок Магарача.

6. Сукупність проаналізованих факторів клімату зони Запоріжжя дозволяє констатувати, що дана зона є зоною ризикованого вирощування винограду. Серед вивчених сортів виділяються для вирощування у невкривній культурі, як найбільш морозостійкі, сорти Цитронний Магарача, Бурмунк і Подарунок Магарача.

7. Умови зони Запоріжжя сприятливі для епіфітотійного розвитку мілдью й оїдіуму, на фоні яких виділяються як перспективні для вирощування сорти винограду Цитронний Магарача і Подарунок Магарача.

8. Облік необхідної суми активних температур для досягнення технічної стиглості дозволив установити, що за цим показником найбільш ранньостиглим сортом в умовах Запоріжжя є серед досліджуваних сорт Цитронний Магарача.

9. Аналіз рівня накопичення цукрів й органічних кислот у досліджуваних сортів винограду дозволяє зробити висновок, що всі вивчені сорти можна вирощувати в зоні Запоріжжя для виробництва сухих вин, а із урожаю сорту Цитронний Магарача можна готовити й десертні вина.

10. Оцінка агробіологічних показників вивчених сортів винограду дозволила виділити по масі грона, урожаю з куща й гектара як перспективний для вирощування в умовах Запоріжжя сорт Цитронний Магарача.

11. Установлена в зоні Запоріжжя широка мінливість по роках кліматичних умов спричиняється необхідність вирощування в даній зоні пластичних сортів винограду. Найбільш пластичним сортом винограду, серед сортів, що вивчалися, за показниками плодоносності виділений сорт Цитронний Магарача.

12. Розрахунок економічного ефекту вирощування сортів винограду в природно-виноградарській зоні Запоріжжя, дозволив установити, що найбільш економічно ефективно вирощувати сорт Цитронний Магарача, чистий дохід від якого може досягати 2232,2 грн. на один гектар.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

  1. Мелконян М.В., Волынкин В.А., Пытель И.Ф., Таран В.А., Локтионова В.А., Ласкавый В.Н. Технологическая оценка новых сортов винограда селекции ИВиВ «Магарач»//Магарач. Виноградарство и виноделие. – 2003. - № 1. – С. 15-17. (Особистий внесок – збір матеріалу, наукові висновки).

  2. Авидзба А.М., Волынкин В.А., Ласкавый В.Н., Кузьменко Е.Р. Подбор сортов для северного региона виноградарства Украины// Магарач. Виноградарство и виноделие. – 2003. - № 3. – С. 2-3. (Особистий внесок – збір матеріалу, інтерпретація отриманих результатів, наукові висновки).

  3. Волынкин В.А., Ласкавый В.Н., Кузьменко Е.Р. Сравнительная морозоустойчивость столовых и технических сортов винограда в условиях Запорожья// Магарач. Виноградарство и виноделие. – 2003. - № 4. – С. 10-11. (Особистий внесок – збір матеріалу, наукові висновки).

  4. Ласкавий В.М., Гетьман Н.Г., Кузьменко О.Р. Стан виноградарства в Запорізькій області // Аграрний інформаційний бюлетень – Центр наукового забезпечення АПК Запоріжжя. – 2004. - № 6. – 16 с. (Особистий внесок – збір матеріалу, наукові рекомендації).

  5. Волынкин В.А., Долиба В.В., Ласкавый В.Н., Кузьменко Е.Р. Изучение сортов винограда для совершенствования сортимента в морозоопасных зонах // Сучасні технології селекційного процесу сільськогосподарських культур. – Харків: Інститут рослинництва ім. В.Я.Юр’єва. – 2004. - С. 78-80. (Особистий внесок – збір й аналіз фактичного матеріалу, наукові висновки).

  6. Волынкин В.А., Пытель И.Ф., Ласкавый В.Н., Кузьменко Е.Р. Совершенствование подходов для ускорения районирования сортов винограда // Сучасні технології селекційного процесу сільськогосподарських культур. – Харків: Інститут рослинництва ім. В.Я.Юр’єва. – 2004. - С. 174-176. (Особистий внесок – збір матеріалу, наукові висновки).

  7. Ласкавый В.Н., Мелконян М.В., Волынкин В.А. Особенности плодоносности новых сортов винограда в условиях Запорожья // Труды ИВиВ «Магарач». – 2005. – Т. XXXV. – С. 34-40. (Особистий внесок – збір матеріалу, інтерпретація отриманих результатів, наукові висновки).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины